Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TUẦN TỪ 15/10/2018 ĐẾN NGÀY 21/10/2018

LỊCH HỌC TUẦN TỪ 15/10/2018 ĐẾN NGÀY 21/10/2018

Ngày đăng: 16/10/2018 (Lượt xem: 568)
THỜI GIAN STT GIỜ HỌC LỚP HỌC MÔN HỌC GIẢNG VIÊN TRỢ GIẢNG ĐỊA ĐIỂM BUỔI CHỤP ẢNH
THỨ 2
15/10/2018
1 18h00 – 21h00 MC 120 HƯỚNG DẪN
ND GHI HÌNH
MC THANH MAI LUÂN VIETSKILL 11  
THỨ 3
16/10/2018
2 18h00 – 21h00 MC 122 DIỄN XUẤT ĐẠO DIỄN
TRẦN HOÀNG
NGUYỄN TRANG VIETSKILL 2  
THỨ 4
17/10/2018
3 18h00 – 20h00 SỬA GIỌNG
 
NGƯỜI LỚN
THỰC HÀNH
 
BUỔI 8
TRÁNG THÚY   PHÒNG 3 8  
THỨ 5 18/10/2018 4 18h00 – 21h00 MC 122 TIẾNG NÓI 1 NGHỆ SĨ
HOÀNG TÙNG
NGUYỄN TRANG VIETSKILL 3  
THỨ 6 19/10/2018 5 18h30 – 20h30 CHỮA NGỌNG
N39
THỰC HÀNH
BUỔI 5
TRÁNG THÚY   MỖ LAO 5  
THỨ 7
20/10/2018
6 08h30 – 11h00 N184 (4 – 7T)
ECOPARK
DIỄN XUẤT ĐẠO DIỄN
TRẦN HOÀNG
THẢO NGỌC ECOPARK 3  
7 08h30 – 11h00 CHỮA NGỌNG
N37
THỰC HÀNH
BUỔI 7
TRÁNG THÚY ĐỨC ANH  ECOPARK 7  
8 08h30 – 11h00 N178 (4 – 7T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 2
MC HÀ THU HUYỀN PHÒNG 2 5  
9 09h00 – 11h30 N180 (6 - 10T)
LAUREATE
KỸ NĂNG
GIAO TIẾP
TỰ TIN
MC
QUỐC TUẤN
ÁNH HUYỀN VIETSKILL 4  
10 08h30 – 11h30 ĐÀO TẠO
GIÁO VIÊN KNS 02
PHƯƠNG PHÁP
SƯ PHẠM
Ths.VĂN TƯ LUÂN HÀNG BÀI 5  
11 14h00 – 17h00 ĐÀO TẠO
GIÁO VIÊN KNS 02
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY KNS Th.s PHẠM MAI LUÂN HÀNG BÀI 6  
12 15h00 – 17h00 CHỮA NGỌNG
N40
THỰC HÀNH
BUỔI 2
TRÁNG THÚY HUYỀN VIETSKILL 2  
13 18h00 – 20h00 CHỮA NGỌNG
N36
THỰC HÀNH
BUỔI 8
TRÁNG THÚY ÁNH HUYỀN PHÒNG 3 8  
14 18h00 – 20h30 N185 LAUREATE
(10 – 15T)
KHAI GIẢNG MC THANH MAI DƯƠNG VIETSKILL 1  
CHỦ NHẬT
21/10/2018
15 09h00 – 11h30 N186 LAUREATE
(6 -  10T)
KHAI GIẢNG

(TIẾNG NÓI)
NGHỆ SĨ
HOÀNG TÙNG
DƯƠNG VIETSKILL 1  
16 08h30 – 11h00 NÂNG CAO
N12, N13
GHI HÌNH

NGOÀI TRỜI
MC THÙY LINH PHƯỢNG PHỐ ĐI BỘ 10 Quay
17 09h00 – 11h00 CHỮA NGỌNG
N37
NGHỈ          
18 09h00 – 11h30 N173 (6 – 10T)
N174 LAUREATE
(6 – 8T)
HOẠT NÁO MC ĐỨC MẠNH NGUYỄN TRANG
ÁNH HUYỀN
CÔNG VIÊN 9  
19 08h30 – 11h00 N179 (9 – 13T) DIỄN XUẤT NGHỆ SĨ
MINH HIẾU
HUYỀN PHÒNG 3 4  
20 09h00 – 11h30 N176 LAUREATE
(7 – 10T)
NGHỈ     PHÒNG 4    
21 08h30 – 11h00 MC 121 BIÊN TẬP
NỘI DUNG 1
MC BẢO AN LUÂN PHÒNG 2 4  
22 14h00 – 16h30 N182 (4 – 7T) TIẾNG NÓI 2 MC
DƯƠNG HUYỀN
NGUYỄN TRANG PHÒNG 4 3  
23 14h00 – 16h30 N183 (8 – 13T) XÂY DỰNG

KỊCH BẢN 1
MC ĐỨC MẠNH DƯƠNG PHÒNG 2 3  
24 14h30 – 17h00 N181 MỖ LAO
(6 – 12T)
DIỄN XUẤT ĐẠO DIỄN
TRẦN HOÀNG
LUÂN MỖ LAO 4  
25 15h00 – 17h00 CHỮA NGỌNG
N38
THỰC HÀNH

BUỔI 7
PHƯƠNG THẢO PHƯƠNG LINH VIETSKILL 7  
26 14h00 – 16h30 N172 LAUREATE
(10 – 16T)
N176 LAUREATE
HOẠT NÁO MC QUỐC ANH PHƯỢNG
HẠNH
CÔNG VIÊN 11  
 
27 18h00 – 20h30 N175 (11 - 15T) TALKSHOW MC BẢO AN PHƯƠNG LINH PHÒNG 2 8