Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC CÁC LỚP TUẦN TỪ 06/11/2017 ĐẾN 11/11/2017

LỊCH HỌC CÁC LỚP TUẦN TỪ 06/11/2017 ĐẾN 11/11/2017

Ngày đăng: 06/11/2017 (Lượt xem: 812)

THỜI GIAN

STT

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

ĐỊA ĐIỂM

CHỤP ẢNH

THỨ 2

06/11/2017

1

18h00-21h00

MC 103

HƯỚNG DẪN

ND GHI HÌNH

MC LAN HƯƠNG

HÀ TRANG

VIETSKILL

 

2

17h30–20h00

MC N14ĐA

XÂY DỰNG

KỊCH BẢN 1

MC ĐÌNH QUANG

 

ĐÔNG ANH

THỨ 3

07/11/2017

3

18h00-21h00

MC 104

NGHỈ

 

 

VIETSKILL

 

THỨ 4

08/11/2017

4

18h00-21h00

MC 105

NHẬP MÔN MC

MC THANH MAI

HÀ TRANG

VIETSKILL

HUYỀN

THỨ 5

09/11/2017

5

18h00–21h00

MC 104

TALKSHOW

MC AN NGỌC

NGỌC ÁNH

VIETSKILL

NAM

THỨ 6

10/11/2017

6

18h00–20h00

CN N24

THỰC HÀNH

BUỔI 7

THÙY LINH

TRÁNG THÚY

VIETSKILL

THỨ 7

11/11/2017

7

8h30 - 11h00

MC N125 (4-6T)

XÂY DỰNG

KỊCH BẢN 1

MC QUỐC ANH

HÀ TRANG

VIETSKILL

HUYỀN

8

8h30 – 11h00

MC NC N09

BẮC NINH

TIẾNG NÓI 1

NGHỆ SĨ

HOÀNG TÙNG

HOÀI ANH

BẮC NINH

 

9

8h30 - 10h30

MC N122ECO

(4-7T)

TALKSHOW

MC

DƯƠNG HUYỀN

HUYỀN TRANG

ECOPARK

 

10

8h30 - 10h30

CN N25 ECO

THỰC HÀNH

BUỔI 7

THÙY LINH

ECOPARK

 

11

14h00-16h30

MC N123ECO

(8-13T)

TALKSHOW

MC

DƯƠNG HUYỀN

HUYỀN TRANG

ECOPARK

 

12

14h00–16h30

MC – N121

(6-10T)

XỬ LÝ

TÌNH HUỐNG

MC VIỆT TÚ

NGỌC ÁNH

VIETSKILL

13

14h00-16h30

MC N127

THÁI NGUYÊN

TIẾNG NÓI 2

MC ĐÌNH QUANG

 

THÁI NGUYÊN

 

14

18h00-21h00

MISS

NGOẠI THƯƠNG

TRANING

MC THANH MAI

HUYỀN

VIETSKILL

 

15

17h00 – 19h30

MC NC N10

THÁI NGUYÊN

TIẾNG NÓI 1

NGHỆ SĨ

HOÀNG TÙNG

 

THÁI NGUYÊN

 

CHỦ NHẬT

12/11/2017

16

8h30 -11h00

MC – N124

(11-15T)

TALKSHOW

MC PHAN TRANG

CHÂU ANH

VIETSKILL

NAM

17

8h30-11h00

MC NC N08ECO

XÂY DỰNG

KỊCH BẢN 2

MC

THANH HUYỀN

HUYỀN TRANG

ECOPARK

 

18

14h00-16h30

MC N128

(6-9T)

NHẬP MÔN MC

MC THANH MAI

PHƯỢNG

VIETSKILL

HUYỀN

19

14h00–16h30

CN N26

NGHỈ

 

 

VIETSKILL

 

20

18h00–20h30

KĨ NĂNG SÔNG

(LAUREATE)

TIẾNG NÓI 2

CA SĨ VIỆT TÚ

NGUYỆT

VIETSKILL

NAM

21

18h00-20h30

MC N09HĐ

GIẢI PHÓNG

CƠ THỂ

MC

NGUYÊN ANH

PHƯỢNG

HÀ ĐÔNG