Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TUẦN TỪ 05/11/2018 ĐẾN NGÀY 11/11/2018

LỊCH HỌC TUẦN TỪ 05/11/2018 ĐẾN NGÀY 11/11/2018

Ngày đăng: 05/11/2018 (Lượt xem: 717)

THỜI GIAN

STT

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

ĐỊA ĐIỂM

BUỔI

CHỤP ẢNH

THỨ 3
06/11/2018

1

18h30 – 21h00

MC 122

XỬ LÝ
TÌNH HUỐNG

MC HOÀNG LINH

NGUYỄN TRANG

VIETSKILL

6

 

THỨ 4 07/11/2018

2

18h00 – 21h00

MC 123

KHAI GIẢNG

MC THANH MAI

LUÂN

VIETSKILL

1

 

THỨ 5 08/11/2018

3

18h00 – 21h00

MC 122

NGHỈ

 

 

VIETSKILL

 

 

THỨ 6 09/11/2018

4

18h30 – 20h30

CHỮA NGỌNG
N39

THỰC HÀNH
BUỔI 8

TRÁNG THÚY

NGUYỄN THÙY

MỖ LAO

8

 

THỨ 7
10/11/2018

5

08h30 – 11h00

N188 (6 – 10T)

KHAI GIẢNG
(DIỄN XUẤT)

ĐẠO DIỄN
TRẦN HOÀNG

NGUYỄN TRANG

PHÒNG 2

1

 

6

08h30 – 11h00

N184 (4 – 7T)
ECOPARK

XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 2

MC MỸ NGA

THẢO NGỌC

ECOPARK

6

 

7

08h30 – 11h00

N178 (4 – 7T)

HƯỚNG DẪN ND GHI HÌNH

MC NHẬT BÌNH

HUYỀN

PHÒNG 2

10

 

8

09h00 – 11h30

N180 (6 - 10T)
LAUREATE

VĂN HÓA
VIỆT NAM

Ths.TRÁNG THÚY

ÁNH HUYỀN

VIETSKILL

8

 

9

08h30 – 11h30

ĐÀO TẠO
GIÁO VIÊN KNS 02

 KỸ NĂNG

SỬA GIỌNG

MC THANH MAI

HUYỀN TRANG
(Trợ thay Luân)

HÀNG BÀI

11

 

10

14h00 – 17h00

ĐÀO TẠO
GIÁO VIÊN KNS 02

SÁT HẠCH

MC THANH MAI

HUYỀN TRANG
(Trợ thay Luân)

HÀNG BÀI

12

 

11

15h00 – 17h00

CHỮA NGỌNG
N40

THỰC HÀNH 
BUỔI 5

 TRÁNG THÚY

HUYỀN

VIETSKILL

5

 

12

18h00 – 20h30

N185 LAUREATE
(9 - 13T)

DIỄN XUẤT

ĐẠO DIỄN
 
TRẦN HOÀNG

DƯƠNG

VIETSKILL

4

 

CHỦ NHẬT
11/11/2018

13

08h30 – 11h00

N189 LINH ĐÀM
(6 – 12T)

KHAI GIẢNG
(DIỄN XUẤT)

ĐẠO DIỄN
TRẦN HOÀNG

PHƯỢNG

ÁNH HUYỀN 

LINH ĐÀM

1

 

14

08h30 – 11h00

N187 TIMES CITY

TIẾNG NÓI 2

MC MỸ NGA

HẠNH

TIMES CITY

2

 

15

09h00 – 11h30

N186 LAUREATE
(6 -  10T)

BIÊN TẬP
NỘI DUNG

MC THÙY LINH

DƯƠNG

VIETSKILL

4

 

16

09h00 – 11h00

CHỮA NGỌNG
N37

THỰC HÀNH
 BUỔI 10

TRÁNG THÚY

ĐỨC ANH

ECOPARK

10

 

17

08h30 – 11h00

N176 LAUREATE
(10 - 15T)
N175 (10 – 15T)

GHI HÌNH TRƯỜNG QUAY

MC LAN HƯƠNG

PHƯƠNG LINH
HUYỀN TRANG

HÀNG BÀI

12

M.ANH

18

08h30 – 11h00

N179 (9 – 13T)

KỸ NĂNG DCT

MC PHÚC NHẠC

HUYỀN

PHÒNG 3

9

 

19

08h30 – 11h00

MC 121

XỬ LÝ
TÌNH HUỐNG

MC HOÀNG LINH

LUÂN

PHÒNG 2

7

 

20

14h00 – 16h30

MC 124

KHAI GIẢNG

MC THANH MAI

PHƯỢNG 

VIETSKILL

1

 

21

14h00 – 16h30

MC 121, 122

HOẠT NÁO

MC QUỐC ANH

HẠNH
HUYỀN

CÔNG VIÊN

11

 

22

14h00 – 16h30

CHỮA NGỌNG N41

THỰC HÀNH BUỔI 1

TRÁNG THÚY

HUYỀN TRANG

PHÒNG 3

1

 

23

14h00 – 16h30

N182 (4 – 7T)

KỸ NĂNG GIAO TIẾP TỰ TIN

MC QUỐC TUẤN

ÁNH HUYỀN

(trợ thay Nguyễn Trang)

PHÒNG 4

7

 

24

14h00 – 16h30

N183 (6 - 10T)

XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 2

MC
DƯƠNG HUYỀN

DƯƠNG

PHÒNG 2

7

 

25

14h30 – 17h00

N181 MỖ LAO
(6 – 12T)

TALKSHOW

MC QUỐC ANH INFOR

LUÂN

MỖ LAO

8

 

26

15h00 – 17h00

CHỮA NGỌNG
N38

THỰC HÀNH
 BUỔI 9

PHƯƠNG THẢO

LUẬN

PHÒNG 1

9