Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO

LỊCH HỌC CÁC LỚP TUẦN TỪ 21/11/2016 – 27/11/2016

Ngày đăng: 21/11/2016 (Lượt xem: 842)

THỜI GIAN

STT

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

ĐỊA ĐIỂM

THỨ 2

21/11/2016

1

18h00 – 21h00

MC 91

NGHỈ

 

 

THỨ 3

22/11/2016

2

18h00 – 21h00

MC 92

TIẾNG NÓI

CA SĨ VIỆT TÚ

M.PHƯƠNG

VIETSKILL

THỨ 4

23/11/2016

3

18h00-21h00

MC 91

BIÊN TẬP

SỰ KIỆN

MC HOÀNG LINH

LY

VIETSKILL

THỨ 5

24/11/2016

3

18h00-21h00

MC 92

BIÊN TẠP

TRUYỀN HÌNH

MC BẢO AN

LY

VIETSKILL

THỨ 5

25/11/2016

4

18h00-21h00

MC NC 06

KỸ NĂNG DẪN

CHƯƠNG TRÌNH

MC THÙY LINH

HOÀI

PHÒNG 1

5

18h00-21h00

MC 90

KỸ NĂNG DẪN

CHƯƠNG TRÌNH

MC THÙY LINH

TRANG

PHÒNG 1

6

18h30-21h00

MC- N04

(5-9 tuổi)

XỬ LÍ

TÌNH HUỐNG

MC VIỆT ANH

PHƯỢNG

HÀ ĐÔNG

THỨ 7

26/11/2016

8

8h30 -11h00

MC N82

(4-8tuổi)

HƯỚNG DẪN

ND GHI HÌNH

MC THÙY LINH

TRANG

VIETSKILL

9

13h30 – 15h00

MC90,NCN06

GHI HÌNH

NGOÀI TRỜI

ĐẠO DIỄN

QUANG LONG

HƯƠNG

 

NGOÀI TRỜI

10

15h00 – 16h30

  MC N09ĐA

 (5- 10 tuổi)

HƯỚNG DẪN

ND GHI HÌNH

MC DƯƠNG HUYỀN

 

ĐÔNG ANH

CHỦ NHẬT

27/11/2016

11

8h30 -11h00

MC – N83

(7-11 tuổi)

XÂY DỰNG

KỊCH BẢN 2

MC KIỀU OANH

TRANG

VIETSKILL

12

8h30 -11h00

MC – N84

(4-7 tuổi)

TALKSHOW

MC QUANG ĐẠO

PHƯỢNG

MICKEY

13

8h30 -11h00

MC – N01 HD

(7-12 tuổi)

NGHỈ

 

HẢI DƯƠNG

14

14h00 – 17h00

MC 01 HD

NGHỈ

 

HẢI DƯƠNG

15

14h00 – 16h30

MC N81, MC 90

GHI HÌNH

TRƯỜNG QUAY

MC THÙY LINH

LY,PHƯỢNG

TRƯỜNG QUAY

16

14h00 – 16h30

MC – N85

(7-13 tuổi)

TIẾNG NÓI

CA SĨ VIỆT TÚ

M.PHƯƠNG

VIETSKILL