Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TUẦN TỪ 08/10/2018 ĐẾN NGÀY 14/10/2018

LỊCH HỌC TUẦN TỪ 08/10/2018 ĐẾN NGÀY 14/10/2018

Ngày đăng: 09/10/2018 (Lượt xem: 720)
THỜI GIAN STT GIỜ HỌC LỚP HỌC MÔN HỌC GIẢNG VIÊN TRỢ GIẢNG ĐỊA ĐIỂM BUỔI CHỤP ẢNH
THỨ 2
08/10/2018
1 18h00 – 21h00 MC 120 TALKSHOW MC QUỐC ANH
VTV1
LUÂN VIETSKILL 9  
THỨ 4
10/10/2018
2 18h00 – 20h00 SỬA GIỌNG
 
NGƯỜI LỚN
THỰC HÀNH
 
BUỔI 6
PHƯƠNG THẢO   PHÒNG 3 6  
3 18h00 – 21h00 MC 120 KỸ NĂNG DCT MC THANH MAI LUÂN VIETSKILL 10  
THỨ 5 11/10/2018 4 18h00 – 21h00 MC 122 KHAI GIẢNG MC THANH MAI   VIETSKILL 1  
THỨ 6 12/10/2018 5 18h30 – 20h30 CHỮA NGỌNG N39 THỰC HÀNH
BUỔI 4
TRÁNG THÚY   MỖ LAO 4  
THỨ 7
13/10/2018
6 08h30 – 11h00 N184 (4 – 7T)
ECOPARK
TIẾNG NÓI 2 MC MỸ NGA THẢO NGỌC ECOPARK 2  
7 08h30 – 11h00 N173 (6 - 10T) HƯỚNG DẪN
ND GHI HÌNH
ĐẠO DIỄN
 
MẠNH CƯỜNG
HUYỀN TRANG PHÒNG 4 10  
8 08h30 – 11h00 N178 (4 – 7T) KỸ NĂNG
GIAO TIẾP TỰ TIN
MC
 
QUỐC TUẤN
HUYỀN PHÒNG 2 4  
9 09h00 – 11h30 N180 (6 - 10T)
LAUREATE
BIÊN TẬP
NỘI DUNG
MC THÙY LINH ÁNH HUYỀN VIETSKILL 4  
10 08h30 – 11h30 ĐÀO TẠO
GIÁO VIÊN KNS 02
PHƯƠNG PHÁP
SOẠN BÀI KNS
TRÊN WORD
Ths.TRÁNG THÚY LUÂN HÀNG BÀI 3 Quay
11 14h00 – 17h00 ĐÀO TẠO
GIÁO VIÊN KNS 02
PHƯƠNG PHÁP
SOẠN BÀI KNS
TRÊN
POWERPOINT
Th.s NGỌC HƯNG LUÂN HÀNG BÀI 4 Quay
12 15h00 – 17h00 CHỮA NGỌNG N40 THỰC HÀNH
BUỔI 1
TRÁNG THÚY HUYỀN VIETSKILL 1  
13 18h00 – 20h00 CHỮA NGỌNG
N36
THỰC HÀNH
BUỔI 7
PHƯƠNG THẢO ÁNH HUYỀN PHÒNG 3 7  
CHỦ NHẬT
14/10/2018
14 09h00 – 11h00 CHỮA NGỌNG
N37
THỰC HÀNH
BUỔI 6
MC THANH MAI ĐỨC ANH ECOPARK 6  
15 09h00 – 11h30 N174 LAUREATE
(6 – 8T)
VĂN HÓA ÚC MỸ Ths.TRÁNG THÚY NGUYỄN TRANG
 
VIETSKILL 9  
16 08h30 – 11h00 N179 (9 – 13T) GIẢI PHÓNG
CƠ THỂ
MC HẠNH CHI HUYỀN PHÒNG 3 4  
17 09h00 – 11h30 N176 LAUREATE
(7 – 10T)
GIÁO DỤC TƯ DUY
THẨM MỸ
VỀ MỸ THUẬT
Ths.THANH TÂM PHƯƠNG LINH PHÒNG 4 8  
18 08h30 – 11h00 MC 121 DIỄN XUẤT ĐẠO DIỄN
TRẦN HOÀNG
LUÂN PHÒNG 2 4 Quay
19 14h00 – 16h30 N182 (4 – 7T) GIẢI PHÓNG
CƠ THỂ
MC HẠNH CHI NGUYỄN TRANG PHÒNG 4 3  
20 14h00 – 16h30 N183 (6 – 10T) DIỄN XUẤT ĐẠO DIỄN
TRẦN HOÀNG
PHƯƠNG LINH PHÒNG 2 3  
21 14h30 – 17h00 N181 MỖ LAO
(6 – 12T)
XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
MC THÙY LINH LUÂN MỖ LAO 4  
22 15h00 – 17h00 CHỮA NGỌNG
N38
THỰC HÀNH
BUỔI 6
PHƯƠNG THẢO HUYỀN TRANG VIETSKILL 6  
23 18h00 – 20h30 N172 LAUREATE
(10 – 16T)
GIÁO DỰC TƯ DUY THẨM MỸ VỀ MỸ THUẬT Ths.THANH TÂM PHƯƠNG LINH VIETSKILL 10  
Quay
24 18h00 – 20h30 N175 (11 - 15T) XỬ LÝ
TÌNH HUỐNG
MC
THANH HẰNG
NGUYỄN TRANG PHÒNG 2 8 Quay