Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TUẦN TỪ 10/09/2018 ĐẾN NGÀY 16/09/2018

LỊCH HỌC TUẦN TỪ 10/09/2018 ĐẾN NGÀY 16/09/2018

Ngày đăng: 11/09/2018 (Lượt xem: 962)
THỜI GIAN STT GIỜ HỌC LỚP HỌC MÔN HỌC GIẢNG VIÊN TRỢ GIẢNG ĐỊA ĐIỂM BUỔI CHỤP ẢNH
THỨ 2
10/09/2018
1 18h00 – 21h00 MC 120 KHAI GIẢNG MC  LÊ ANH LUÂN VIETSKILL 1 LUÂN
2 18h00 – 21h00 MC 118 KỸ NĂNG DCT MC
THANH MAI
HUYỀN TRANG PHÒNG 2 10  
THỨ 3
11/09/2018
3 18h00 – 21h00 MC 119 KỸ NĂNG DCT ĐẠO DIỄN MẠNH CƯỜNG DƯƠNG VIETSKILL 8  
4 18h30 – 21h00 N02 BCODE DIỄN XUẤT MC
ĐỨC MẠNH
LUÂN LÁNG HẠ 2  
THỨ 4
12/09/2018
5 18h00 – 21h00 MC 118 HƯỚNG DẪN
ND GHI HÌNH
MC
LAN HƯƠNG
HUYỀN TRANG PHÒNG 2 11  
6 18h00 – 20h00 SỬA GIỌNG
NGƯỜI LỚN
THỰC HÀNH
BUỔI 5
TRÁNG THÚY   PHÒNG 3 5  
7 18h00 – 21h00 MC 120 TIẾNG NÓI 1 CA SĨ VIỆT TÚ PHƯỢNG VIETSKILL 2  
THỨ 5
13/09/2018
8 18h00 – 21h00 MC 119 HƯỚNG DẪN
ND GHI HÌNH
MC
THANH HẰNG
DƯƠNG VIETSKILL 9  
THỨ 7
15/09/2018
9 08h30 – 11h00 N173 (6 - 10T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 2
MC
NHẬT BÌNH
PHƯỢNG PHÒNG 4 6  
10 08h30 – 11h00 ĐÀO TẠO
GIÁO VIÊN KNS
  MC
THANH MAI
LUẬN PHÒNG 2 9  
11 14h00 – 16h30 ĐÀO TẠO
GIÁO VIÊN KNS
  MC
THANH MAI
LUÂN PHÒNG 2 10  
12 09h00 – 11h30 N178 (4 – 7T)
 
TIẾNG NÓI 1 NGHỆ SĨ HOÀNG TÙNG HUYỀN PHÒNG 3 2  
13 08h30 – 11h00 N02 BCODE DIỄN XUẤT MC
ĐỨC MẠNH
HUYỀN TRANG LÁNG HẠ 2 Dự kiến
14 08h30 – 11h00 NC N13 TALKSHOW MC HẠNH CHI NGUYỄN TRANG VIETSKILL 6  
15 08h30 – 10h30 CHỮA NGỌNG
N35
THỰC HÀNH
BUỔI 9
PHƯƠNG THẢO HÀ TRANG PHÒNG 1 9  
  14h00 – 16h30 N168 (4 – 7T)
TIMES CITY
HƯỚNG DẪN
ND GHI HÌNH
MC
NHẬT BÌNH
THANH HƯƠNG SOLID 10  
16 18h00 – 20h00 CHỮA NGỌNG
N36
THỰC HÀNH
BUỔI  4
PHƯƠNG THẢO HUYỀN TRANG PHÒNG 3 4  
CHỦ NHẬT
16/09/2018
17 08h30 – 11h30 ĐÀO TẠO
GIÁO VIÊN KNS
KỸ NĂNG
SỬA GIỌNG
MC
THANH MAI
LUÂN PHÒNG 2 11 LUÂN
18 14h00 – 17h00 ĐÀO TẠO
GIÁO VIÊN KNS
SÁT HẠCH MC
THANH MAI
LUÂN PHÒNG 2 12 LUÂN
20 09h00 – 11h00 CHỮA NGỌNG
N37
NGHỈ     ECOPARK    
21 09h00 – 11h30 N174 LAUREATE
(6 – 8T)
GIÁO DỤC
TƯ DUY THẨM MỸ
VỀ ÂM NHẠC
KHÁNH HÒA NGUYỄN
TRANG    
VIETSKILL 6 LUÂN
22 08h30 – 11h00 N179 (9 – 13T) KHAI GIẢNG
(TIẾNG NÓI)
NGHỆ SĨ HOÀNG TÙNG HUYỀN PHÒNG 4 1 Dự kiến
23 09h00 – 11h30 N176 LAUREATE
(7 – 10T)
BIÊN TẬP
NỘI DUNG
MC
HẠNH CHI
THANH HƯƠNG PHÒNG 3 4 LUÂN
24 08h30 – 11h00 N171 ECOPARK
(8 – 13T)
KỸ NĂNG DCT MC
ĐỨC MẠNH

 
THƠM ECOPARK 7  
25 14h00 – 16h30 N165 (4 – 6T)
N168 TIMES CITY
(4 – 7T)
HOẠT NÁO MC QUỐC ANH PHƯỢNG
DƯƠNG
CÔNG VIÊN 11  
26 15h00 – 17h00 CHỮA NGỌNG
N38
THỰC HÀNH
BUỔI 2
PHƯƠNG THẢO HUYỀN TRANG VIETSKILL 2  
27 14h00 – 16h30 N170 (10 – 15T) XỬ LÝ
TÌNH HUỐNG
MC
QUANG ĐẠO
NGUYỄN TRANG PHÒNG 4 9  
28 18h00 – 20h30 N172 LAUREATE
(10 – 16T)
GIÁO DỤC
TƯ DUY THẨM MỸ
VỀ ÂM NHẠC
KHÁNH HÒA HUYỀN TRANG VIETSKILL 7 LUÂN
29 18h00 – 20h30 N175 (11 - 15T) TIẾNG NÓI 2 CA SĨ VIỆT TÚ LUÂN PHÒNG 2 5