Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
Tổng số album: album
Khóa MC Chuyên nghiệp MC112 Vietskill

Khóa MC Chuyên nghiệp MC112 Vietskill
Số lượng ảnh: 12 ảnh
Ngày đăng : 07/06/2018 ( Lượt xem: 572)
Khóa MC Nhí - Kỹ năng sống N138 Vietskill

Khóa MC Nhí - Kỹ năng sống N138 Vietskill
Số lượng ảnh: 17 ảnh
Ngày đăng : 05/06/2018 ( Lượt xem: 628)
KHÓA MC NHÍ N137 VIETSKILL (4 - 7T)

KHÓA MC NHÍ N137 VIETSKILL (4 - 7T)
Số lượng ảnh: 14 ảnh
Ngày đăng : 05/06/2018 ( Lượt xem: 550)
Khóa học MC nhí - Kĩ năng sống N135 Vietskill

Khóa học MC nhí - Kĩ năng sống N135 Vietskill
Số lượng ảnh: 12 ảnh
Ngày đăng : 29/05/2018 ( Lượt xem: 611)
Khóa MC Nhí - Kỹ năng sống N134 Vietskill

Khóa MC Nhí - Kỹ năng sống N134 Vietskill
Số lượng ảnh: 12 ảnh
Ngày đăng : 29/05/2018 ( Lượt xem: 571)
KHÓA MC CHUYÊN NGHIỆP MC 111 VIETSKILL

KHÓA MC CHUYÊN NGHIỆP MC 111 VIETSKILL
Số lượng ảnh: 10 ảnh
Ngày đăng : 29/05/2018 ( Lượt xem: 565)
LỚP MC NHÍ N132 VIETSKILL (12 - 16T)

LỚP MC NHÍ N132 VIETSKILL (12 - 16T)
Số lượng ảnh: 9 ảnh
Ngày đăng : 29/05/2018 ( Lượt xem: 556)
 Lễ trao giải Young MC Talent Online 2018 - Tết cổ truyền trong em.

Lễ trao giải Young MC Talent Online 2018 - Tết cổ truyền trong em.
Số lượng ảnh: 14 ảnh
Ngày đăng : 29/05/2018 ( Lượt xem: 761)
Khóa MC N130 Laureate

Khóa MC N130 Laureate
Số lượng ảnh: 12 ảnh
Ngày đăng : 24/05/2018 ( Lượt xem: 551)
Khóa MC Chuyên nghiệp 110 Vietskill

Khóa MC Chuyên nghiệp 110 Vietskill
Số lượng ảnh: 12 ảnh
Ngày đăng : 24/05/2018 ( Lượt xem: 542)
Lớp MC N128-129 Vietskill

Lớp MC N128-129 Vietskill
Số lượng ảnh: 8 ảnh
Ngày đăng : 24/05/2018 ( Lượt xem: 566)
Khóa MC chuyên nghiệp MC 109 Vietskill

Khóa MC chuyên nghiệp MC 109 Vietskill
Số lượng ảnh: 10 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 806)
Khóa MC chuyên nghiệp MC 107 Vietskill

Khóa MC chuyên nghiệp MC 107 Vietskill
Số lượng ảnh: 10 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 575)
Khóa MC chuyên nghiệp MC 106 Vietskill

Khóa MC chuyên nghiệp MC 106 Vietskill
Số lượng ảnh: 12 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 729)
Khóa MC chuyên nghiệp MC 105 Vietskill

Khóa MC chuyên nghiệp MC 105 Vietskill
Số lượng ảnh: 9 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 698)
KHÓA MC chuyên nghiệp MC 104 Vietskill

KHÓA MC chuyên nghiệp MC 104 Vietskill
Số lượng ảnh: 10 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 648)
Khóa MC Nhí N126, N127 Vietskill

Khóa MC Nhí N126, N127 Vietskill
Số lượng ảnh: 11 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 600)
Khóa MC chuyên nghiệp MC 103 Vietskill

Khóa MC chuyên nghiệp MC 103 Vietskill
Số lượng ảnh: 16 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 652)
Khóa MC chuyên nghiệp MC 102 Vietskill

Khóa MC chuyên nghiệp MC 102 Vietskill
Số lượng ảnh: 13 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 635)
Khóa MC Nhí N124, N125 Vietskill

Khóa MC Nhí N124, N125 Vietskill
Số lượng ảnh: 23 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 1531)