Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TUẦN TỪ 03/09/2018 ĐẾN NGÀY 09/09/2018

LỊCH HỌC TUẦN TỪ 03/09/2018 ĐẾN NGÀY 09/09/2018

Ngày đăng: 05/09/2018 (Lượt xem: 949)
THỜI GIAN STT GIỜ HỌC LỚP HỌC MÔN HỌC GIẢNG VIÊN TRỢ GIẢNG ĐỊA ĐIỂM BUỔI CHỤP ẢNH
THỨ 2
03/09/2018
1 18h00 – 21h00 MC 118 NGHỈ LỄ     VIETSKILL    
THỨ 3
04/09/2018
2 18h00 – 21h00 MC 119 BIÊN TẬP
NỘI DUNG 1
MC QUỐC ANH
VTV1
DƯƠNG VIETSKILL 5 M.ANH
THỨ 4
05/09/2018
3 18h00 – 21h00 MC 118 XỬ LÝ
TÌNH HUỐNG
MC LÊ ANH HUYỀN TRANG VIETSKILL 10  
4 18h00 – 20h00 SỬA GIỌNG
NGƯỜI LỚN
THỰC HÀNH
BUỔI 4
TRÁNG THÚY   PHÒNG 2 4  
THỨ 5
06/09/2018
5 18h00 – 21h00 MC 119 BIÊN TẬP
NỘI DUNG 2
MC
LAN HƯƠNG
DƯƠNG VIETSKILL 6  
THỨ 7
08/09/2018
6 08h30 – 11h00 N173 (6 - 10T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
MC QUỐC ANH HUYỀN TRANG PHÒNG 4 5  
7 08h30 – 11h00 ĐÀO TẠO
GIÁO VIÊN KNS
NGHỈ     PHÒNG 2    
8 14h00 – 16h30 ĐÀO TẠO
GIÁO VIÊN KNS
NGHỈ     CÔNG VIÊN    
10 09h00 – 11h30 N178 (4 – 7T)
 
KHAI GIẢNG
(DIỄN XUẤT)
ĐẠO DIỄN TRẦN HOÀNG HUYỀN PHÒNG 2 1  
11 08h30 – 11h00 N02 BCODE NGHỈ     LÁNG HẠ    
12 08h30 – 11h00 NC N13 XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 2
MC MỸ NGA LUÂN
(Thay N.Trang)
VIETSKILL 5  
13 08h30 – 10h30 CHỮA NGỌNG
N35
THỰC HÀNH
BUỔI 8
TRÁNG THÚY HÀ TRANG PHÒNG 3 8  
14 08h30 – 11h00 N164 (8 – 13T)
TIMES CITY
HƯỚNG DẪN
ND GHI HÌNH
MC
ĐỨC MẠNH
THANH HƯƠNG SOLID 10  
15 14h00 – 16h30 N168 (4 – 7T)
TIMES CITY
KỸ NĂNG
GIAO TIẾP TỰ TIN
MC
QUỐC TUẤN
THANH HƯƠNG SOLID 9  
16 18h00 – 20h00 CHỮA NGỌNG
N36
THỰC HÀNH
BUỔI 3
PHƯƠNG THẢO HUYỀN TRANG PHÒNG 3 3  
CHỦ NHẬT
09/09/2018
17 08h30 – 11h00 N11 HÀ ĐÔNG
N159, N160 LAUREATE
GHI HÌNH
TRƯỜNG QUAY
MC THÙY LINH  
HUYỀN
LUÂN
HÀNG BÀI 12 M.ANH
18 08h30 – 11h00 N01 HƯNG YÊN
N164 TIMES CITY
HOẠT NÁO MC QUỐC ANH PHƯỢNG
DƯƠNG
THÀNH CÔNG 11  
19 14h00 – 16h30 N01 HƯNG YÊN
MC 115, 116
GHI HÌNH
TRƯỜNG QUAY
MC THÙY LINH HUYỀN
LUÂN
HÀNG BÀI 12 M.ANH
20 09h00 – 11h00 CHỮA NGỌNG
N37
THỰC HÀNH
BUỔI 2
TRÁNG THÚY ĐỨC ANH ECOPARK 2  
21 09h00 – 11h30 N174 LAUREATE
(6 – 8T)
DIỄN XUẤT MC ĐỨC MẠNH HUYỀN TRANG (thay N.Trang)     VIETSKILL 5  
22 08h30 – 11h00 N177 CẦU GIẤY
(5 – 9T)
NGHỈ     CẦU GIẤY    
23 09h00 – 11h30 N176 LAUREATE
(7 – 10T)
DIỄN XUẤT ĐẠO DIỄN TRẦN HOÀNG PHƯƠNG LINH
(thay Hương)
PHÒNG 2 3  
24 08h30 – 11h00 N171 ECOPARK
(8 – 13T)
XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 2
MC MỸ NGA THƠM ECOPARK 7  
25 14h00 – 16h30 N165 (4 – 6T) KỸ NĂNG DCT MC ĐỨC MẠNH PHƯƠNG LINH
(Thay Hương)
PHÒNG 2 10  
26 14h00 – 16h30 MC 117, 118, 119 HOẠT NÁO MC ĐỒNG LINH PHƯỢNG THÀNH CÔNG 11  
27 15h00 – 17h00 CHỮA NGỌNG
N38
THỰC HÀNH
BUỔI 1
PHƯƠNG THẢO HUYỀN TRANG PHÒNG 3 1  
28 14h00 – 16h30 N170 (10 – 15T) KỸ NĂNG DCT MC
HẠNH CHI
DƯƠNG
(Thay N.Trang)
PHÒNG 2 8  
29 18h00 – 20h30 N172 LAUREATE
(10 – 16T)
BIÊN TẬP
NỘI DUNG
MC
LAN HƯƠNG
HUYỀN TRANG VIETSKILL 6  
30 18h00 – 20h30 N175 (11 - 15T) DIỄN XUẤT ĐẠO DIỄN TRẦN HOÀNG LUÂN PHÒNG 2 4