Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TUẦN TỪ 01/10/2018 ĐẾN NGÀY 07/10/2018

LỊCH HỌC TUẦN TỪ 01/10/2018 ĐẾN NGÀY 07/10/2018

Ngày đăng: 02/10/2018 (Lượt xem: 556)
THỜI GIAN STT GIỜ HỌC LỚP HỌC MÔN HỌC GIẢNG VIÊN TRỢ GIẢNG ĐỊA ĐIỂM BUỔI CHỤP ẢNH
THỨ 2
01/10/2018
1 18h00 – 21h00 MC 120 BIÊN TẬP
NỘI DUNG 2
MC BẢO AN LUÂN VIETSKILL 7  
THỨ 4
03/10/2018
2 18h00 – 20h00 SỬA GIỌNG
 
NGƯỜI LỚN
NGHỈ     PHÒNG 3    
3 18h00 – 21h00 MC 120 XỬ LÝ
TÌNH HUỐNG
MC
HOÀNG LINH
LUÂN VIETSKILL 8  
THỨ 6 05/10/2018 4 18h30 – 20h30 CHỮA NGỌNG N39 THỰC HÀNH
BUỔI 3
TRÁNG THÚY   MỖ LAO 3  
THỨ 7
06/10/2018
5 08h30 – 11h00 N184 (4 – 7T)
ECOPARK
KHAI GIẢNG NGHỆ SĨ
 
HOÀNG TÙNG
ĐỨC ANH ECOPARK 1  
6 08h30 – 11h00 N173 (6 - 10T) XỬ LÝ
TÌNH HUỐNG
MC
 
LAN HƯƠNG
ÁNH HUYỀN PHÒNG 4 9  
7 08h30 – 11h00 N178 (4 – 7T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
MC NHẬT BÌNH HUYỀN PHÒNG 2 4  
8 08h30 – 11h00 NC N13 KỸ NĂNG DCT 2 MC QUỐC ANH
INFO
PHƯƠNG LINH PHÒNG 3 9  
9 09h00 – 11h30 N180 (6 - 10T)
LAUREATE
DIỄN XUẤT ĐẠO DIỄN
TRẦN HOÀNG
HÀ TRANG VIETSKILL 3  
10 08h30 – 11h30 ĐÀO TẠO
GIÁO VIÊN KNS 02
KỸ NĂNG
SƯ PHẠM
MC THANH MAI LUÂN HÀNG BÀI 1  
11 14h00 – 17h00 ĐÀO TẠO
GIÁO VIÊN KNS 02
TIẾNG NÓI NGHỆ SĨ
HOÀNG TÙNG
LUÂN HÀNG BÀI 2  
12 18h00 – 20h00 CHỮA NGỌNG
N36
THỰC HÀNH
BUỔI 6
PHƯƠNG THẢO HUYỀN TRANG PHÒNG 3 6  
CHỦ NHẬT
07/10/2018
13 09h00 – 11h00 CHỮA NGỌNG
N37
THỰC HÀNH
BUỔI 5
TRÁNG THÚY ĐỨC ANH ECOPARK 5  
14 09h00 – 11h30 N174 LAUREATE
(6 – 8T)
VĂN HÓA
VIỆT NAM
MC THANH MAI NGUYỄN TRANG
 
VIETSKILL 8  
15 08h30 – 11h00 N179 (9 – 13T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 2
MC BẢO AN HUYỀN PHÒNG 3 3  
16 09h00 – 11h30 N176 LAUREATE
(7 – 10T)
KỸ NĂNG
GIAO TIẾP
TỰ TIN
MC HẠNH CHI PHƯƠNG LINH PHÒNG 4 6  
17 08h30 – 11h00 N171 ECOPARK
(8 – 13T)
HOẠT NÁO MC
QUỐC TUẤN
THƠM ECOPARK 11  
18 08h30 – 11h00 MC 121 TIẾNG NÓI 2 CA SĨ VIỆT TÚ LUÂN PHÒNG 2 3  
19 14h00 – 16h30 N170 (11 – 15T)
MC 119
GHI HÌNH
TRƯỜNG QUAY
MC THÙY LINH HUYỀN TRANG HÀNG BÀI 12 M.ANH
20 14h00 – 16h30 N182 (4 – 7T) TIẾNG NÓI 1 NGHỆ SĨ
HOÀNG TÙNG
NGUYỄN TRANG PHÒNG 4 2  
21 14h00 – 16h30 N183 (8 – 13T) TIẾNG NÓI 1 MC
THANH HẰNG
LUÂN PHÒNG 2 2  
22 14h30 – 17h00 N181 MỖ LAO
(6 – 12T)
TIẾNG NÓI 2 MC
THANH MAI
DƯƠNG MỖ LAO 3  
23 15h00 – 17h00 CHỮA NGỌNG
N38
THỰC HÀNH
BUỔI 5
PHƯƠNG THẢO PHƯƠNG LINH VIETSKILL 5  
24 18h00 – 20h30 N172 LAUREATE
(10 – 16T)
KỸ NĂNG TỰ LẬP VÀ CHĂM SÓC BẢN THÂN MC
QUỐC TUẤN
HUYỀN TRANG VIETSKILL 9  
 
25 18h00 – 20h30 N175 (11 - 15T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 2
ĐẠO DIỄN
MẠNH CƯỜNG
LUÂN PHÒNG 2