Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
Chương trình đào tạo Giáo viên chữa ngọng cơ bản
Khóa học cung cấp cho học viên những phương pháp luyện giọng cơ bản, cách mở khẩu hình, luyện cột hơi, kiểm tra lỗi ngọng, chữa ngọng nguyên âm, phụ âm, các vần, các dấu, phân biệt giọng địa phương,... Hướng tới hoàn thiện kỹ năng sửa giọng cho bản thân.
CHƯƠNG TRÌNH KHÓA ĐÀO TẠO CHỮA NGỌNG CHUYÊN SÂU
Khóa học chuyên sâu các phương pháp chữa ngọng, sửa giọng, hoàn thiện kỹ năng luyện giọng cho giáo viên để có thể dạy chữa ngọng một cách hiệu quả và chuyên môn nhất