Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
Tổng số album: album
Khóa MC nhí N121 Vietskill

Khóa MC nhí N121 Vietskill
Số lượng ảnh: 13 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 469)
Khóa MC chuyên nghiệp MC 100 Vietskill

Khóa MC chuyên nghiệp MC 100 Vietskill
Số lượng ảnh: 15 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 455)
Khóa MC Nhí N118, N119 Vietskill

Khóa MC Nhí N118, N119 Vietskill
Số lượng ảnh: 14 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 470)
Khóa MC chuyên nghiệp MC 99 Vietskill

Khóa MC chuyên nghiệp MC 99 Vietskill
Số lượng ảnh: 11 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 441)
Khóa MC nhí N114, N116, N117 Vietskill

Khóa MC nhí N114, N116, N117 Vietskill
Số lượng ảnh: 19 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 455)
Khóa MC chuyên nghiệp MC 98 Vietskill

Khóa MC chuyên nghiệp MC 98 Vietskill
Số lượng ảnh: 10 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 474)
Khóa MC Nhí N112, N113 Vietskill

Khóa MC Nhí N112, N113 Vietskill
Số lượng ảnh: 17 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 467)
Khóa MC chuyên nghiệp MC 96 Vietskill

Khóa MC chuyên nghiệp MC 96 Vietskill
Số lượng ảnh: 9 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 464)
Khóa MC Nhí N109, N110, N111 Vietskill

Khóa MC Nhí N109, N110, N111 Vietskill
Số lượng ảnh: 24 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 1016)
Khóa MC chuyên nghệp MC 97 Vietskill

Khóa MC chuyên nghệp MC 97 Vietskill
Số lượng ảnh: 12 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 440)
Khóa MC Nhí N106, N107, N108 Vietskill

Khóa MC Nhí N106, N107, N108 Vietskill
Số lượng ảnh: 18 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 414)
Khóa MC chuyên nghiệp MC 95 Vietskill

Khóa MC chuyên nghiệp MC 95 Vietskill
Số lượng ảnh: 11 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 514)
Khóa MC Nhí N103, N104, N105 Vietskill

Khóa MC Nhí N103, N104, N105 Vietskill
Số lượng ảnh: 12 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 471)
Khóa MC nhí N100, N101, N102 Vietskill

Khóa MC nhí N100, N101, N102 Vietskill
Số lượng ảnh: 17 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 449)

Khóa MC nhí N97, N98, N99 Vietskill
Số lượng ảnh: 10 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 424)
Khóa MC chuyên nghiệp MC 87, MC 88, MC 89 Vietskill

Khóa MC chuyên nghiệp MC 87, MC 88, MC 89 Vietskill
Số lượng ảnh: 6 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 439)
Khóa MC Nhí N82, N83, N84 Vietskill

Khóa MC Nhí N82, N83, N84 Vietskill
Số lượng ảnh: 5 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 472)
MC trường quay Vietskill

MC trường quay Vietskill
Số lượng ảnh: 19 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 543)
KHÓA MC NHÍ N96 Vietskill

KHÓA MC NHÍ N96 Vietskill
Số lượng ảnh: 12 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 430)
KHÓA MC NHÍ N89 Vietskill

KHÓA MC NHÍ N89 Vietskill
Số lượng ảnh: 9 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 506)