Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TỪ 26/08/2019 ĐẾN 01/09/2019

LỊCH HỌC TỪ 26/08/2019 ĐẾN 01/09/2019

Ngày đăng: 26/08/2019 (Lượt xem: 727)

LỊCH HỌC TỪ 26/08/2019 ĐẾN 01/09/2019

                   

 

STT

THỜI GIAN

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

BUỔI

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

 

1

THỨ 2

26/08/2019

18h00 – 21h00

MC 137

9

HD NDGH

MC HOÀNG LINH

Luân

Vietskill

ok

 

2

THỨ 3

27/08/2019

18h30 – 21h00

N235

(8 – 13T)

 

9

KN DCT

MC ĐỨC MẠNH

Tuấn

Vietskill

ok

 

3

18h00 – 21h00

MC 139

2

TIẾNG NÓI 1

MC THẾ HOÀNG

Thúy Nga

Phòng 2

ok

 

4

THỨ 4

28/08/2019

18h00 – 21h00

MC 137

10

TALKSHOW

BTV AN NGỌC

Luân

Vietskill

ok

 

5

THỨ 5

29/08/2019

18h30 – 21h00

N235

(8 – 13T)

10

HD NDGH

MC THÙY LINH

Tuấn

Vietskill

ok

 

6

18h00 – 21h00

MC 139

3

TIẾNG NÓI 2

CA SĨ VIỆT TÚ

Thúy Nga

Phòng 2

ok

 

7

THỨ 6

30/8/2019

18h00 – 20h00

CHỮA NGỌNG

CN 54

10

THB 10

THS.TRÁNG THÚY

Luân

Mỗ Lao

ok

 

8

18h30 – 20h30

CN 56

6

THỰC HÀNH

BUỔI 6

GV. THÙY LINH

 

Phòng 3

ok

 

 

18h30 – 19h30

Chữa ngọng lớn

2

THB 2

BTV PHƯƠNG THẢO

 

Phòng 2

ok

 

9

THỨ 7

31/08/2019

8h30 – 11h00

N238

(5 – 8T)

NGHỈ LỄ 2/9

 

 

9h00 – 11h00

CN 57

 

 

14h00 – 16h30

SONG NGỮ

SN 02 – Level 2

 

 

14h00 – 16h30

SONG NGỮ

SN 02 – Level 3

 

17

9h00 – 11h30

N02

HẢI PHÒNG

 

18

14h00 – 16h30

 

19

14h00 – 16h30

N233 (8 – 13T)

Ecopark

 

20

14h00 – 16h00

CHỮA NGỌNG

N02 HẢI PHÒNG

 

21

14h00 – 16h30

MC 132

 

27

14h – 16h30

NC N20

 Laureate

(10 – 15)

 

28

16h00 – 18h30

N229 NGÔ THÌ NHẬM

 

29

18h30 – 21h00

N230 MỖ LAO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

01/09/2019

 

 

 

8h30 – 11h30

GVN 10

 

 

14h00 – 17h00

 

 

14h00 – 15h00

KNS N207

Laureate

 

 

15h00 – 14h00

N206

 

 

15h30 – 17h00

MC 136

 

 

8h30 – 11h00

N237

(8 – 13T)

 

30

8h30 – 11h00

DV 02

 

31

8h30 – 10h30

CN 53

 

34

 

17h00 – 19h30

SN 04 – Song ngữ Level 3

 

35

 

14h00 – 16h30

KNS Nâng cao

N15 Laureate

(10 – 15T)

 

36

 

18h00 – 20h30

KNS Nâng cao

N17 Laureate

(10 – 15T)

 

 

 

18h00 – 20h30

KNS Nâng cao

N21 Laureate

(10 – 15T)

 

38

 

14h00 – 16h30

MC 135

 

39

 

14h – 16h30

N234

(5 – 8T)

 

40

 

17h00 – 19h30

N236

Ngô Thì Nhậm

 

41

 

9h00 – 11h30

N02

Hải Dương

 

 

 

9h00 – 11h00

CN 55

 

 

 

8h30 – 11h30

MC 138