Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TUẦN TỪ 20/08/2018 ĐẾN NGÀY 26/08/2018

LỊCH HỌC TUẦN TỪ 20/08/2018 ĐẾN NGÀY 26/08/2018

Ngày đăng: 21/08/2018 (Lượt xem: 866)
THỜI GIAN STT GIỜ HỌC LỚP HỌC MÔN HỌC GIẢNG VIÊN TRỢ GIẢNG ĐỊA ĐIỂM CHỤP ẢNH
THỨ 2
20/08/2018
1 18h00 – 21h00 MC 118 BIÊN TẬP 1 MC
THANH HẰNG
HUYỀN TRANG PHÒNG 2  
THỨ 3
21/08/2018
2 18h00 – 21h00 MC 119 KHAI GIẢNG MC
THANH MAI
HUYỀN TRANG VIETSKILL LUÂN
3 18h00 – 21h00 MC 117 HƯỚNG DẪN
ND GHI HÌNH
MC BẢO AN LUÂN VIETSKILL LUÂN
THỨ 4
22/08/2018
4 18h00 – 21h00 MC 118 BIÊN TẬP 2 MC BẢO AN HUYỀN TRANG VIETSKILL  
THỨ 5
23/08/2018
5 14h30 – 17h00 N01 BCODE DEMO MC
THANH MAI
  LINH ĐÀM  
6 18h00 – 21h00 MC 119 DIỄN XUẤT ĐẠO DIỄN TRẦN HOÀNG HUYỀN TRANG VIETSKILL  
7 18h00 – 21h00 MC 117 TALKSHOW MC LÊ ANH LUÂN PHÒNG 2  
THỨ 7
25/08/2018
8 08h30 – 11h00 N173 (6 - 10T) GIẢI PHÓNG
CƠ THỂ
MC HẠNH CHI HUYỀN TRANG PHÒNG 4 LUÂN
9 08h30 – 11h00 ĐÀO TẠO
GIÁO VIÊN KNS
PHƯƠNG PHÁP SOẠN BÀI GIẢNG KỸ NĂNG SỐNG (WORD) Ths.VĂN TƯ LUÂN PHÒNG 2 LUÂN
10 14h00 – 16h30 ĐÀO TẠO
GIÁO VIÊN KNS
PHƯƠNG PHÁP SOẠN BÀI GIẢNG KỸ NĂNG SỐNG (POWERPOINT) Ths.VĂN HƯNG LUÂN PHÒNG 2 LUÂN
11 08h30 – 11h00 N02 BCODE KHAI GIẢNG MC THANH MAI HUYỀN LÁNG HẠ HUYỀN
12 08h30 – 11h00 NC N13 DIỄN XUẤT MC
ĐỨC MẠNH
NGUYỄN TRANG VIETSKILL  
13 08h30 – 10h30 CHỮA NGỌNG
N35
THỰC HÀNH
BUỔI 6
TRÁNG THÚY LUẬN PHÒNG 3  
14 08h30 – 11h00 N164 (8 – 13T)
TIMES CITY
XỬ LÝ
TÌNH HUỐNG
MC
THÙY LINH
THANH     HƯƠNG SOLID  
15 14h00 – 16h30 N168 (4 – 7T)
TIMES CITY
KỸ NĂNG DCT MC ĐỨC MẠNH THANH HƯƠNG SOLID  
16 18h00 – 20h00 CHỮA NGỌNG N36 THỰC HÀNH
BUỔI 2
PHƯƠNG THẢO HUYỀN TRANG PHÒNG 3  
CHỦ NHẬT
26/08/2018
17 09h00 – 11h00 CHỮA NGỌNG N37 THỰC HÀNH
BUỔI 1
TRÁNG THÚY NAM ECOPARK  
19 14h00 – 16h30 MC 112, 113
114, 115, 116
HOẠT NÁO MC
ĐỒNG LINH
LUÂN
DƯƠNG
CÔNG VIÊN LUÂN
20 08h30 – 11h00 N155 TIMES
N154 (4 – 7T)
GHI HÌNH
TRƯỜNG QUAY
MC
THÙY LINH
HUYỀN
THANH HƯƠNG
HANG BÀI M.ANH
21 14h00 – 16h30 N169 MỖ LAO
N10 HÀ ĐÔNG
GHI HÌNH
TRƯỜNG QUAY
MC
THÙY LINH
 
HUYỀN
THANH HƯƠNG
HÀNG BÀI M.ANH
22 09h00 – 11h30 N174 LAUREATE
(6 – 8T)
BIÊN TẬP
NỘI DUNG
MC
HẠNH CHI
NGUYỄN TRANG VIETSKILL  
23 08h30 – 11h00 N160 LAUREATE
(6 – 10T)
HOẠT NÁO MC
QUỐC TUẤN
LUÂN
DƯƠNG
CONG VIÊN LUÂN
25 N159 LAUREATE
(11 – 15T)
26 08h30 – 11h00 DIỄN VIÊN NHÍ
N01
CHỤP ẢNH,
GHI HÌNH
LÀM PROFILE
ĐẠO DIỄN TRẦN HOÀNG
 
MC
THANH MAI
PHƯỢNG PHÒNG 4  
27 14h00 – 16h30
28 08h30 – 11h00 N177 CẦU GIẤY
(5 – 9T)
KHAI GIẢNG MC
THANH HẰNG
HUYỀN TRANG CẦU GIẤY  
29 08h30 – 11h00 NC N12 NGHỈ     PHÒNG 4  
30 09h00 – 11h30 N176 LAUREATE
(7 – 10T)
TIẾNG NÓI 1 NGHỆ SĨ HOÀNG TÙNG PHƯƠNG LINH PHÒNG 2  
31 08h30 – 11h00 N171 ECOPARK
(8 – 13T)
XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
MC HÀ THU NAM ECOPARK  
32 14h00 – 16h30 N165 (4 – 6T) HƯỚNG DẪN
ND GHI HÌNH
MC HẠNH CHI HUYỀN TRANG PHÒNG 2  
33 14h00 – 16h30 N01 HƯNG YÊN HƯỚNG DẪN
ND GHI HÌNH
MC HÀ THU   HƯNG YÊN  
34 14h00 – 16h30 N170 (10 – 15T) TALKSHOW MC QUỐC ANH VTV1 NGUYỄN TRANG PHÒNG 2  
35 18h00 – 20h30 N172 LAUREATE
(10 – 16T)
KỸ NĂNG
GIAO TIẾP TỰ TIN
MC QUỐC ANH HUYỀN TRANG VIETSKILL M.ANH
36 18h00 – 20h30 N175 (11 - 15T) XÂY DỰNG
KỊCH BẢN 1
MC QUỐC ANH
VTV1
LUÂN PHÒNG 2 LUÂN