Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TUẦN TỪ NGÀY 24/12/2018 - 30/12/2018

LỊCH HỌC TUẦN TỪ NGÀY 24/12/2018 - 30/12/2018

Ngày đăng: 24/12/2018 (Lượt xem: 1001)

THỜI GIAN

STT

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

ĐỊA ĐIỂM

BUỔI

CHỤP ẢNH

THỨ 2

24/12/2018

1

18h00 – 21h00

MC 123

NGHỈ TẾT DL

 

 

VIETSKIL

 

 

THỨ 3

25/12/2018

2

18h00 – 21h00

MC 125

BIÊN TẬP NỘI DUNG 2

MC BẢO AN

HUYỀN TRANG

VIETSKILL

6

 

THỨ 5

27/12/2018

3

18h00 – 21h00

MC 125

KỸ NĂNG DCT

ĐẠO DIỄN

MẠNH CƯỜNG

HUYỀN TRANG

VIETSKILL

7

 

 

THỨ 7

29/12/2018

 

 

4

08h30 – 11h00

N188 (6 – 10T)

NGHỈ TẾT DL

 

 

PHÒNG 2

 

 

5

15h00 – 17h00

CHỮA NGỌNG

 N43

NGHỈ TẾT DL

 

 

VIETSKILL

 

 

6

08h30 – 11h00

MC N184

NGHỈ TẾT DL

 

 

ECOPARK

 

 

7

18h00 – 20h30

N185 LAUREATE

(9 - 13T)

NGHỈ TẾT DL

 

 

VIETSKILL

 

 

8

9h00 – 12h00

KHÓA ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN KNS 06

NGHỈ TẾT DL

 

 

 

VIETSKILL

 

 

9

13h30 – 16h30

NGHỈ TẾT DL

 

 

 

 

CHỦ NHẬT

30/12/2018

10

9h00 – 12h00

KHÓA ĐÀO TẠO

GIÁO VIÊN KNS 05

NGHỈ TẾT DL

 

 

HÀNG BÀI

 

 

11

13h30 – 16h30

NGHỈ TẾT DL

 

 

 

12

08h30 – 11h00

N189 LINH ĐÀM

(6 – 12T)

NGHỈ TẾT DL

 

 

LINH ĐÀM

 

 

13

08h30 – 11h30

MC NC 08

NGHỈ TẾT DL

 

 

PHÒNG 2

 

 

14

09h00 – 11h30

N187 TIMES CITY

NGHỈ TẾT DL

 

 

T18

TIMES CITY

 

 

15

09h00 – 11h30

N186 LAUREATE

(6 -  10T)

NGHỈ TẾT DL

 

 

VIETSKILL

 

 

16

09h00 – 11h00

CHỮA NGỌNG

N42 ECOPARK

NGHỈ TẾT DL

 

 

ECOPARK

 

 

17

15h00 – 17h00

CHỮA NGỌNG N41

NGHỈ TẾT DL

 

 

PHÒNG 1

 

 

 

18

14h00 – 16h30

NÂNG CAO N14

NGHỈ TẾT DL

 

 

 

PHÒNG 3

 

 

 

19

14h00 – 16h30

N190 TIMES CITY

(8 – 13T)

NGHỈ TẾT DL

 

 

T18

TIMES CITY

 

 

 

20

14h00 – 16h30

N192 LAUREATE

(10 – 15T)

NGHỈ TẾT DL

 

 

VIETSKILL

 

 

 

21

14h00 – 17h00

MC 124

NGHỈ TẾT DL

 

 

PHÒNG 2

 

 

 

22

08h30 – 11h00

MC N191

NGHỈ TẾT DL

 

 

PHÒNG 4