Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC CÁC LỚP TUẦN TỪ 23/10/2017 ĐẾN 29/10/2017

LỊCH HỌC CÁC LỚP TUẦN TỪ 23/10/2017 ĐẾN 29/10/2017

Ngày đăng: 22/10/2017 (Lượt xem: 823)

THỜI GIAN

STT

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

ĐỊA ĐIỂM

CHỤP ẢNH

THỨ 2

23/10/2017

1

18h00-21h00

MC 103

BIÊN TẬP

SỰ KIỆN

MC

LAN HƯƠNG

HÀ TRANG

VIETSKILL

 

2

17h30–20h00

MC N14ĐA

GIẢI PHÓNG

CƠ THỂ

YẾN CHI

 

ĐÔNG ANH

THỨ 3

24/10/2017

3

18h00-21h00

MC 104

TIẾNG NÓI 1

NGHỆ SĨ

HOÀNG TÙNG

NGUYỆT

VIETSKILL

THỨ 4

25/10/2017

4

18h00–20h30

MC N08HĐ

(5-9T)

NGÔ THÌ NHẬM

HƯỚNG DẪN

ND GHI HÌNH

MC

ĐÌNH QUANG

HOÀI ANH

HÀ ĐÔNG

 

5

18h00-21h00

MC 103

TALKSHOW

MC AN NGỌC

HÀ TRANG

VIETSKILL


THỨ 5

26/10/2017

6

18h00–21h00

MC 104

TIẾNG NÓI 2

CA SĨ VIỆT TÚ

NGỌC ÁNH

VIETSKILL

THỨ 6

27/10/2017

7

18h00–20h00

CN N24

THỰC HÀNH

BUỔI 6

THÙY LINH

TRÁNG THÚY

VIETSKILL

THỨ 7

  28/10/2017

8

8h30 - 11h00

MC N125 (4-6T)

DIỄN XUẤT

MC

ĐỨC MẠNH

HÀ TRANG

VIETSKILL

 

9

8h30 - 10h30

MC N122ECO

(4-7T)

XÂY DỰNG

KỊCH BẢN 2

MC

THANH HẰNG

HUYỀN TRANG

ECOPARK

 

10

8h30 - 10h30

CN N25 ECO

THỰC HÀNH

BUỔI 6

THÙY LINH

ECOPARK

 

11

14h00-16h30

MC N123ECO

(8-13T)

XÂY DỰNG

KỊCH BẢN 2

MC

THANH HẰNG

HUYỀN TRANG

ECOPARK

 

12

14h00–16h30

MC – N121

(6-10T)

XÂY DỰNG

KỊCH BẢN 2

MC

MC LAN HƯƠNG

NGỌC ÁNH

VIETSKILL

13

14h00-16h30

MC N03

THÁI NGUYÊN

DIỄN XUẤT

ĐẠO DIỄN

TRẦN HOÀNG

 

THÁI NGUYÊN

 

14

18h00–20h30

MC NC N07

Nâng cao Nhí

KỸ NĂNG

DẪN CHƯƠNG TRÌNH

MC

AN NGỌC

NGUYỆT

VIETSKILL

CHỦ NHẬT

29/10/2017

16

8h30 -11h00

MC – N124

(11-15T)

DIỄN XUẤT

ĐẠO DIỄN

TRẦN HOÀNG

CHÂU ANH

VIETSKILL

NAM

17

8h30-11h00

MC NC N08ECO

NGHỈ

ECOPARK

 

18

8h30-11h00

MC N120

TALKSHOW

MC MỸ NGA

HÀ TRANG

HÀNG BÀI

 

19

14h00–16h30

MC – N119

(6-12T)

KỸ NĂNG

DẪN CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠO DIỄN

MẠNH CƯỜNG

NGUYỆT

HAPPY LAND

20

14h30–16h30

CN N26

THỰC HÀNH

BUỔI 4

THÙY LINH

TRÁNG THÚY

VIETSKILL

 

21

8h30 – 11h00

MC N02

THÁI NGUYÊN 

XỬ LÝ

TÌNH HUỐNG

MC

AN NGỌC

 

THÁI NGUYÊN

 

22

14h00–16h30

MC N02

THÁI NGUYÊN

XỬ LÝ

TÌNH HUỐNG

MC

AN NGỌC

 

THÁI NGUYÊN

 

23

18h00–20h30

MC N26

(LAUREATE)

NHẬP MÔN

MC THANH MAI

NGUYỆT

VIETSKILL

HUYNH

 

24

18h00-20h30

MC N09HĐ

TIẾNG NÓI 1

NGHỆ SĨ

HOÀNG TÙNG

HOÀI ANH

HÀ ĐÔNG