Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
Tổng số album: album
Khóa MC chuyên nghiệp 56, 57

Khóa MC chuyên nghiệp 56, 57
Số lượng ảnh: 4 ảnh
Ngày đăng : 23/02/2017 ( Lượt xem: 616)
MC nhí N80, N81

MC nhí N80, N81
Số lượng ảnh: 5 ảnh
Ngày đăng : 22/02/2017 ( Lượt xem: 733)
MC nhí N77, N78, N79

MC nhí N77, N78, N79
Số lượng ảnh: 7 ảnh
Ngày đăng : 22/02/2017 ( Lượt xem: 710)
Khóa học MC nhí: N74, N75, N76

Khóa học MC nhí: N74, N75, N76
Số lượng ảnh: 4 ảnh
Ngày đăng : 22/02/2017 ( Lượt xem: 599)
Khóa học MC nhí N71, N72, N73

Khóa học MC nhí N71, N72, N73
Số lượng ảnh: 6 ảnh
Ngày đăng : 22/02/2017 ( Lượt xem: 714)
Khóa học kĩ năng hè: Lớp MC Nhí N61, N62, N63

Khóa học kĩ năng hè: Lớp MC Nhí N61, N62, N63
Số lượng ảnh: 6 ảnh
Ngày đăng : 22/02/2017 ( Lượt xem: 774)
Khóa kĩ năng hè: Lớp MC nhí N67, N68, N69, N70

Khóa kĩ năng hè: Lớp MC nhí N67, N68, N69, N70
Số lượng ảnh: 7 ảnh
Ngày đăng : 22/02/2017 ( Lượt xem: 643)
MC nhí N64, N65, N66

MC nhí N64, N65, N66
Số lượng ảnh: 5 ảnh
Ngày đăng : 21/02/2017 ( Lượt xem: 665)
Hoạt náo ngoài trời các lớp MC nhí cơ sở Hà Đông

Hoạt náo ngoài trời các lớp MC nhí cơ sở Hà Đông
Số lượng ảnh: 6 ảnh
Ngày đăng : 21/02/2017 ( Lượt xem: 1338)
TRẠI HÈ VIETSKILL SUMMER CAMP 2016

TRẠI HÈ VIETSKILL SUMMER CAMP 2016
Số lượng ảnh: 47 ảnh
Ngày đăng : 15/08/2016 ( Lượt xem: 2261)

MC 53,54,55
Số lượng ảnh: 6 ảnh
Ngày đăng : 13/11/2015 ( Lượt xem: 884)

anh dong
Số lượng ảnh: 65 ảnh
Ngày đăng : 25/09/2015 ( Lượt xem: 3086)
TRẠI HÈ VIETSKILL ĐỒNG HÀNH CÙNG CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG MC NHÍ 2015

TRẠI HÈ VIETSKILL ĐỒNG HÀNH CÙNG CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG MC NHÍ 2015
Số lượng ảnh: 24 ảnh
Ngày đăng : 10/09/2015 ( Lượt xem: 7965)
MC 50,51,52

MC 50,51,52
Số lượng ảnh: 13 ảnh
Ngày đăng : 25/11/2014 ( Lượt xem: 1196)
MC 45,46,47,48,49

MC 45,46,47,48,49
Số lượng ảnh: 59 ảnh
Ngày đăng : 12/11/2014 ( Lượt xem: 3854)
Vòng sơ loại I cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC nhí năm 2014

Vòng sơ loại I cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC nhí năm 2014
Số lượng ảnh: 30 ảnh
Ngày đăng : 30/07/2014 ( Lượt xem: 2644)
Ảnh lễ tốt nghiệp 2014

Ảnh lễ tốt nghiệp 2014
Số lượng ảnh: 42 ảnh
Ngày đăng : 15/07/2014 ( Lượt xem: 3067)
Lớp MC 42

Lớp MC 42
Số lượng ảnh: 3 ảnh
Ngày đăng : 25/04/2014 ( Lượt xem: 1215)
Lớp MC 44

Lớp MC 44
Số lượng ảnh: 5 ảnh
Ngày đăng : 25/04/2014 ( Lượt xem: 1311)
MC Vietskill casting tại Đài TH Hà Nội

MC Vietskill casting tại Đài TH Hà Nội
Số lượng ảnh: 11 ảnh
Ngày đăng : 23/09/2013 ( Lượt xem: 1472)