Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TUẦN TỪ 24/09/2018 ĐẾN NGÀY 30/09/2018

LỊCH HỌC TUẦN TỪ 24/09/2018 ĐẾN NGÀY 30/09/2018

Ngày đăng: 26/09/2018 (Lượt xem: 779)
THỜI GIAN STT GIỜ HỌC LỚP HỌC MÔN HỌC GIẢNG VIÊN TRỢ GIẢNG ĐỊA ĐIỂM BUỔI CHỤP ẢNH
THỨ 2
24/09/2018
1 18h00 – 21h00 MC 120 NGHỈ     VIETSKILL    
THỨ 3
25/09/2018
4 18h30 – 21h00 N02 BCODE XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
MC QUỐC ANH HUYỀN TRANG LÁNG HẠ 4  
THỨ 4
26/09/2018
6 18h00 – 20h00 SỬA GIỌNG
NGƯỜI LỚN
NGHỈ     PHÒNG 3    
7 18h00 – 21h00 MC 120 DIỄN XUẤT ĐẠO DIỄN TRẦN HOÀNG LUÂN VIETSKILL 5  
THỨ 6 28/09/2018 9 18h30 – 20h30 CHỮA NGỌNG N39 THỰC HÀNH
BUỔI 2
TRÁNG THÚY   MỖ LAO 2  
THỨ 7
29/09/2018
10 08h30 – 11h00 N182 (4 – 7T)
ECOPARK
KHAI GIẢNG
(TIẾNG NÓI)
NGHỆ SĨ HOÀNG TÙNG TUYẾT MÂY ECOPARK 1  
11 08h30 – 11h00 N173 (6 - 10T) KỸ NĂNG DCT MC THÙY LINH HUYỀN TRANG PHÒNG 4 8  
12 08h30 – 11h00 N178 (4 – 7T) TIẾNG NÓI 2 MC MỸ NGA PHƯỢNG PHÒNG 2 3  
13 08h30 – 11h00 N02 BCODE GIẢI PHÓNG
CƠ THỂ
LINH NGA LUÂN LÁNG HẠ 4 Chưa chắc chắn
14 08h30 – 11h00 NC N13 DIỄN XUẤT 2 ĐẠO DIỄN TRẦN HOÀNG NGUYỄN TRANG PHÒNG 3 8  
15 09h00 – 11h30 N180 (6 - 10T)
LAUREATE
TIẾNG NÓI 2 CA SĨ VIỆT TÚ HÀ TRANG VIETSKILL 2  
16 08h30 – 11h30 ĐÀO TẠO
GIÁO VIÊN KNS 02
KHAI GIẢNG MC
THANH MAI
HUYỀN HÀNG BÀI 1  
17 14h00 – 17h00 ĐÀO TẠO
GIÁO VIÊN KNS 02
CÁC
PHƯƠNG PHÁP
GIẢNG DẠY KNS
Ths.PHẠM MAI HUYỀN HÀNG BÀI 2  
18 18h00 – 20h00 CHỮA NGỌNG
N36
THỰC HÀNH
BUỔI 7
PHƯƠNG THẢO HUYỀN TRANG PHÒNG 3 7  
CHỦ NHẬT
30/09/2018
19 08h30 – 11h00 MC 119,  120 HOẠT NÁO MC ĐỒNG LINH PHƯỢNG CÔNG VIÊN 11  
20 09h00 – 11h00 CHỮA NGỌNG
N37
THỰC HÀNH
BUỔI 4
TRÁNG THÚY ĐỨC ANH ECOPARK 4  
21 09h00 – 11h30 N174 LAUREATE
(6 – 8T)
GIÁO DỤC
TƯ DUY THẨM MỸ
VỀ
MỸ THUẬT
Th.THANH TÂM HUYỀN TRANG
(trợ thay Nguyễn Trang)
 
VIETSKILL 8 LUÂN
22 08h30 – 11h00 N179 (9 – 13T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
MC
DƯƠNG HUYỀN
HUYỀN PHÒNG 3 3  
23 09h00 – 11h30 N176 LAUREATE
(7 – 10T)
KỸ NĂNG
TỰ LẬP VÀ CHĂM SÓC BẢN THÂN
MC
QUỐC TUẤN
PHƯƠNG LINH PHÒNG 4 6 LUÂN
24 08h30 – 11h00 N171 ECOPARK
(8 – 13T)
HƯỚNG DẪN
ND GHI HÌNH
MC
THANH HUYỀN
THƠM ECOPARK 9  
25 08h30 – 11h00 MC 121 TIẾNG NÓI 1 NGHỆ SĨ HOÀNG TÙNG LUÂN PHÒNG 2 2  
26 14h00 – 16h30 N183 (4 – 7T) KHAI GIẢNG
(DIỄN XUẤT)
ĐẠO DIỄN TRẦN HOÀNG HUYỀN PHÒNG 4 1  
27 14h00 – 16h30 N184 (8 – 13T) KHAI GIẢNG MC
THANH MAI
PHƯỢNG PHÒNG 2 1  
28 14h30 – 17h00 N181 MỖ LAO TIẾNG NÓI 1 NGHỆ SĨ HOÀNG TÙNG DƯƠNG MỖ LAO 2  
29 15h00 – 17h00 CHỮA NGỌNG
N38
THỰC HÀNH
BUỔI 4
PHƯƠNG THẢO HUYỀN TRANG VIETSKILL 4  
30 14h00 – 16h30 N170 (10 – 15T)
N175 (11 – 15T)
HOẠT NÁO MC
QUỐC TUẤN
 
NGUYỄN TRANG
LUÂN
CÔNG VIÊN 11  
31 18h00 – 20h30 N172 LAUREATE
(10 – 16T)
VĂN HÓA ÚC MỸ TRÁNG THÚY HUYỀN TRANG VIETSKILL    
 
32 18h00 – 20h30 N175 (11 - 15T) NGHỈ     PHÒNG 2