Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
Tổng số album: album
Hành trình từ thiện và vòng 3 cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC nhí 2013

Hành trình từ thiện và vòng 3 cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC nhí 2013
Số lượng ảnh: 52 ảnh
Ngày đăng : 21/08/2013 ( Lượt xem: 3109)
KHÓA TẬP HUẤN CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM

KHÓA TẬP HUẤN CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM
Số lượng ảnh: 21 ảnh
Ngày đăng : 16/08/2013 ( Lượt xem: 2346)
Vòng Sơ loại 2 cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC - Nhí 2013

Vòng Sơ loại 2 cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC - Nhí 2013
Số lượng ảnh: 68 ảnh
Ngày đăng : 15/08/2013 ( Lượt xem: 3812)
Vòng Sơ loại I cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC nhí năm 2013

Vòng Sơ loại I cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC nhí năm 2013
Số lượng ảnh: 58 ảnh
Ngày đăng : 05/08/2013 ( Lượt xem: 3418)
Các thí sinh của cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC nhí 2013

Các thí sinh của cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC nhí 2013
Số lượng ảnh: 94 ảnh
Ngày đăng : 05/08/2013 ( Lượt xem: 6229)
Các MC nhí học hoạt náo cùng hai chị Kính Hồng

Các MC nhí học hoạt náo cùng hai chị Kính Hồng
Số lượng ảnh: 18 ảnh
Ngày đăng : 15/07/2013 ( Lượt xem: 1210)
MC Nhí học hoạt náo cùng chị Kính Hồng

MC Nhí học hoạt náo cùng chị Kính Hồng
Số lượng ảnh: 23 ảnh
Ngày đăng : 23/06/2013 ( Lượt xem: 2345)
Lễ thi tốt nghiệp năm 2013

Lễ thi tốt nghiệp năm 2013
Số lượng ảnh: 33 ảnh
Ngày đăng : 23/06/2013 ( Lượt xem: 2279)
KHAI GIẢNG LỚP MÚA

KHAI GIẢNG LỚP MÚA
Số lượng ảnh: 20 ảnh
Ngày đăng : 24/02/2013 ( Lượt xem: 1105)
BUỔI HỌC HOẠT NÁO LỚP MC 28 & LỚP MC NHÍ

BUỔI HỌC HOẠT NÁO LỚP MC 28 & LỚP MC NHÍ
Số lượng ảnh: 40 ảnh
Ngày đăng : 15/02/2013 ( Lượt xem: 2350)
Lớp MC nhí nâng cao

Lớp MC nhí nâng cao
Số lượng ảnh: 19 ảnh
Ngày đăng : 06/12/2012 ( Lượt xem: 1177)
LỚP MC 24 MÔN HỌC HOẠT NÁO

LỚP MC 24 MÔN HỌC HOẠT NÁO
Số lượng ảnh: 22 ảnh
Ngày đăng : 27/11/2012 ( Lượt xem: 2511)
AlBUM ẢNH LỄ TỐT NGHIỆP 25/04/2012

AlBUM ẢNH LỄ TỐT NGHIỆP 25/04/2012
Số lượng ảnh: 37 ảnh
Ngày đăng : 25/09/2012 ( Lượt xem: 2799)
ALBUM ẢNH ĐÊM CHUNG KẾT CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG MC NHÍ

ALBUM ẢNH ĐÊM CHUNG KẾT CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG MC NHÍ
Số lượng ảnh: 40 ảnh
Ngày đăng : 24/09/2012 ( Lượt xem: 2605)
ALBUM ẢNH VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG MC NHÍ

ALBUM ẢNH VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG MC NHÍ
Số lượng ảnh: 57 ảnh
Ngày đăng : 18/09/2012 ( Lượt xem: 3987)
AlBUM ẢNH BUỔI TỪ THIỆN LỚP MC NHÍ NGÀY 29/07/2012

AlBUM ẢNH BUỔI TỪ THIỆN LỚP MC NHÍ NGÀY 29/07/2012
Số lượng ảnh: 51 ảnh
Ngày đăng : 17/09/2012 ( Lượt xem: 3422)
ALBUM ẢNH VÒNG CHUNG KHẢO CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG MC NHÍ

ALBUM ẢNH VÒNG CHUNG KHẢO CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG MC NHÍ
Số lượng ảnh: 47 ảnh
Ngày đăng : 17/09/2012 ( Lượt xem: 3920)
ALBUM ẢNH GIẢNG VIÊN MC

ALBUM ẢNH GIẢNG VIÊN MC
Số lượng ảnh: 21 ảnh
Ngày đăng : 15/12/2011 ( Lượt xem: 5970)