Nguyễn Thanh Mai
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Ngọc Lan (cơ sở Tp.HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Hotline Vietskill
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Tường Nguyên
0971 188 468
tuongnguyenvb@gmail.com
Nguyễn Thị Minh Hiền
0904 015869
minhhiennguyen.1403@gmail.com
Tạ Huyền
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thảo (cơ sở TPHCM)
0912 888 129
thaonguyen.minhtritn@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
QUẢNG CÁO
Tổng số album: album
KHÓA MC CHUYÊN NGHIỆP MC 111 VIETSKILL

KHÓA MC CHUYÊN NGHIỆP MC 111 VIETSKILL
Số lượng ảnh: 10 ảnh
Ngày đăng : 29/05/2018 ( Lượt xem: 83)
LỚP MC NHÍ N132 VIETSKILL (12 - 16T)

LỚP MC NHÍ N132 VIETSKILL (12 - 16T)
Số lượng ảnh: 9 ảnh
Ngày đăng : 29/05/2018 ( Lượt xem: 78)
 Lễ trao giải Young MC Talent Online 2018 - Tết cổ truyền trong em.

Lễ trao giải Young MC Talent Online 2018 - Tết cổ truyền trong em.
Số lượng ảnh: 14 ảnh
Ngày đăng : 29/05/2018 ( Lượt xem: 99)
Khóa MC N130 Laureate

Khóa MC N130 Laureate
Số lượng ảnh: 12 ảnh
Ngày đăng : 24/05/2018 ( Lượt xem: 105)
Khóa MC Chuyên nghiệp 110 Vietskill

Khóa MC Chuyên nghiệp 110 Vietskill
Số lượng ảnh: 12 ảnh
Ngày đăng : 24/05/2018 ( Lượt xem: 80)
Lớp MC N128-129 Vietskill

Lớp MC N128-129 Vietskill
Số lượng ảnh: 8 ảnh
Ngày đăng : 24/05/2018 ( Lượt xem: 93)
Khóa MC chuyên nghiệp MC 109 Vietskill

Khóa MC chuyên nghiệp MC 109 Vietskill
Số lượng ảnh: 10 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 168)
Khóa MC chuyên nghiệp MC 107 Vietskill

Khóa MC chuyên nghiệp MC 107 Vietskill
Số lượng ảnh: 10 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 123)
Khóa MC chuyên nghiệp MC 106 Vietskill

Khóa MC chuyên nghiệp MC 106 Vietskill
Số lượng ảnh: 12 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 129)
Khóa MC chuyên nghiệp MC 105 Vietskill

Khóa MC chuyên nghiệp MC 105 Vietskill
Số lượng ảnh: 9 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 143)
KHÓA MC chuyên nghiệp MC 104 Vietskill

KHÓA MC chuyên nghiệp MC 104 Vietskill
Số lượng ảnh: 10 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 140)
Khóa MC Nhí N126, N127 Vietskill

Khóa MC Nhí N126, N127 Vietskill
Số lượng ảnh: 11 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 129)
Khóa MC chuyên nghiệp MC 103 Vietskill

Khóa MC chuyên nghiệp MC 103 Vietskill
Số lượng ảnh: 16 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 132)
Khóa MC chuyên nghiệp MC 102 Vietskill

Khóa MC chuyên nghiệp MC 102 Vietskill
Số lượng ảnh: 13 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 153)
Khóa MC Nhí N124, N125 Vietskill

Khóa MC Nhí N124, N125 Vietskill
Số lượng ảnh: 23 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 284)
Khóa MC nhí N101 Vietskill

Khóa MC nhí N101 Vietskill
Số lượng ảnh: 19 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 128)
Khóa MC Nhí N123 Vietskill

Khóa MC Nhí N123 Vietskill
Số lượng ảnh: 9 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 123)
Khóa MC Nhí N122 Vietskill

Khóa MC Nhí N122 Vietskill
Số lượng ảnh: 10 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 124)
Khóa MC nhí N121 Vietskill

Khóa MC nhí N121 Vietskill
Số lượng ảnh: 13 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 130)
Khóa MC chuyên nghiệp MC 100 Vietskill

Khóa MC chuyên nghiệp MC 100 Vietskill
Số lượng ảnh: 15 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2018 ( Lượt xem: 127)