Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TỪ 18/07/2022 ĐẾN 24/07/2022

LỊCH HỌC TỪ 18/07/2022 ĐẾN 24/07/2022

Ngày đăng: 18/07/2022 (Lượt xem: 1326)
LỊCH HỌC TỪ 18/07/2022 ĐẾN 24/07/2022

LỊCH HỌC TỪ 18/07/2022 ĐẾN 24/07/2022

STT

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

BUỔI

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

2

THỨ 2 18/07/2022 18h00 - 21h00

MC194

TB KẾT THÚC KHÓA HỌC

3

THỨ 2 18/07/2022 8h30 - 11h00

N337 (10 - 15T)

8

KN DCT

MC Hạnh Chi

Quỳnh Anh

P4

OK

4

THỨ 2 18/07/2022 8h30 - 11h00

N343 (10 - 15T)

6

XDKB 2

MC Ngân Hà

Việt Tùng

P3

OK

6

THỨ 2 18/07/2022 14h00 - 16h30

N346 (MC01 Lương Thế Vinh)

4

Tiếng nói 2

Đạo diễn Trần Hoàng

Lương Thế Vinh

OK

7

THỨ 2 18/07/2022 14h00 - 16h30

N347 (MC02 Lương Thế Vinh)

4

XDKB 1

MC Hạnh Chi

Lương Thế Vinh

OK

THỨ 2 18/07/2022 19h30 - 22h00

GVCN Cơ bản K24

2

THB2

THS Thái Hoa

Phương Uyên

OK

9

11

THỨ 3 26/07/2022 8h30 - 11h00

N333 (9 - 14T)

11

Hoạt náo

MC Đức Mạnh

Vân Khanh

Vietskill

OK

12

THỨ 3 26/07/2022 8h30 - 11h00

N330 (5 - 9T)

TB KẾT THÚC KHÓA HỌC

THỨ 3 26/07/2022 8h30 - 11h00

N348 (9 - 14T)

2

Tiếng nói 1

Đạo diễn Trần Hoàng

Minh Hiếu (tt Quỳnh Anh)

OK

13

THỨ 3 26/07/2022 14h00 - 16h30

N341 (8 - 12T)

6

XDKB 2

MC Ngân Hà

Thu Thảo

OK

14

THỨ 3 26/07/2022 8h30 - 11h00

N340 Minh Khai (7 - 10T)

6

XDKB 1

MC Hạnh Chi

Vũ Oanh

Minh Khai

OK

15

THỨ 3 26/07/2022 14h00 - 16h30

N345 (MC03 Lương Thế Vinh)

4

XDKB 1

MC Hạnh Chi

Lương Thế Vinh

OK

16

THỨ 3 26/07/2022 18h00 - 21h00

MC195

9

NGHỈ

P4

NGHỈ

17

THỨ 3 26/07/2022 18h00 - 21h00

MC197

3

BTND 1

BTV An Ngọc

Minh Hiếu

Vietskill

OK

18

THỨ 3 26/07/2022 18h00 - 21h00

MC198

3

BTND 1

MC Ngân Hà

Vũ Oanh

P4

OK

20

22

THỨ 4 20/07/2022 8h30 - 11h00

N343 (10 - 15T)

7

KN DCT

MC Hạnh Chi

Việt Tùng

P3

OK

23

THỨ 4 20/07/2022 9h00 - 11h30

N334 NTN + N328

11

KN Tổ chức trò chơi

MC Chu Quốc Anh

Phương Uyên

NTN

OK

24

THỨ 4 20/07/2022 8h30 - 11h00

N337 (10 - 15T)

9

HD Nội dung ghi hình

MC Nhật Bình

Quỳnh Anh

Vietskill

OK

25

THỨ 4 20/07/2022 18h00 - 20h30

N344 Xala (10-15T)

6

Talkshow

MC Nhật Bình

Xala

OK

THỨ 4 20/07/2022 18h00 - 20h30

MC 194

11

Hoạt náo

MC Chu Quốc Anh

Vũ Oanh

P3

OK