Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
Tổng số album: album
KHÓA HỌC KỸ NĂNG SỐNG DÀNH CHO TRẺ TẠI TỔNG CÔNG TY MAY 10

KHÓA HỌC KỸ NĂNG SỐNG DÀNH CHO TRẺ TẠI TỔNG CÔNG TY MAY 10
Số lượng ảnh: 27 ảnh
Ngày đăng : 16/09/2013 ( Lượt xem: 2523)
VUI TẾT TRUNG THU 2013

VUI TẾT TRUNG THU 2013
Số lượng ảnh: 31 ảnh
Ngày đăng : 14/09/2013 ( Lượt xem: 2801)
ĐÊM CHUNG KẾT CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG MC NHÍ 2013

ĐÊM CHUNG KẾT CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG MC NHÍ 2013
Số lượng ảnh: 41 ảnh
Ngày đăng : 31/08/2013 ( Lượt xem: 3747)
Hành trình từ thiện và vòng 3 cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC nhí 2013

Hành trình từ thiện và vòng 3 cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC nhí 2013
Số lượng ảnh: 52 ảnh
Ngày đăng : 21/08/2013 ( Lượt xem: 3539)
KHÓA TẬP HUẤN CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM

KHÓA TẬP HUẤN CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM
Số lượng ảnh: 21 ảnh
Ngày đăng : 16/08/2013 ( Lượt xem: 2788)
Vòng Sơ loại 2 cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC - Nhí 2013

Vòng Sơ loại 2 cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC - Nhí 2013
Số lượng ảnh: 68 ảnh
Ngày đăng : 15/08/2013 ( Lượt xem: 4370)
Vòng Sơ loại I cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC nhí năm 2013

Vòng Sơ loại I cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC nhí năm 2013
Số lượng ảnh: 58 ảnh
Ngày đăng : 05/08/2013 ( Lượt xem: 3912)
Các thí sinh của cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC nhí 2013

Các thí sinh của cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC nhí 2013
Số lượng ảnh: 94 ảnh
Ngày đăng : 05/08/2013 ( Lượt xem: 7060)
Các MC nhí học hoạt náo cùng hai chị Kính Hồng

Các MC nhí học hoạt náo cùng hai chị Kính Hồng
Số lượng ảnh: 18 ảnh
Ngày đăng : 15/07/2013 ( Lượt xem: 1401)
MC Nhí học hoạt náo cùng chị Kính Hồng

MC Nhí học hoạt náo cùng chị Kính Hồng
Số lượng ảnh: 23 ảnh
Ngày đăng : 23/06/2013 ( Lượt xem: 2701)
Lễ thi tốt nghiệp năm 2013

Lễ thi tốt nghiệp năm 2013
Số lượng ảnh: 33 ảnh
Ngày đăng : 23/06/2013 ( Lượt xem: 2659)
KHAI GIẢNG LỚP MÚA

KHAI GIẢNG LỚP MÚA
Số lượng ảnh: 20 ảnh
Ngày đăng : 24/02/2013 ( Lượt xem: 1271)
BUỔI HỌC HOẠT NÁO LỚP MC 28 & LỚP MC NHÍ

BUỔI HỌC HOẠT NÁO LỚP MC 28 & LỚP MC NHÍ
Số lượng ảnh: 40 ảnh
Ngày đăng : 15/02/2013 ( Lượt xem: 2728)
Lớp MC nhí nâng cao

Lớp MC nhí nâng cao
Số lượng ảnh: 19 ảnh
Ngày đăng : 06/12/2012 ( Lượt xem: 1340)
LỚP MC 24 MÔN HỌC HOẠT NÁO

LỚP MC 24 MÔN HỌC HOẠT NÁO
Số lượng ảnh: 22 ảnh
Ngày đăng : 27/11/2012 ( Lượt xem: 2910)
AlBUM ẢNH LỄ TỐT NGHIỆP 25/04/2012

AlBUM ẢNH LỄ TỐT NGHIỆP 25/04/2012
Số lượng ảnh: 37 ảnh
Ngày đăng : 25/09/2012 ( Lượt xem: 3160)
ALBUM ẢNH ĐÊM CHUNG KẾT CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG MC NHÍ

ALBUM ẢNH ĐÊM CHUNG KẾT CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG MC NHÍ
Số lượng ảnh: 40 ảnh
Ngày đăng : 24/09/2012 ( Lượt xem: 2980)
ALBUM ẢNH VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG MC NHÍ

ALBUM ẢNH VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG MC NHÍ
Số lượng ảnh: 57 ảnh
Ngày đăng : 18/09/2012 ( Lượt xem: 4490)
AlBUM ẢNH BUỔI TỪ THIỆN LỚP MC NHÍ NGÀY 29/07/2012

AlBUM ẢNH BUỔI TỪ THIỆN LỚP MC NHÍ NGÀY 29/07/2012
Số lượng ảnh: 51 ảnh
Ngày đăng : 17/09/2012 ( Lượt xem: 3910)
ALBUM ẢNH VÒNG CHUNG KHẢO CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG MC NHÍ

ALBUM ẢNH VÒNG CHUNG KHẢO CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG MC NHÍ
Số lượng ảnh: 47 ảnh
Ngày đăng : 17/09/2012 ( Lượt xem: 4443)