Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TUẦN TỪ 17/09/2018 ĐẾN NGÀY 23/09/2018

LỊCH HỌC TUẦN TỪ 17/09/2018 ĐẾN NGÀY 23/09/2018

Ngày đăng: 18/09/2018 (Lượt xem: 937)
THỜI GIAN STT GIỜ HỌC LỚP HỌC MÔN HỌC GIẢNG VIÊN TRỢ GIẢNG ĐỊA ĐIỂM BUỔI CHỤP ẢNH
THỨ 2
17/09/2018
1 18h00 – 21h00 MC 120 TIẾNG NÓI 2 MC THANH MAI LUÂN VIETSKILL 3 LUÂN
THỨ 3
18/09/2018
3 18h00 – 21h00 MC 119 XỬ LÝ
TÌNH HUỐNG
MC
HOÀNG LINH
DƯƠNG VIETSKILL 9  
4 18h30 – 21h00 N02 BCODE GIẢI PHÓNG
CƠ THỂ
MC HẠNH CHI HUYỀN TRANG LÁNG HẠ 3  
THỨ 4
19/09/2018
6 18h00 – 20h00 SỬA GIỌNG
NGƯỜI LỚN
THỰC HÀNH
BUỔI 6
TRÁNG THÚY   PHÒNG 3 6  
7 18h00 – 21h00 MC 120 BIÊN TẬP
NỘI DUNG
MC
LAN HƯƠNG
LUÂN VIETSKILL 4  
THỨ 5
20/09/2018
8 18h00 – 21h00 MC 119 TALKSHOW MC LÊ ANH DƯƠNG VIETSKILL 10  
THỨ 6 21/09/2018 9 18h30 – 20h30 CHỮA NGỌNG N39 THỰC HÀNH
BUỔI 1
TRÁNG THÚY   MỖ LAO 1  
THỨ 7
22/09/2018
10 08h30 – 11h00 N173 (6 - 10T) TALKSHOW MC
LAN HƯƠNG
HUYỀN TRANG PHÒNG 4 7  
11 08h30 – 11h00 N178 (4 – 7T) GIẢI PHÓNG
CƠ THỂ
LINH NGA HUYỀN PHÒNG 3 2  
12 08h30 – 11h00 N02 BCODE KỸ NĂNG
GIAO TIẾP TỰ TIN
MC
QUỐC TUẤN
LUÂN LÁNG HẠ 3  
13 08h30 – 11h00 NC N13 TALKSHOW MC
THÙY LINH
NGUYỄN TRANG VIETSKILL 7  
14 09h00 – 11h30 N180 (6 - 9T)
LAUREATE
KHAI GIẢNG
(TIẾNG NÓI)
NGHỆ SĨ HOÀNG TÙNG PHƯỢNG VIETSKILL 1  
15 08h30 – 10h30 CHỮA NGỌNG
N35
THỰC HÀNH
BUỔI 10
TRÁNG THÚY HÀ TRANG PHÒNG 1 10  
16 18h00 – 20h00 CHỮA NGỌNG
N36
NGHỈ     PHÒNG 3 5  
CHỦ NHẬT
23/09/2018
17 08h30 – 11h30 N168, N164 TIMES
N165
GHI HÌNH
TRƯỜNG QUAY
MC
DƯƠNG HUYỀN
PHƯỢNG
HUYỀN TRANG
HÀNG BÀI 12 MANH
18 14h00 – 17h00 MC 117, 118 GHI HÌNH
TRƯỜNG QUAY
MC
THANH HUYỀN
PHƯỢNG
HUYỀN TRANG
HÀNG BÀI 12 M.ANH
19 09h00 – 11h00 CHỮA NGỌNG
N37
THỰC HÀNH
BUỔI 3
TRÁNG THÚY ĐỨC ANH ECOPARK 3  
20 09h00 – 11h30 N174 LAUREATE
(6 – 8T)
KỸ NĂNG TỰ LẬP
VÀ CHĂM SÓC
BẢN THÂN
MC
QUỐC TUẤN
NGUYỄN TRANG VIETSKILL 7 LUÂN
21 08h30 – 11h00 N179 (9 – 13T) TIẾNG NÓI 2 MC
LAN HƯƠNG
HUYỀN PHÒNG 4 2  
22 09h00 – 11h30 N176 LAUREATE
(7 – 10T)
GIÁO DỤC TƯ
DUY THẨM MỸ
VỀ ÂM NHẠC
KHÁNH HÒA PHƯƠNG LINH PHÒNG 3 5 LUÂN
23 08h30 – 11h00 N171 ECOPARK
(8 – 13T)
TALKSHOW MC QUỐC ANH INFO THƠM ECOPARK 8  
  08h30 – 11h00 MC 121 KHAI GIẢNG MC
THANH MAI
LUÂN PHÒNG 2 1  
24 14h30 – 17h00 N181 MỖ LAO KHAI GIẢNG MC
HOÀNG LINH
DƯƠNG MỖ LAO 1  
25 15h00 – 17h00 CHỮA NGỌNG
N38
THỰC HÀNH
BUỔI 3
PHƯƠNG THẢO LUÂN VIETSKILL 3  
26 14h00 – 16h30 N170 (10 – 15T) HƯỚNG DẪN
ND GHI HÌNH
MC
ĐỨC MẠNH
NGUYỄN TRANG PHÒNG 2 10  
27 18h00 – 20h30 N172 LAUREATE
(10 – 16T)
NGHỈ     VIETSKILL    
 
28 18h00 – 20h30 N175 (11 - 15T) NGHỈ     PHÒNG 2