Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC CÁC LỚP TUẦN TỪ 20/11/2017 ĐẾN 26/11/2017

LỊCH HỌC CÁC LỚP TUẦN TỪ 20/11/2017 ĐẾN 26/11/2017

Ngày đăng: 20/11/2017 (Lượt xem: 1159)

THỜI GIAN

STT

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

ĐỊA ĐIỂM

CHỤP ẢNH

THỨ 2

20/11/2017

1

18h00-21h00

MC 105

BIÊN TẬP

TRUYỀN HÌNH

MC LAN HƯƠNG

HÀ TRANG

VIETSKILL

 

2

17h30–20h00

MC N14ĐA

XÂY DỰNG

KỊCH BẢN 2

MC QUỐC ANH

 

ĐÔNG ANH

THỨ 3

21/11/2017

3

18h00-21h00

MC 104

KĨ NĂNG

DẪN CHƯƠNG TRÌNH

MC BẢO AN

NGUYỆT

VIETSKILL

HUYỀN

THỨ 4

22/11/2017

4

18h00-21h00

MC 105

NGHỈ

VIETSKILL

THỨ 5

23/11/2017

5

18h00–21h00

MC 104

HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG GHI HÌNH

MC AN NGỌC

NGỌC ÁNH

VIETSKILL

 

THỨ 6

24/11/2017

6

18h00–20h00

CN N24

THỰC HÀNH

BUỔI 9

THÙY LINH

TRÁNG THÚY

VIETSKILL

THỨ 7

25/11/2017

7

8h30 - 11h00

MC N125(4-6T)

KĨ NĂNG

DẪN CHƯƠNG TRÌNH

MC ĐỨC MẠNH

HÀ TRANG

VIETSKILL

 

8

8h30 – 11h00

MC NC N09

BẮC NINH

TIẾNG NÓI 2

MC MỸ NGA

NGỌC ÁNH

BẮC NINH

 

10

8h30 - 10h30

CN N25 ECO

NGHỈ

 

 

ECOPARK

 

11

8h30-11h00

MC N122ECO

(4-7T)

XỬ LÝ

TÌNH HUỐNG

MC 

THANH HUYỀN

HOA

ECOPARK

 

12

14h00-16h30

MC N123ECO

(8-13T)

XỬ LÝ

TÌNH HUỐNG

MC

THANH HUYỀN

HOA

ECOPARK 

 

13

14h00–16h30

MC – N121

(6-10T)

HOẠT NÁO

MC ĐỨC MẠNH

NGỌC ÁNH

CÔNG VIÊN


14

14h00-16h30

MC N03

THÁI NGUYÊN

NGHỈ

 

THÁI NGUYÊN

 

15

17h00 – 19h30

MC NC N10

THÁI NGUYÊN

NGHỈ

 

THÁI NGUYÊN 

 

16

8h30 – 11h30

ĐIỆN LỰC

HƯNG YÊN

KĨ NĂNG

DẪN CHƯƠNG TRÌNH

MC HOÀNG LINH

HUYỀN TRANG

HƯNG YÊN

 

17

14h00 – 17h00

ĐIỆN LỰC

HƯNG YÊN

XỬ LÝ

TÌNH HUỐNG

MC HOÀNG LINH

HUYỀN TRANG

HƯNG YÊN

 

18

14h00-16h30

MC N128 (4-7T)

NHẬP MÔN MC

MC AN NGỌC

PHƯỢNG

VIETSKILL


19

14h00-16h30

M N129

(6 – 10T) 

DIỄN XUẤT

ĐẠO DIỄN

TRẦN HOÀNG

HÀ TRANG

SOLID

HUYỀN

CHỦ NHẬT

26/11/2017

20

8h30 – 11h30

ĐIỆN LỰC

HƯNG YÊN

TIẾNG NÓI

MC AN NGỌC

HUYỀN

HƯNG YÊN

 

21

14h00 – 17h00

ĐIỆN LỰC

HƯNG YÊN

KĨ NĂNG

DẪN CHƯƠNG TRÌNH

MC AN NGỌC

HUYỀN

HƯNG YÊN

 

22

8h30 – 11h00

MC – N130

(9 - 13T)

NHẬP MÔN MC

NGHỆ SĨ

HOÀNG TÙNG

PHƯỢNG

VICTORY


22

8h30 -11h00

MC – N124

(9 - 13T)

KĨ NĂNG

DẪN CHƯƠNG TRÌNH

MC LAN HƯƠNG

HÀ TRANG

VIETSKILL 

 

23

8h30-11h00

MC NC N08ECO

KĨ NĂNG

DẪN CHƯƠNG TRÌNH

MC

BẢO AN

HUYỀN TRANG

ECOPARK

 

24

14h00-16h30

MC N127 (6-9T)

TIẾNG NÓI 1

MC MỸ NGA

NGUYỆT

VIETSKILL

 

25

14h00–16h30

CN N26 

THỰC HÀNH

BUỔI 7

THÙY LINH

TRÁNG THÚY

VICTORY

 

26

14h00-16h30

KĨ NĂNG SỐNG

(LAUREATE)

NHẬP MÔN MC

NGHỆ SĨ

HOÀNG TÙNG

HÀ TRANG

HÀNG BÀI

NAM

27

14h00-17h00

MC 106

NHẬP MÔN MC

MC LAN HƯƠNG

HUYỀN TRANG

VICTORY

 

28

18h00–20h30

KĨ NĂNG SÔNG

(LAUREATE)

KĨ NĂNG

GIAO TIẾP TỰ TIN

NGỌC THÊM

NGUYỆT

VIETSKILL


29

18h00-20h30

MC N09HĐ 

DIỄN XUẤT

MC ĐỨC MẠNH

HOÀI ANH

HÀ ĐÔNG