Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TUẦN TỪ 22/10/2018 ĐẾN NGÀY 28/10/2018

LỊCH HỌC TUẦN TỪ 22/10/2018 ĐẾN NGÀY 28/10/2018

Ngày đăng: 22/10/2018 (Lượt xem: 690)
THỜI GIAN STT GIỜ HỌC LỚP HỌC MÔN HỌC GIẢNG VIÊN TRỢ GIẢNG ĐỊA ĐIỂM BUỔI CHỤP ẢNH
THỨ 3
23/10/2018
1 18h00 – 21h00 MC 122 BIÊN TẬP
NỘI DUNG 1
MC
THANH HẰNG
LUÂN VIETSKILL 3  
THỨ 4
24/10/2018
2 18h00 – 20h00 SỬA GIỌNG
 
NGƯỜI LỚN
THỰC HÀNH
 
BUỔI 9
TRÁNG THÚY   PHÒNG 3 9  
THỨ 5 25/10/2018 3 18h00 – 21h00 MC 122 TIẾNG NÓI 2 CA SĨ VIỆT TÚ NGUYỄN TRANG VIETSKILL 4 Quay
THỨ 6 26/10/2018 4 18h30 – 20h30 CHỮA NGỌNG
N39
THỰC HÀNH
BUỔI 6
TRÁNG THÚY NGUYỄN THÙY MỖ LAO 6  
THỨ 7
27/10/2018
5 08h30 – 11h00 N184 (4 – 7T)
ECOPARK
XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
MC HÀ THU THẢO NGỌC ECOPARK 4  
6 08h30 – 11h00 N178 (4 – 7T) KỸ NĂNG DCT MC
 
QUỐC TUẤN
NGUYỄN TRANG
(trợ thay Huyền)
PHÒNG 2 8  
7 09h00 – 11h30 N180 (6 - 10T)
LAUREATE
GIÁO DỤC TƯ DUY THẨM MỸ VỀ MỸ THUẬT Ths.THANH TÂM ÁNH HUYỀN VIETSKILL 6  
8 08h30 – 11h30 ĐÀO TẠO
GIÁO VIÊN KNS 02
DIỄN XUẤT ĐẠO DIỄN
TRẦN HOÀNG
LUÂN HÀNG BÀI 9  
9 14h00 – 17h00 ĐÀO TẠO
GIÁO VIÊN KNS 02
  MC THANH MAI LUÂN HÀNG BÀI 10  
10 15h00 – 17h00 CHỮA NGỌNG
N40
THỰC HÀNH
BUỔI 3
TRÁNG THÚY HUYỀN TRANG
(Trợ thay Huyền)
VIETSKILL 3  
11 18h00 – 20h00 CHỮA NGỌNG
N36
THỰC HÀNH
BUỔI 9
PHƯƠNG THẢO HUYỀN TRANG PHÒNG 3 9  
12 18h00 – 20h30 N185 LAUREATE
(9 - 13T)
KỸ NĂNG
GIAO TIẾP TỰ TIN
MC QUỐC ANH DƯƠNG VIETSKILL 2  
CHỦ NHẬT
28/10/2018
13 09h00 – 11h30 N186 LAUREATE
(6 -  10T)
DIỄN XUẤT ĐẠO DIỄN
TRẦN HOÀNG
DƯƠNG VIETSKILL 2  
14 08h30 – 11h00 N174 LAUREATE
N173 (6 – 10T)
GHI HÌNH
TRƯỜNG QUAY
MC THÙY LINH PHƯỢNG
HUYỀN TRANG
HÀNG BÀI 12 M.ANH
15 14h00 – 16h30 N172 LAUREATE
MC 120
N171 ECO
GHI HÌNH
TRƯỜNG QUAY
MC THÙY LINH PHƯỢNG HUYỀN TRANG HÀNG BÀI 12 M.ANH
16 09h00 – 11h00 CHỮA NGỌNG
N37
THỰC HÀNH BUỔI 8 TRÁNG THÚY ĐỨC ANH ECOPARK 8  
17 09h00 – 11h30 N176 LAUREATE
(10 - 15T)
VĂN HÓA
VIỆT NAM
MC THANH MAI PHƯƠNG LINH PHÒNG 4 10  
18 08h30 – 11h00 N179 (9 – 13T) TALKSHOW MC MỸ NGA ÁNH HUYỀN
(Trợ thay Huyền)
PHÒNG 3 7  
19 08h30 – 11h00 MC 121 BIÊN TẬP
NỘI DUNG 2
BTV QUỐC ANH LUÂN PHÒNG 2 5  
20 14h00 – 16h30 N182 (4 – 7T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
MC QUỐC ANH HẠNH (Trợ thay Nguyễn Trang) PHÒNG 4 5  
21 14h00 – 16h30 N183 (8 – 13T) TIẾNG NÓI 2 NGHỆ SĨ
HOÀNG TÙNG
DƯƠNG PHÒNG 2 5  
22 14h30 – 17h00 N181 MỖ LAO
(6 – 12T)
XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 2
MC QUANG ĐẠO LUÂN MỖ LAO 6  
23 15h00 – 17h00 CHỮA NGỌNG
N38
THỰC HÀNH BUỔI 8 PHƯƠNG THẢO PHƯƠNG LINH
(trợ thay Huyền Trang)
VIETSKILL 8  
24 18h00 – 20h30 N175 (11 - 15T) KỸ NĂNG DCT MC ĐỨC MẠNH PHƯƠNG LINH
(trợ thay Nguyễn Trang)
PHÒNG 2 10