Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
Tổng số album: album
MC trường quay Vietskill

MC trường quay Vietskill
Số lượng ảnh: 19 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 761)
KHÓA MC NHÍ N96 Vietskill

KHÓA MC NHÍ N96 Vietskill
Số lượng ảnh: 12 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 627)
KHÓA MC NHÍ N89 Vietskill

KHÓA MC NHÍ N89 Vietskill
Số lượng ảnh: 9 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 687)
Khóa MC nhí N88 Vietskill

Khóa MC nhí N88 Vietskill
Số lượng ảnh: 7 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 590)
Khóa MC nâng cao NC07 Vietskill

Khóa MC nâng cao NC07 Vietskill
Số lượng ảnh: 18 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 682)
Khóa MC chuyên nghiệp MC 94 Vietskill

Khóa MC chuyên nghiệp MC 94 Vietskill
Số lượng ảnh: 11 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 615)
Khóa MC chuyên nghiệp MC 92, MC 93 Vietskill

Khóa MC chuyên nghiệp MC 92, MC 93 Vietskill
Số lượng ảnh: 5 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 675)
Khóa MC chuyên nghiệp MC 90, MC 91 Vietskill

Khóa MC chuyên nghiệp MC 90, MC 91 Vietskill
Số lượng ảnh: 6 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 934)
Khóa MC nhí N130 Laureate

Khóa MC nhí N130 Laureate
Số lượng ảnh: 22 ảnh
Ngày đăng : 18/12/2017 ( Lượt xem: 1214)
Khóa MC Nhí N129 TIME CITY

Khóa MC Nhí N129 TIME CITY
Số lượng ảnh: 7 ảnh
Ngày đăng : 18/12/2017 ( Lượt xem: 632)
Khóa chữa ngọng Vietskill

Khóa chữa ngọng Vietskill
Số lượng ảnh: 21 ảnh
Ngày đăng : 29/11/2017 ( Lượt xem: 1389)
Khóa MC Nhí N120 Hàng Bài

Khóa MC Nhí N120 Hàng Bài
Số lượng ảnh: 17 ảnh
Ngày đăng : 24/11/2017 ( Lượt xem: 561)
Khóa MC Nhí N115 Bắc Ninh

Khóa MC Nhí N115 Bắc Ninh
Số lượng ảnh: 7 ảnh
Ngày đăng : 24/11/2017 ( Lượt xem: 593)
KHÓA MC NHÍ N95 BẮC NINH

KHÓA MC NHÍ N95 BẮC NINH
Số lượng ảnh: 17 ảnh
Ngày đăng : 20/10/2017 ( Lượt xem: 566)
KHÓA MC NHÍ N92,N93 ECOPARK

KHÓA MC NHÍ N92,N93 ECOPARK
Số lượng ảnh: 13 ảnh
Ngày đăng : 20/10/2017 ( Lượt xem: 673)
KHÓA MC NHÍ N90,N91 ECOPARK

KHÓA MC NHÍ N90,N91 ECOPARK
Số lượng ảnh: 14 ảnh
Ngày đăng : 19/10/2017 ( Lượt xem: 606)
Khóa MC nhí N85, N86, N87

Khóa MC nhí N85, N86, N87
Số lượng ảnh: 12 ảnh
Ngày đăng : 23/02/2017 ( Lượt xem: 784)
Khóa MC chuyên nghiệp 84, 85, 86

Khóa MC chuyên nghiệp 84, 85, 86
Số lượng ảnh: 6 ảnh
Ngày đăng : 23/02/2017 ( Lượt xem: 624)
Khóa MC chuyên nghiệp 81, 82, 83

Khóa MC chuyên nghiệp 81, 82, 83
Số lượng ảnh: 4 ảnh
Ngày đăng : 23/02/2017 ( Lượt xem: 687)
Khóa MC chuyên nghiệp 61,62,63

Khóa MC chuyên nghiệp 61,62,63
Số lượng ảnh: 5 ảnh
Ngày đăng : 23/02/2017 ( Lượt xem: 670)