Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TỪ 13/06/2022 ĐẾN 19/06/2022

LỊCH HỌC TỪ 13/06/2022 ĐẾN 19/06/2022

Ngày đăng: 16/06/2022 (Lượt xem: 554)

LỊCH HỌC TỪ 13/06/2022 ĐẾN 19/06/2022

STT

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

BUỔI

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

1

THỨ 2 13/062022 18h00 - 21h00

MC193

5

BTND 1

BTV An Ngọc

Minh Hiếu

P4

OK

2

THỨ 2 13/062022 18h00 - 21h00

MC194

2

Tiếng nói 1

MC Thanh Mai

Việt Chinh

P3

OK

3

THỨ 2 13/06/2022 8h30 - 11h00

N323 (10 - 14T)

5

XDKB 1

MC Hạnh Chi

Tô Linh

P3

OK

4

THỨ 2 13/06/2022 8h30 - 11h00

N324 (6 - 9T)

5

XDKB 1

MC Đức Mạnh

Vũ Oanh

P4

OK

5

THỨ 2 13/06/2022 8h30 - 11h00

N329 Ninh Bình (N01)

4

KN GTTT

MC Chu Quốc Anh

Ninh Bình

OK

6

7

THỨ 3 14/06/2022 8h30 - 11h00

N321 (8 - 11T)

5

XDKB 1

MC Đức Mạnh

Vũ Oanh

P4

OK

8

THỨ 3 14/06/2022 8h30 - 11h00

N322 (11 - 15T)

5

XDKB1

MC Hạnh Chi

Phương Thảo

P3

OK

9

THỨ 3 14/06/2022 9h00 - 11h30

N328 NTN (6 - 10T)

3

KN GTTT

MC Chu Quốc Anh

Phương Uyên

NTN

OK

10

THỨ 3 14/06/2022 8h30 - 11h00

N333 (10 - 15T)

1

Nhập môn MC

BTV An Ngọc

Vân Khanh

Vietskill

OK

11

THỨ 3 14/06/2022 8h30 - 11h00

N330 (5 - 9T)

2

Tiếng nói 1

Đạo diễn Trần Hoàng

Minh Hiếu

P2

OK

12

THỨ 3 14/06/2022 18h00 - 21h00

MC191

10

Hoạt náo

MC Chu Quốc Anh

Minh Hiếu

P4

OK

13

THỨ 3 14/06/2022 19h30 - 22h00

GVCN cơ bản K23

1

THB1

THS Thái Hoa

Vân Khanh

Zoom

OK

14

15

THỨ 4 15/06/2022 18h00 - 21h00

MC193

6

BTND2

BTV Quốc Anh VTV1

Minh Hiếu

P3

OK

16

THỨ 4 15/06/2022 18h00 - 21h00

MC194

3

Diễn xuất

Đạo diễn Trần Hoàng

Việt Chinh

P4

OK

17

THỨ 4 15/06/2022 8h30 - 11h00

N323 (9 - 14T)

6

XDKB 2

MC Chu Quốc Anh

Minh Hiếu

P3

OK

18

THỨ 4 15/06/2022 8h30 - 11h00

N324 (6 - 9T)

6

XDKB 2

BTV An Ngọc

Vũ Oanh

P4

OK

19

THỨ 4 15/06/2022 9h00 - 11h00

N334 NTN (9 - 14T)

1

Nhập môn tiếng nói

Đạo diễn Trần Hoàng

Phương Thảo

NTN

OK

20

THỨ 4 15/06/2022 14h00 - 16h30