Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC CÁC LỚP TUẦN TỪ 13/11/2017 ĐẾN 19/11/2017

LỊCH HỌC CÁC LỚP TUẦN TỪ 13/11/2017 ĐẾN 19/11/2017

Ngày đăng: 11/11/2017 (Lượt xem: 881)

THỜI GIAN

STT

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

ĐỊA ĐIỂM

CHỤP ẢNH

THỨ 2

13/11/2017

1

18h00-21h00

MC 105

TIẾNG NÓI 1

NGHỆ SĨ

HOÀNG TÙNG

HÀ TRANG

VIETSKILL

 

2

17h30–20h00

MC N14ĐA

DIỄN XUẤT

ĐẠO DIỄN

TRẦN HOÀNG

 

ĐÔNG ANH

THỨ 3

14/11/2017

3

18h00-21h00

MC 104

BIÊN TẬP

SỰ KIỆN

MC LAN HƯƠNG

NGUYỆT

VIETSKILL

 

THỨ 4

15/11/2017

4

18h00-21h00

MC 105

TIẾNG NÓI 2

CA SĨ VIỆT TÚ

NGỌC ÁNH

VIETSKILL

HUYỀN

THỨ 5

16/11/2017

5

18h00–21h00

MC 104

XỬ LÝ

TÌNH HUỐNG

MC HOÀNG LINH

NGỌC ÁNH

VIETSKILL

NAM

THỨ 6

17/11/2017

6

18h00–20h00

CN N24

THỰC HÀNH

BUỔI 8

THÙY LINH

TRÁNG THÚY

VIETSKILL

THỨ 7

18/11/2017

7

8h30 - 11h00

MC N125(4-6T)

XÂY DỰNG

KỊCH BẢN 2

MC THU HẰNG

HÀ TRANG

VIETSKILL

 

8

8h30 – 11h00

MC NC N09

BẮC NINH

DIỄN XUẤT

MC ĐỨC MẠNH

HOÀI ANH

BẮC NINH

 

10

8h30 - 10h30

CN N25 ECO

THỰC HÀNH

BUỔI 8

THÙY LINH

ECOPARK

 

11

14h00-16h30

MC N123(8-13T)

MC N122(4-7T)

ECOPARK

HOẠT NÁO

MC

ĐÌNH QUANG

HUYỀN TRANG

ECOPARK

 

12

14h00 - 16h30

MC NC N07

MC 103

GHI HÌNH

NGOÀI TRỜI

MC BẢO AN

NGUYỆT

HÀ TRANG

THÀNH CÔNG

BÌNH

13

14h00–16h30

MC – N121

(6-10T)

HƯỚNG DẪN

ND GHI HÌNH

MC

THANH HẰNG

NGỌC ÁNH

VIETSKILL

14

14h00-16h30

MC N03

THÁI NGUYÊN

GIẢI PHÓNG

CƠ THỂ

MC ĐỨC MẠNH

 

THÁI NGUYÊN

 

15

17h00 – 19h30

MC NC N10

THÁI NGUYÊN

DIỄN XUẤT

MC ĐỨC MẠNH

 

THÁI NGUYÊN

 

16

8h30 – 11h30

ĐIỆN LỰC

HƯNG YÊN

NHẬP MÔN MC

MC LAN HƯƠNG

PHƯỢNG

HƯNG YÊN

HUYỀN

17

14h00 – 17h00

ĐIỆN LỰC

HƯNG YÊN

TIẾNG NÓI 1

MC LAN HƯƠNG

PHƯỢNG

HƯNG YÊN

HUYỀN 

CHỦ NHẬT

19/11/2017

18

8h30 – 11h30

ĐIỆN LỰC

HƯNG YÊN

TIẾNG NÓI 2

NGHỆ SĨ

HOÀNG TÙNG

PHƯỢNG

HƯNG YÊN

HUYỀN 

19

14h00 – 17h00

ĐIỆN LỰC

HƯNG YÊN

DIỄN XUẤT

NGHỆ SĨ

HOÀNG TÙNG

PHƯỢNG

HƯNG YÊN

 HUYỀN

20

8h30 -11h00

MC – N124

(11-15T)

XỬ LÝ

TÌNH HUỐNG

MC PHÚC NHẠC

CHÂU ANH

VIETSKILL

 

21

8h30-11h00

MC NC N08ECO

TALKSHOW

MC

DƯƠNG HUYỀN

HUYỀN TRANG

ECOPARK

 

18

14h00-16h30

MC N128

(6-9T)

GIẢI PHÓNG

CƠ THỂ

MC

NGUYÊN ANH

NGUYỆT

VIETSKILL

 

19

8h30 – 11h00

MC N119, N120,

N08HĐ

GHI HÌNH

TRƯỜNG QUAY

MC

THANH HẰNG

HÀ TRANG

HOÀI ANH

HÀNG BÀI

NAM

16

14h00–16h30

CN N26

THỰC HÀNH

BUỔI 6

THÙY LINH

TRÁNG THÚY

VICTORY

 

17

18h00–20h30

KĨ NĂNG SÔNG

(LAUREATE)

DIỄN XUẤT

ĐẠO DIỄN

TRẦN HOÀNG

NGUYỆT

VIETSKILL

NAM

23

18h00-20h30

MC N09HĐ

TIẾNG NÓI 2

MC

ĐÌNH QUANG

HOÀI ANH

HÀ ĐÔNG