Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TỪ 06/06/2022 ĐẾN 12/06/2022

LỊCH HỌC TỪ 06/06/2022 ĐẾN 12/06/2022

Ngày đăng: 06/06/2022 (Lượt xem: 396)
LỊCH HỌC TỪ 06/06/2022 ĐẾN 12/06/2022

LỊCH HỌC TỪ 06/06/2022 ĐẾN 12/06/2022

STT

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

BUỔI

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

1

THỨ 2 06/06/2022 19h30 - 22h00

MC189

THÔNG BÁO KẾT THÚC KHÓA HỌC

P4

2

THỨ 2 06/06/2022 18h00 - 21h00

MC193

3

Tiếng nói 2

Ca sĩ Việt Tú

Minh Hiếu

P4

OK

3

THỨ 2 06/06/2022 8h30 - 11h00

N323 (10 - 14T)

2

Tiếng nói 1

Đạo diễn Trần Hoàng

Minh Hiếu

P3

OK

4

THỨ 2 06/06/2022 8h30 - 11h00

N324 (6 - 9T)

2

Tiếng nói 1

MC Đức Mạnh

Vũ Oanh

P4

OK

THỨ 2 06/06/2022 8h30 - 11h00

N329 Ninh Bình (N01)

1

Nhập môn MC

MC Khánh Hòa

Ninh Bình

OK

6

THỨ 3 07/06/2022 8h30 - 11h00

N321 (8 - 11T)

3

Tiếng nói 2

MC Đức Mạnh

Vũ Oanh

P4

OK

7

THỨ 3 07/06/2022 8h30 - 11h00

N322 (11 - 15T)

3

Tiếng nói 1

Đạo diễn Trần Hoàng

Phương Thảo

P3

OK

8

THỨ 3 07/06/2022 8h30 - 11h00

N328 NTN (6 - 10T)

1

Nhập môn MC

MC Hạnh Chi

Phương Uyên

NTN

OK

10

THỨ 3 07/06/2022 18h00 - 21h00

MC191

8

Hướng dẫn nội dung ghi hình

BTV An Ngọc

Nguyễn Huyền

OK

11

THỨ 3 07/06/2022 19h30 - 22h00

GVCN cơ bản K22

10

THB10

THS Thái Hoa

Khánh Huế

Zoom

OK

12

THỨ 4 08/06/2022 18h00 - 21h00

MC193

4

Diễn xuất

Đạo diễn Trần Hoàng

Minh Hiếu

P3

OK

13

THỨ 4 08/06/2022 18h00 - 21h00

MC194

1

Nhập môn MC

MC Thế Hoàng

Việt Chinh

P4

OK

14

THỨ 4 08/06/2022 8h30 - 11h00

N323 (9 - 14T)

3

Tiếng nói 2

Ca sĩ Việt Tú

Minh Hiếu

P3

OK

15

THỨ 4 08/06/2022 8h30 - 11h00

N324 (6 - 9T)

3

Tiếng nói 2

Ca sĩ Quốc Trịnh

Vũ Oanh

P4

OK

THỨ 4 08/06/2022 8h30 - 11h00

N329 Ninh Bình (N01)

2

Nhập môn MC

BTV An Ngọc

Ninh Bình

OK

17

THỨ 5 09/06/2022 8h30 - 11h00

N321 (8 - 11T)

4

Diễn xuất

Đạo diễn Trần Hoàng

Vũ Oanh

P2

OK

18

THỨ 5 09/06/2022 8h30 - 11h00

N322 (11 - 15T)

4

Tiếng nói 2

Ca sĩ Việt Tú

Tô Linh (tt)

P3

OK

19

THỨ 5 09/06/2022 8h30 - 11h00

N328 NTN (6 - 10T)

2

Tiếng nói 1

Ca sĩ Quốc Trịnh

Phương Uyên

NTN

OK

THỨ 5 09/06/2022 8h30 - 11h00

N330 (5 - 8T)

1

Nhập môn MC

MC Hạnh Chi

Phương Linh

P4

OK

21

THỨ 5 09/06/2022 18h00 - 21h00

MC191

9

Xử lý tình huống

MC Hoàng Linh

Minh Hiếu

P4

OK

22

THỨ 5 02/06/2022 19h30 - 22h00

GVCN cơ bản K22

THÔNG BÁO KẾT THÚC KHÓA HỌC

23

THỨ 5 09/06/2022 18h00 - 21h00

KN giọng đọc K6

5

Zoom

NGHỈ

24

THỨ 6 10/06/2022 8h30 - 11h00

N323 (9 - 14T)

4

Diễn xuất

Đạo diễn Trần Hoàng

Khánh Linh

P3

OK

25

THỨ 6 10/06/2022 8h30 - 11h00

N324 (6 - 9T)

4

Kỹ năng giao tiếp tự tin

MC Chu Quốc Anh

Vũ Oanh

P4

OK

26

THỨ 6 10/06/2022 8h30 - 11h00

N325 Hưng Yên (N02)

2

Tiếng nói 1

MC Thu Lan

Hưng Yên

OK

27

THỨ 6 10/06/2022 14h00 - 16h30

N326 Hưng Yên (N03)

2

Tiếng nói 1

MC Thu Lan

Hưng Yên

OK

28

THỨ 6 10/06/2022 19h30 - 22h00

GVCN chuyên sâu K21

9

THB9

MC Thanh Mai

Nguyễn Huyền

Zoom

OK

THỨ 6 10/06/2022 8h30 - 11h00

N329 Ninh Bình (N01)

3

Tiếng nói 1

MC Đức Mạnh

Ninh Bình

OK

29

THỨ 7 11/06/2022 8h30 - 11h00

N327 Kim Thành (N03 Kim Thành)

3

Tiếng nói 2

MC Quốc Trịnh

Hải Dương

OK

30

THỨ 7 11/06/2022 14h30 - 16h30

N327 Kim Thành (N03 Kim Thành)

4

Xây dựng kịch bản 1

MC Quốc Trịnh

Hải Dương

OK

32

THỨ 7 11/06/2022 8h30 - 11h00

N314 (6 - 8T)

8

Kỹ năng tự lập và chăm sóc bản thân

ThS Hương Giang

Khánh Linh

Phòng 4

OK

33

THỨ 7 11/06/2022 8h30 - 11h00

N316 (5 - 8T)

7

Kỹ năng dẫn chương trình

BTV An Ngọc

Hiểu Khánh

Phòng 3

OK

34

THỨ 7 11/06/2022 14h30 - 16h30

CN220

7

THB7

GV Minh Huyền

Phòng 2

OK

35

THỨ 7 11/06/2022 14h00 - 16h30

N317 (7 - 10T)

4

Giải phóng cơ thể

MC Hạnh Chi

Phương Uyên

OK

36

THỨ 7 11/06/2022 8h30 - 11h00

N320 Hưng Yên

7

Xây dựng kịch bản 2

MC Đỗ Thanh Mai

Hưng Yên

OK

37

THỨ 7 11/06/2022 14h00 - 16h30

N320 Hưng Yên

8

Kỹ năng dẫn chương trình

MC Chu Quốc Anh