Nguyễn Thanh Mai
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Thảo Nguyên (cơ sở TPHCM)
0912 888 129
thaonguyen.minhtritn@gmail.com
Hotline Vietskill
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Nguyễn Ngọc Đan Ly
024.6296.6981
mc.vietskill@gmail.com
Tường Nguyên
0971 188 468
tuongnguyenvb@gmail.com
Ngọc Phượng
035 599 3230
ngocphuongtrinh94@gmail.com
Hà Trang
036 364 1547
trangha.nguyen156@gmail.com
Tạ Huyền
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp.HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
QUẢNG CÁO
Tổng số album: album
Khóa MC Nhí N120 Hàng Bài

Khóa MC Nhí N120 Hàng Bài
Số lượng ảnh: 17 ảnh
Ngày đăng : 24/11/2017 ( Lượt xem: 73)
Khóa MC Nhí N115 Bắc Ninh

Khóa MC Nhí N115 Bắc Ninh
Số lượng ảnh: 7 ảnh
Ngày đăng : 24/11/2017 ( Lượt xem: 71)
KHÓA MC NHÍ N95 BẮC NINH

KHÓA MC NHÍ N95 BẮC NINH
Số lượng ảnh: 17 ảnh
Ngày đăng : 20/10/2017 ( Lượt xem: 86)
KHÓA MC NHÍ N92,N93 ECOPARK

KHÓA MC NHÍ N92,N93 ECOPARK
Số lượng ảnh: 13 ảnh
Ngày đăng : 20/10/2017 ( Lượt xem: 88)
KHÓA MC NHÍ N90,N91 ECOPARK

KHÓA MC NHÍ N90,N91 ECOPARK
Số lượng ảnh: 14 ảnh
Ngày đăng : 19/10/2017 ( Lượt xem: 82)
Khóa MC nhí N85, N86, N87

Khóa MC nhí N85, N86, N87
Số lượng ảnh: 12 ảnh
Ngày đăng : 23/02/2017 ( Lượt xem: 246)
Khóa MC chuyên nghiệp 84, 85, 86

Khóa MC chuyên nghiệp 84, 85, 86
Số lượng ảnh: 6 ảnh
Ngày đăng : 23/02/2017 ( Lượt xem: 156)
Khóa MC chuyên nghiệp 81, 82, 83

Khóa MC chuyên nghiệp 81, 82, 83
Số lượng ảnh: 4 ảnh
Ngày đăng : 23/02/2017 ( Lượt xem: 181)
Khóa MC chuyên nghiệp 61,62,63

Khóa MC chuyên nghiệp 61,62,63
Số lượng ảnh: 5 ảnh
Ngày đăng : 23/02/2017 ( Lượt xem: 174)
Khóa MC chuyên nghiệp 56, 57

Khóa MC chuyên nghiệp 56, 57
Số lượng ảnh: 4 ảnh
Ngày đăng : 23/02/2017 ( Lượt xem: 152)
MC nhí N80, N81

MC nhí N80, N81
Số lượng ảnh: 5 ảnh
Ngày đăng : 22/02/2017 ( Lượt xem: 186)
MC nhí N77, N78, N79

MC nhí N77, N78, N79
Số lượng ảnh: 7 ảnh
Ngày đăng : 22/02/2017 ( Lượt xem: 201)
Khóa học MC nhí: N74, N75, N76

Khóa học MC nhí: N74, N75, N76
Số lượng ảnh: 4 ảnh
Ngày đăng : 22/02/2017 ( Lượt xem: 175)
Khóa học MC nhí N71, N72, N73

Khóa học MC nhí N71, N72, N73
Số lượng ảnh: 6 ảnh
Ngày đăng : 22/02/2017 ( Lượt xem: 174)
Khóa học kĩ năng hè: Lớp MC Nhí N61, N62, N63

Khóa học kĩ năng hè: Lớp MC Nhí N61, N62, N63
Số lượng ảnh: 6 ảnh
Ngày đăng : 22/02/2017 ( Lượt xem: 249)
Khóa kĩ năng hè: Lớp MC nhí N67, N68, N69, N70

Khóa kĩ năng hè: Lớp MC nhí N67, N68, N69, N70
Số lượng ảnh: 7 ảnh
Ngày đăng : 22/02/2017 ( Lượt xem: 159)
MC nhí N64, N65, N66

MC nhí N64, N65, N66
Số lượng ảnh: 5 ảnh
Ngày đăng : 21/02/2017 ( Lượt xem: 199)
Hoạt náo ngoài trời các lớp MC nhí cơ sở Hà Đông

Hoạt náo ngoài trời các lớp MC nhí cơ sở Hà Đông
Số lượng ảnh: 6 ảnh
Ngày đăng : 21/02/2017 ( Lượt xem: 204)
TRẠI HÈ VIETSKILL SUMMER CAMP 2016

TRẠI HÈ VIETSKILL SUMMER CAMP 2016
Số lượng ảnh: 47 ảnh
Ngày đăng : 15/08/2016 ( Lượt xem: 714)

MC 53,54,55
Số lượng ảnh: 6 ảnh
Ngày đăng : 13/11/2015 ( Lượt xem: 421)