Nguyễn Thanh Mai
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Thảo Nguyên (cơ sở TPHCM)
0912 888 129
thaonguyen.minhtritn@gmail.com
Hotline Vietskill
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Nguyễn Ngọc Đan Ly
024.6296.6981
mc.vietskill@gmail.com
Tường Nguyên
0971 188 468
tuongnguyenvb@gmail.com
Nguyễn Thị Minh Hiền
0904 015869
minhhiennguyen.1403@gmail.com
Ngọc Phượng
035 599 3230
ngocphuongtrinh94@gmail.com
Hà Trang
036 364 1547
trangha.nguyen156@gmail.com
Tạ Huyền
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp.HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
QUẢNG CÁO
Tổng số album: album
KHOÁ MC 110 VIETSKILL

KHOÁ MC 110 VIETSKILL
Số lượng ảnh: 11 ảnh
Ngày đăng : 02/01/2019 ( Lượt xem: 10)
KHOÁ ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN CÔNG TY FPT

KHOÁ ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN CÔNG TY FPT
Số lượng ảnh: 17 ảnh
Ngày đăng : 02/01/2019 ( Lượt xem: 9)
KHOÁ TẬP HUẤN CHO ĐIỀU DƯỠNG VIÊN VÀ NHÂN VIÊN BỆNH VIỆN 108

KHOÁ TẬP HUẤN CHO ĐIỀU DƯỠNG VIÊN VÀ NHÂN VIÊN BỆNH VIỆN 108
Số lượng ảnh: 6 ảnh
Ngày đăng : 02/01/2019 ( Lượt xem: 8)
KHOÁ ĐÀO TẠO DIỄN VIÊN NHÍ 01 VIETSKILL

KHOÁ ĐÀO TẠO DIỄN VIÊN NHÍ 01 VIETSKILL
Số lượng ảnh: 10 ảnh
Ngày đăng : 02/01/2019 ( Lượt xem: 9)
KHOÁ KỸ NĂNG SỐNG N185 LAUREATE

KHOÁ KỸ NĂNG SỐNG N185 LAUREATE
Số lượng ảnh: 20 ảnh
Ngày đăng : 28/12/2018 ( Lượt xem: 9)
KHOÁ MC119 - MC - GIAO TIẾP - THUYẾT TRÌNH VIETSKILL

KHOÁ MC119 - MC - GIAO TIẾP - THUYẾT TRÌNH VIETSKILL
Số lượng ảnh: 12 ảnh
Ngày đăng : 28/12/2018 ( Lượt xem: 12)
KHOÁ MC 125 VIETSKILL

KHOÁ MC 125 VIETSKILL
Số lượng ảnh: 18 ảnh
Ngày đăng : 28/12/2018 ( Lượt xem: 12)
KHÓA MC NHÍ 189 LINH ĐÀM

KHÓA MC NHÍ 189 LINH ĐÀM
Số lượng ảnh: 6 ảnh
Ngày đăng : 25/12/2018 ( Lượt xem: 14)
KHÓA MC NHÍ - KỸ NĂNG SỐNG N190 TIMES CITY (7 - 10T)

KHÓA MC NHÍ - KỸ NĂNG SỐNG N190 TIMES CITY (7 - 10T)
Số lượng ảnh: 24 ảnh
Ngày đăng : 18/12/2018 ( Lượt xem: 16)
Album ảnh động khóa học Vietskill

Album ảnh động khóa học Vietskill
Số lượng ảnh: 21 ảnh
Ngày đăng : 12/12/2018 ( Lượt xem: 20)
KHÓA MC NHÍ N170 VIETSKILL

KHÓA MC NHÍ N170 VIETSKILL
Số lượng ảnh: 6 ảnh
Ngày đăng : 05/12/2018 ( Lượt xem: 16)
KHÓA KỸ NĂNG SỐNG N174 LAUREATE (6 - 10T)

KHÓA KỸ NĂNG SỐNG N174 LAUREATE (6 - 10T)
Số lượng ảnh: 9 ảnh
Ngày đăng : 05/12/2018 ( Lượt xem: 14)
KHÓA MC NHÍ N147 VIETSKILL

KHÓA MC NHÍ N147 VIETSKILL
Số lượng ảnh: 8 ảnh
Ngày đăng : 05/12/2018 ( Lượt xem: 15)
KHÓA MC NHÍ N183 VIETSKILL (6 - 10T)

KHÓA MC NHÍ N183 VIETSKILL (6 - 10T)
Số lượng ảnh: 9 ảnh
Ngày đăng : 05/12/2018 ( Lượt xem: 14)
KHÓA MC 116 VIETSKILL

KHÓA MC 116 VIETSKILL
Số lượng ảnh: 9 ảnh
Ngày đăng : 05/12/2018 ( Lượt xem: 15)
KHOÁ MC NHÍ N105

KHOÁ MC NHÍ N105
Số lượng ảnh: 11 ảnh
Ngày đăng : 30/11/2018 ( Lượt xem: 16)
KHOÁ MC 123 (MC - GIAO TIẾP - THUYẾT TRÌNH VIETSKILL)

KHOÁ MC 123 (MC - GIAO TIẾP - THUYẾT TRÌNH VIETSKILL)
Số lượng ảnh: 15 ảnh
Ngày đăng : 30/11/2018 ( Lượt xem: 25)
KHÓA MC NHÍ 181 MỖ LAO

KHÓA MC NHÍ 181 MỖ LAO
Số lượng ảnh: 10 ảnh
Ngày đăng : 28/11/2018 ( Lượt xem: 14)
KHÓA MC NHÍ N182 VIETSKILL

KHÓA MC NHÍ N182 VIETSKILL
Số lượng ảnh: 9 ảnh
Ngày đăng : 28/11/2018 ( Lượt xem: 13)
KHÓA KĨ NĂNG SỐNG N180 LAUREATE

KHÓA KĨ NĂNG SỐNG N180 LAUREATE
Số lượng ảnh: 12 ảnh
Ngày đăng : 28/11/2018 ( Lượt xem: 17)