Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
Tổng số album: album
Khóa MC nhí N256

Khóa MC nhí N256
Số lượng ảnh: 17 ảnh
Ngày đăng : 20/07/2020 ( Lượt xem: 348)
Khóa MC nhí N255 Times City

Khóa MC nhí N255 Times City
Số lượng ảnh: 17 ảnh
Ngày đăng : 20/07/2020 ( Lượt xem: 436)
Khóa MC Nhí N254

Khóa MC Nhí N254
Số lượng ảnh: 13 ảnh
Ngày đăng : 20/07/2020 ( Lượt xem: 433)
Khóa MC Nhí N252

Khóa MC Nhí N252
Số lượng ảnh: 20 ảnh
Ngày đăng : 20/07/2020 ( Lượt xem: 335)
Khóa MC Nhí N253 Mỗ Lao

Khóa MC Nhí N253 Mỗ Lao
Số lượng ảnh: 11 ảnh
Ngày đăng : 20/07/2020 ( Lượt xem: 406)
Khóa MC Nhí N251

Khóa MC Nhí N251
Số lượng ảnh: 20 ảnh
Ngày đăng : 20/07/2020 ( Lượt xem: 323)
Khóa MC Nhí N250 Times City

Khóa MC Nhí N250 Times City
Số lượng ảnh: 15 ảnh
Ngày đăng : 20/07/2020 ( Lượt xem: 398)
Khóa MC Nhí N249

Khóa MC Nhí N249
Số lượng ảnh: 19 ảnh
Ngày đăng : 20/07/2020 ( Lượt xem: 326)
Khóa MC Nhí N248

Khóa MC Nhí N248
Số lượng ảnh: 19 ảnh
Ngày đăng : 20/07/2020 ( Lượt xem: 368)
Khóa Đào tạo cục thuế Thành phố Hà Nội

Khóa Đào tạo cục thuế Thành phố Hà Nội
Số lượng ảnh: 6 ảnh
Ngày đăng : 11/07/2020 ( Lượt xem: 490)
Khóa đào tạo kĩ năng nói trước công chúng - Công ty cổ phần TNG

Khóa đào tạo kĩ năng nói trước công chúng - Công ty cổ phần TNG
Số lượng ảnh: 10 ảnh
Ngày đăng : 11/07/2020 ( Lượt xem: 529)
KHÓA MC 146 VIETSKILL

KHÓA MC 146 VIETSKILL
Số lượng ảnh: 17 ảnh
Ngày đăng : 25/02/2020 ( Lượt xem: 549)
KHÓA MC 147 VIETSKILL

KHÓA MC 147 VIETSKILL
Số lượng ảnh: 13 ảnh
Ngày đăng : 24/02/2020 ( Lượt xem: 522)
KHÓA MC 148 VIETSKILL

KHÓA MC 148 VIETSKILL
Số lượng ảnh: 13 ảnh
Ngày đăng : 24/02/2020 ( Lượt xem: 544)
Tiếng anh giao tiếp Langmaster

Tiếng anh giao tiếp Langmaster
Số lượng ảnh: 20 ảnh
Ngày đăng : 10/02/2020 ( Lượt xem: 1007)
KHÓA MC NHÍ N247

KHÓA MC NHÍ N247
Số lượng ảnh: 11 ảnh
Ngày đăng : 15/01/2020 ( Lượt xem: 548)
KHÓA MC NHÍ N246 VIETSKILL

KHÓA MC NHÍ N246 VIETSKILL
Số lượng ảnh: 13 ảnh
Ngày đăng : 15/01/2020 ( Lượt xem: 516)
Hoạt động thực hành ngoài trời - MC Song ngữ SN04 VÀ SN05 VIETSKILL

Hoạt động thực hành ngoài trời - MC Song ngữ SN04 VÀ SN05 VIETSKILL
Số lượng ảnh: 18 ảnh
Ngày đăng : 31/12/2019 ( Lượt xem: 500)
Hoạt động thực hành ngoài trời - MC Song ngữ SN01 Level 3.2

Hoạt động thực hành ngoài trời - MC Song ngữ SN01 Level 3.2
Số lượng ảnh: 24 ảnh
Ngày đăng : 31/12/2019 ( Lượt xem: 984)
KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN KỸ NĂNG SỐNG 12 VIETSKILL

KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN KỸ NĂNG SỐNG 12 VIETSKILL
Số lượng ảnh: 23 ảnh
Ngày đăng : 31/12/2019 ( Lượt xem: 1227)