Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TUẦN TỪ NGÀY 21/01/2019 ĐẾN NGÀY 27/01/2019

LỊCH HỌC TUẦN TỪ NGÀY 21/01/2019 ĐẾN NGÀY 27/01/2019

Ngày đăng: 21/01/2019 (Lượt xem: 878)

THỜI GIAN

STT

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

ĐỊA ĐIỂM

BUỔI

CHỤP ẢNH

THƯ 2

21/01/2019

2

18h00 – 21h00

MC 126

TIẾNG NÓI 2

CA SĨ VIỆT TÚ

LUÂN

VIETSKILL

2

 

THƯ 3

22/01/2019

2

18h00 – 21h00

MC 125

KỸ NĂNG DCT

MC THANH MAI

HUYỀN TRANG

VIETSKILL

Bổ trợ

 

THƯ 4

23/01/2019

2

18h00 – 21h00

MC 126

XDKB1

MC BẢO AN

LUÂN

VIETSKILL

3

 

THỨ 6

25/01/2018

4

18h00 – 20h00

CHỮA NGỌNG

N44

THỰC HÀNH BUỔI 3

TRÁNG THÚY

 

NGUYỄN THÙY

 

MỖ LAO

3

 

 

THỨ 7

26/01/2019

 

 

5

08h30 – 11h00

N188 (6 – 10T)

NGHỈ

 

NGUYỄN TRANG

PHÒNG 2

11

 

6

14h00 – 16h30

N193 LAUREATE

(7 – 10T)

KỸ NĂNG GIAO TIẾP TỰ TIN

MC HẠNH CHI

D.P.LINH

HÀNG BÀI

3

 

7

14h00 – 16h30

N194 (9 – 13T)

XDKB 1

MC HÀ THU

HUYỀN

PHÒNG 2

3

 

8

14h00 – 17h00

MC 127

NGHỈ

 

TRÀ MY

PHÒNG 4

3

 

9

15h00 – 17h00

CHỮA NGỌNG

N43

THỰC HÀNH BUỔI 5

TRÁNG THÚY

THÙY LINH

VIETSKILL

5

 

10

18h00 – 20h30

N185 LAUREATE

(9 – 13T)

NGHỈ

 

HUYỀN TRANG

VIETSKILL

12

 

11

9h00 – 12h00

KHÓA ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN KNS 06

NGHỈ

 

LUÂN

VIETSKILL

11

 

12

13h30 – 16h30

12

 

 

CHỦ NHẬT

27/01/2019

13

9h00 – 12h00

KHÓA ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN KNS

 05

NGHỈ

 

PHƯỢNG

HÀNG BÀI

11

 

14

13h30 – 16h30

12

 

15

08h30 – 11h00

N189 LINH ĐÀM

(5 – 8T)

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG GH

 

MC ĐỨC MẠNH

 

ÁNH HUYỀN

LINH ĐÀM

10

 

16

08h30 – 11h30

MC NC 08

NGHỈ

 

 

PHÒNG 2

 

 

17

09h00 – 11h30

N187 TIMES CITY

(4 – 7T)

NGHỈ

 

 

 

 

 

18

09h00 – 11h00

CHỮA NGỌNG

N42 ECOPARK

 

THỰC HÀNH BUỔI 10

TRÁNG THÚY

ĐỨC ANH

ECOPARK

10

 

 

19

14h00 – 16h30

NÂNG CAO N14

(6 – 12T)

NGHỈ

 

 

THÙY LINH

 

PHÒNG 3

9

 

 

20

14h00 – 16h30

N190 TIMES CITY

(8 – 13T)

KỸ NĂNG GIAO TIẾP TỰ TIN

MC QUỐC ANH

HẠNH

T18

TIMES CITY

7

 

 

21

14h00 – 16h30

N192 LAUREATE

(10 – 15T)

BIÊN TẬP NỘI DUNG

MC ĐỨC MẠNH

LUÂN

VIETSKILL

4

 

 

22

14h00 – 17h00

MC 124

HƯỚNG DẪN NỘI DUNG GH

MC THANH MAI

NGUYỄN TRANG

VIETSKILL

11

 

 

23

08h30 – 11h00

MC N191

(5 – 8T)

GIẢI PHÓNG CƠ THỂ

MC HẠNH CHI

TRÀ MY

PHÒNG 4

5