Nguyễn Thanh Mai
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Ngọc Lan (cơ sở Tp.HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Hotline Vietskill
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Tường Nguyên
0971 188 468
tuongnguyenvb@gmail.com
Tạ Huyền
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thảo (cơ sở TPHCM)
0912 888 129
thaonguyen.minhtritn@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
QUẢNG CÁO
Tổng số album: album
Khóa MC nhí N200 (7-11T)

Khóa MC nhí N200 (7-11T)
Số lượng ảnh: 8 ảnh
Ngày đăng : 22/05/2019 ( Lượt xem: 28)
Lớp Kỹ năng sống N197 Laureate

Lớp Kỹ năng sống N197 Laureate
Số lượng ảnh: 9 ảnh
Ngày đăng : 21/05/2019 ( Lượt xem: 25)
KHÓA MC 126 VIETSKILL

KHÓA MC 126 VIETSKILL
Số lượng ảnh: 20 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2019 ( Lượt xem: 73)
KHÓA MC 124 VIETSKILL

KHÓA MC 124 VIETSKILL
Số lượng ảnh: 20 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2019 ( Lượt xem: 42)
KHÓA MC 122 VIETSKILL

KHÓA MC 122 VIETSKILL
Số lượng ảnh: 20 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2019 ( Lượt xem: 44)
KHÓA MC 121 VIETSKILL

KHÓA MC 121 VIETSKILL
Số lượng ảnh: 16 ảnh
Ngày đăng : 15/03/2019 ( Lượt xem: 52)
LỚP KỸ NĂNG SỐNG N193 LAUREATE HÀNG BÀI (7-10T)

LỚP KỸ NĂNG SỐNG N193 LAUREATE HÀNG BÀI (7-10T)
Số lượng ảnh: 22 ảnh
Ngày đăng : 08/03/2019 ( Lượt xem: 116)
KHÓA MC 120 - GIAO TIẾP - THUYẾT TRÌNH VIETSKILL

KHÓA MC 120 - GIAO TIẾP - THUYẾT TRÌNH VIETSKILL
Số lượng ảnh: 12 ảnh
Ngày đăng : 08/03/2019 ( Lượt xem: 49)
KHOÁ KỸ NĂNG SỐNG N196 LAUREATE (10-15T)

KHOÁ KỸ NĂNG SỐNG N196 LAUREATE (10-15T)
Số lượng ảnh: 7 ảnh
Ngày đăng : 08/03/2019 ( Lượt xem: 52)
Khoá MC nhí N194 Vietskill (9 - 14T)

Khoá MC nhí N194 Vietskill (9 - 14T)
Số lượng ảnh: 16 ảnh
Ngày đăng : 25/01/2019 ( Lượt xem: 71)
KHOÁ MC 110 VIETSKILL

KHOÁ MC 110 VIETSKILL
Số lượng ảnh: 11 ảnh
Ngày đăng : 02/01/2019 ( Lượt xem: 68)
KHOÁ ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN CÔNG TY FPT

KHOÁ ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN CÔNG TY FPT
Số lượng ảnh: 17 ảnh
Ngày đăng : 02/01/2019 ( Lượt xem: 76)
KHOÁ TẬP HUẤN CHO ĐIỀU DƯỠNG VIÊN VÀ NHÂN VIÊN BỆNH VIỆN 108

KHOÁ TẬP HUẤN CHO ĐIỀU DƯỠNG VIÊN VÀ NHÂN VIÊN BỆNH VIỆN 108
Số lượng ảnh: 6 ảnh
Ngày đăng : 02/01/2019 ( Lượt xem: 78)
KHOÁ ĐÀO TẠO DIỄN VIÊN NHÍ 01 VIETSKILL

KHOÁ ĐÀO TẠO DIỄN VIÊN NHÍ 01 VIETSKILL
Số lượng ảnh: 10 ảnh
Ngày đăng : 02/01/2019 ( Lượt xem: 63)
KHOÁ KỸ NĂNG SỐNG N185 LAUREATE

KHOÁ KỸ NĂNG SỐNG N185 LAUREATE
Số lượng ảnh: 20 ảnh
Ngày đăng : 28/12/2018 ( Lượt xem: 65)
KHOÁ MC119 - MC - GIAO TIẾP - THUYẾT TRÌNH VIETSKILL

KHOÁ MC119 - MC - GIAO TIẾP - THUYẾT TRÌNH VIETSKILL
Số lượng ảnh: 12 ảnh
Ngày đăng : 28/12/2018 ( Lượt xem: 81)
KHOÁ MC 125 VIETSKILL

KHOÁ MC 125 VIETSKILL
Số lượng ảnh: 18 ảnh
Ngày đăng : 28/12/2018 ( Lượt xem: 70)
KHÓA MC NHÍ 189 LINH ĐÀM

KHÓA MC NHÍ 189 LINH ĐÀM
Số lượng ảnh: 6 ảnh
Ngày đăng : 25/12/2018 ( Lượt xem: 82)
KHÓA MC NHÍ - KỸ NĂNG SỐNG N190 TIMES CITY (7 - 10T)

KHÓA MC NHÍ - KỸ NĂNG SỐNG N190 TIMES CITY (7 - 10T)
Số lượng ảnh: 24 ảnh
Ngày đăng : 18/12/2018 ( Lượt xem: 155)
Album ảnh động khóa học Vietskill

Album ảnh động khóa học Vietskill
Số lượng ảnh: 21 ảnh
Ngày đăng : 12/12/2018 ( Lượt xem: 146)