Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC CÁC LỚP TUẦN TỪ 30/10/2017 ĐẾN 05/11/2017

LỊCH HỌC CÁC LỚP TUẦN TỪ 30/10/2017 ĐẾN 05/11/2017

Ngày đăng: 28/10/2017 (Lượt xem: 1107)

THỜI GIAN

STT

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

ĐỊA ĐIỂM

CHỤP ẢNH

THỨ 2

30/10/2017

1

18h00-21h00

MC 103

XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

MC HOÀNG LINH

HÀ TRANG

VIETSKILL

HUYỀN

2

17h30–20h00

MC N14ĐA

TIẾNG NÓI 2

NGHỆ SĨ

HOÀNG TÙNG

 

ĐÔNG ANH

THỨ 3

31/10/2017

3

18h00-21h00

MC 104

DIỄN XUẤT

ĐẠO DIỄN

TRẦN HOÀNG

NGUYỆT

VIETSKILL

 

THỨ 4

01/11/2017

4

18h00-21h00

MC 103

KĨ NĂNG

DẪN CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠO DIỄN

MẠNH CƯỜNG

HÀ TRANG

VIETSKILL

THỨ 5

02/11/2017

5

18h00–21h00

MC 104

BIÊN TẬP

TRUYỀN HÌNH

MC LAN HƯƠNG

NGỌC ÁNH

VIETSKILL


THỨ 6

03/11/2017

6

18h00–20h00

CN N24

THỰC HÀNH

BUỔI 7

THÙY LINH

TRÁNG THÚY

VIETSKILL

NAM

THỨ 7

04/11/2017

7

8h30 - 11h00

MC N125 (4-6T)

TIẾNG NÓI 2

MC MỸ NGA

HÀ TRANG

VIETSKILL

 

8

8h30 - 10h30

MC N122ECO

(4-7T)

GIẢI PHÓNG

CƠ THỂ

LINH NGA

HUYỀN TRANG

ECOPARK

 

9

8h30 - 10h30

CN N25 ECO

THỰC HÀNH

BUỔI 7

THÙY LINH

ECOPARK

 

10

14h00-16h30

MC N123ECO

(8-13T)

GIẢI PHÓNG

CƠ THỂ

LINH NGA

HUYỀN TRANG

ECOPARK

 

11

14h00–16h30

MC – N121

(6-10T)

TALKSHOW

MC

HỒNG NHUNG

NGỌC ÁNH

VIETSKILL

NAM

12

14h00-16h30

MC N03

THÁI NGUYÊN

TIẾNG NÓI 1

NGHỆ SĨ

HOÀNG TÙNG

 

THÁI NGUYÊN

 

13

18h00–20h30

MC NC N07

Nâng cao Nhí

XỬ LÝ

TÌNH HUỐNG

MC

PHÚC NHẠC

NGUYỆT

VIETSKILL

NAM

CHỦ NHẬT

05/11/2017

14

8h30 -11h00

MC – N124

(11-15T)

XÂY DỰNG

KỊCH BẢN 2

MC 

ĐÌNH QUANG

NGỌC ÁNH

VIETSKILL

 

15

8h30-11h00

MC NC N08ECO

XÂY DỰNG

KỊCH BẢN 1

MC THANH MAI

HUYỀN TRANG

ECOPARK

 

16

8h30-11h00

MC N120

(6-11T)

HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG GHI HÌNH

MC

DƯƠNG HUYỀN

HÀ TRANG

HÀNG BÀI

 

17

14h00–16h30

MC – N119

(6-12T)

HƯỚNG DẪN

NỘI DUNG GHI HÌNH

MC

DƯƠNG HUYỀN

NGUYỆT

HAPPY

LAND 

18

14h30–16h30

CN N26

THỰC HÀNH

BUỔI 5

THÙY LINH

TRÁNG THÚY

VIETSKILL

19

8h30 – 11h00

MC N01, N02

THÁI NGUYÊN 

MC N118;

GHI HÌNH

TRƯỜNG QUAY

MC AN NGỌC

PHƯỢNG

HÀNG BÀI

HUYỀN

20

14h00 – 16h30

MC N01,N02

THÁI NGUYÊN 

N115 BẮC NINH

HOẠT NÁO

MC QUỐC ANH

PHƯỢNG

ECOPARK 

HUYỀN 

21

18h00–20h30

KĨ NĂNG SÔNG

(LAUREATE)

TIẾNG NÓI 1

NGHỆ SĨ

HOÀNG TÙNG

NGUYỆT

VIETSKILL

NAM

22

18h00-20h30

MC N09HĐ

XÂY DỰNG

KỊCH BẢN 1

MC AN NGỌC

HOÀI ANH

HÀ ĐÔNG