Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TỪ 19/08/2019 ĐẾN 25/08/2019

LỊCH HỌC TỪ 19/08/2019 ĐẾN 25/08/2019

Ngày đăng: 19/08/2019 (Lượt xem: 865)

LỊCH HỌC TỪ 19/08/2019 ĐẾN 25/08/2019

                   

 

STT

THỜI GIAN

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

BUỔI

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

 

1

THỨ 2

19/08/2019

18h00 – 21h00

MC 137

6

BTND 2

MC THANH MAI

Luân

Vietskill

ok

 

4

THỨ 3

20/08/2019

18h30 – 21h00

N235

(8 – 13T)

 

7

XDKB 2

MC NGÂN HÀ

Tuấn

Vietskill

ok

 

6

THỨ 4

21/08/2019

18h00 – 21h00

MC 137

7

KN DCT

MC BẢO AN

Luân

Vietskill

ok

 

7

THỨ 5

22/08/2019

18h30 – 21h00

N235

(8 – 13T)

8

TALKSHOW

BTV AN NGỌC

Tuấn

Vietskill

ok

 

 

18h00 – 21h00

MC 139

1

NHẬP MÔN

MC THANH MAI

Thúy Nga

Phòng 2

ok

 

10

THỨ 6

23/8/2019

18h00 – 20h00

CHỮA NGỌNG

CN 54

9

THB 9

THS.TRÁNG THÚY

Luân

Mỗ Lao

ok

 

12

18h30 – 20h30

CN 56

5

THỰC HÀNH

BUỔI 5

GV. THÙY LINH

 

Phòng 3

ok

 

 

18h30 – 19h30

Chữa ngọng lớn

1

THB 1

BTV PHƯƠNG THẢO

 

Phòng 2

ok

 

 

THỨ 7

24/08/2019

8h30 – 11h00

N238

(5 – 8T)

3

KNGTTT

MC

CHU QUỐC ANH

Luân

Phòng 4

ok

 

 

9h00 – 11h00

CN 57

3

THB 3

BTV PHƯƠNG THẢO

Thùy Linh

Phòng 3

ok

 

 

14h00 – 16h30

MC 136

12

HOẠT NÁO

MC CHU QUỐC ANH

Việt Anh

Thúy Nga

Công viên

ok

 

 

MC 137

8

 

 

14h00 – 16h30

SONG NGỮ

SN 02 – Level 2

13

KN nói theo chủ đề:

Patrick Allen

Thu Giang

 

ok

 

 

14h00 – 16h30

SONG NGỮ

SN 02 – Level 3

12

NGHỈ

 

17

9h00 – 11h30

N02

HẢI PHÒNG

   7

TALKSHOW

MC QUỐC ANH

INFO TV

 

Hải Phòng

ok

 

18

14h00 – 16h30

8

XLTH

 

 

19

14h00 – 16h30

N233 (8 – 13T)

Ecopark

8

TALKSHOW

BTV AN NGỌC

Thu Hà

Ecopark

ok

 

20

14h00 – 16h00

CHỮA NGỌNG

N02 HẢI PHÒNG

7

THB 7

GV. THÙY LINH

 

Hải Phòng

ok

 

21

14h00 – 16h30

MC 132

11

HD NDGH

BTV HƯƠNG TRÀ

Thúy Nga

Vietskill

ok

 

27

14h – 16h30

NC N20

 Laureate

(10 – 15)

5

KN phòng chống thương tích và thoát hiểm

THS.HƯƠNG GIANG

Minh Hồng

Long Biên

ok

 

28

16h00 – 18h30

N229 NGÔ THÌ NHẬM

7

XDKB 2

MC DƯƠNG HUYỀN

Tú Oanh

Ngô Thì Nhậm

ok

 

29

18h30 – 21h00

N230 MỖ LAO

4

TIẾNG NÓI 1

NGHÊ SĨ

PHƯƠNG NGA

Tuấn

Mỗ Lao

ok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

25/08/2019

 

 

 

8h30 – 11h30

GVN 10

7

PHAN TÍCH TÂM LÝ LỨA TUỔI

TS MAI HƯƠNG

Luân

Phòng 2

ok

 

 

14h00 – 17h00

8

PP SOẠN

GIÁO ÁN WORD

THS.TRÁNG THÚY

Huyền

Phòng 2

ok

 

 

14h00 – 15h00

KNS N207

Laureate

12

 

 

GHI HÌNH TRƯỜNG QUAY

BTV HƯƠNG TRÀ

Thúy Nga

Hạnh

14 Cao Bá Quát

ok

 

 

15h30 – 17h00

MC 136

12

 

 

 

 

 

 

 

8h30 – 11h00

N237

(8 – 13T)

4

XDKB 1

MC THÙY LINH

Việt Anh

Phòng 4

ok

 

30

8h30 – 11h00

DV 02

10

KT BIỂU DIỄN 4

NGHỆ SĨ

PHƯƠNG NGA

Hạnh

Phòng 3

ok

 

31

8h30 – 10h30

CN 53

10

THB 10

TH.S TRÁNG THÚY

Trà My

Phòng 1

ok

 

34

 

17h00 – 19h30

SN 04 – Song ngữ Level 3

8

KN DCT

MC MAI THANH

Hương Quỳnh

Phòng 4

ok

 

35

 

14h00 – 16h30

KNS Nâng cao

N15 Laureate

(10 – 15T)

7

KN làm việc nhóm và tư duy sáng tạo

THS. HƯƠNG GIANG

Việt Anh

Vietskill

ok

 

36

 

18h00 – 20h30

KNS Nâng cao

N17 Laureate

(10 – 15T)

6

KN làm việc độc lập và thói quen tích cực

THS.THÁI HOA

Việt Anh

Vietskill

ok

 

 

 

18h00 – 20h30

KNS Nâng cao

N21 Laureate

(10 – 15T)

7

KN làm việc nhóm và tư duy sáng tạo

THS.HƯƠNG GIANG

Thúy Nga

Phòng 2

ok

 

38

 

14h00 – 16h30

MC 135

9

KN DCT

BTV AN NGỌC

Nguyễn Trang

Phòng 2

ok

 

39

 

14h – 16h30

N234

(5 – 8T)

6

XDKB 2

MC HẠNH CHI

Trang Anh

T18

ok

 

40

 

17h00 – 19h30

N236

Ngô Thì Nhậm

5

XDKB 1

MC THÙY LINH

Tuấn

Ngô Thì Nhậm

ok

 

41

 

9h00 – 11h30

N02

Hải Dương

4

XDKB 1

MC NGÂN HÀ

 

Hải Dương

ok

 

 

 

9h00 – 11h00

CN 55

8

THB 8

GV THÙY LINH

 

Ecopark

ok

 

 

 

8h30 – 11h30

MC 138

3

TIẾNG NÓI 2

NGHỆ SĨ
MINH HIẾU

Thúy Nga

Phòng 4

ok

 

 

 

14h00 – 16h00

CN 58

1

THB 1

MC THANH MAI

 

T18

ok