Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO

LỊCH HỌC CÁC LỚP TUẦN TỪ 04/07/2016 – 10/07/2016

Ngày đăng: 03/07/2016 (Lượt xem: 1012)

THỜI GIAN

STT

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

ĐỊA ĐIỂM

THỨ 2

04/07/2016

1

8h30 -11h

MC – N66

(10-15 tuổi)

KỸ NĂNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠO DIỄN

MẠNH CƯỜNG

HIỀN

 

VIETSKILL

2

8h30 -11h

MC – N67

(7-9 tuổi)

TIẾNG NÓI

MC

THANH HUYỀN

M.PHƯƠNG

PHÒNG 1

3

8h30 -11h

MC – N68

(8-10 tuổi)

TALKSHOW

MC VIỆT TÚ

VUI

MICKEY

4

14h -16h30

MC – N72

(12-15 tuổi)

TIẾNG NÓI

MC LAN HƯƠNG

      TRANG

VIETSKILL

5

18h30-21h

MC N01

Hà Đông

(5 -8 tuổi)

TIẾNG NÓI

MC THÙY LINH

PHƯỢNG

HÀ ĐÔNG

6

17h30 – 20h

  MC N07ĐA

 (7 - 13tuổi)

TALKSHOW

MC QUANG ĐẠO

 

ĐÔNG ANH

7

18h00-21h00

MC 84

TIẾNG NÓI

THS.

PHƯƠNG THẢO

TRANG

VIETSKILL

THỨ 3

05/07/2016

8

8h30 -11h

MC – N73

(8- 12 tuổi)

TIẾNG NÓI

MC

THANH HUYỀN

M.PHƯƠNG

PHÒNG 1

9

8h30 -11h

MC – N70

(4-7 tuổi)

XỬ LÍ

TÌNH HUỐNG

MC HOÀNG LINH

TRANG

MICKEY

10

8h30 -11h

MC – N77

(8 - 10 tuổi)

KHAI GIẢNG

MC THANH MAI

PHƯỢNG

PHÒNG 1

11

15h00 – 17h00

ÁNH MAI SÁNG

NGHỈ

 

 

12

18h00 – 20h00

CN N15 NCT

Chữa ngọng nhí

THỰC HÀNH

 BUỔI 9

THÙY LINH

NGỌC ANH

NCT

13

18h00-21h00

MC 85

NGHỈ

 

VIETSKILL

14

18h-20h30

MC – N76

(10 - 16 tuổi)

KHAI GIẢNG

MC QUANG ĐẠO

HƯƠNG

PHÒNG 1

THỨ 4

06/07/2016

15

8h30 -11h

MC – N68

(8-10 tuổi)

XỬ LÍ

TÌNH HUỐNG

MC PHÚC NHẠC

M.PHƯƠNG

MICKEY

16

17h30 – 20h

  MC N08ĐA

 (5- 10 tuổi)

KHAI GIẢNG

MC HỒNG NGỌC

 

ĐÔNG ANH

17

18h30-21h

MC N01

Hà Đông

(5 -8 tuổi)

XỬ LÍ

TÌNH HUỐNG

MC QUANG ĐẠO

PHƯỢNG

 

HÀ ĐÔNG

 

18

18h-20h30

MC – N74

(11 - 16 tuổi)

TIẾNG NÓI

MC BẢO AN

TRANG

PHÒNG 1

19

18h00-21h00

MC 86

KHAI GIẢNG

MC THANH MAI

CHI

VIETSKILL

THỨ 5

07/07/2016

20

8h30 -11h

MC – N77

(8 -10 tuổi)

TIẾNG NÓI

MC

THANH HUYỀN

HIỀN

VIETSKILL

21

8h30 -11h

MC – N66

(10-15 tuổi)

HƯỚNG DẪN ND

TH TRƯỜNG QUAY

MC QUANG ĐẠO

HƯƠNG,

M.PHƯƠNG

MICKEY

22

8h30 -11h

MC – N67

(7-9 tuổi)

23

14h -16h30

MC – N72

(12-15 tuổi)

KỸ NĂNG DẪN

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠO DIỄN

MẠNH CƯỜNG

LY

VIETSKILL

24

17h30 – 20h

  MC N07ĐA

 (7 - 13tuổi)

HƯỚNG DẪN ND

TH TRƯỜNG QUAY

MC HỒNG NGỌC

 

ĐÔNG ANH

25

18h00-21h00

MC 85

TALKSHOW

MC BẢO AN

HƯƠNG

VIETSKILL

26

18h-20h30

MC – N76

(10 - 16 tuổi)

TIẾNG NÓI

MC MINH TRANG

PHƯỢNG

PHÒNG 1

27

17h30-19h30

CN N16

Chữa ngọng nhí

THỰC HÀNH

BUỔI 7

THÙY LINH

NGỌC ANH

PHÒNG 1

28

18h30-21h

MC N03

Hà Đông

(5 -9 tuổi)

GIẢI PHÓNG

CƠ THỂ

LINH NGA

CHI

HÀ ĐÔNG

THỨ 6

08/07/2016

29

8h30 -11h

MC – N70

(4-7 tuổi)

HOẠT NÁO

MC PHÚC NHẠC

HIỀN,HỒNG

CÔNG VIÊN

 

30

8h30 – 11h

MC N01HĐ

HOẠT NÁO

MC PHÚC NHẠC

PHƯỢNG

CÔNG VIÊN

31

8h30 -11h

ÁNH MAI SÁNG

HOẠT NÁO

MC PHÚC NHẠC

HƯƠNG

CÔNG VIÊN

32

18h30-21h

MC N02

Hà Đông

(9 -12 tuổi)

XỬ LÍ

TÌNH HUỐNG

MC THÙY LINH

CHI

HÀ ĐÔNG

33

18h00-21h00

MC 86

TIẾNG NÓI

THS.CẨM THÚY

TRANG

VIETSKILL

34

18h-20h30

MC – N74

(10 – 18 tuổi)

XỬ LÍ

TÌNH HUỐNG

MC HOÀNG LINH

LUẬN

PHÒNG 1

THỨ 7

09/07/2016

35

8h30 -11h

MC – N69

(10-12 tuổi)

HOẠT NÁO

MC ĐỒNG LINH

HƯƠNG

CÔNG VIÊN

36

8h30 -11h

MC – N73

(8- 12 tuổi)

HOẠT NÁO

MC ĐỒNG LINH

THỦY

CÔNG VIÊN

 

37

8h30 – 11h

MC N02HĐ

HOẠT NÁO

MC ĐỒNG LINH

CHI

CÔNG VIÊN

39

17h30 – 20h

  MC N08ĐA

 (5- 10 tuổi)

TIẾNG NÓI

MC THANH HẰNG

 

 

40

14h00 – 16h30

MC – N71

(9-12 tuổi)

TIẾNG NÓI

THS.CẨM THÚY

PHƯỢNG

VIETSKILL

41

18h30-21h

MC N03

Hà Đông

(5 -9 tuổi)

TIẾNG NÓI

MC THÙY LINH

CHI

HÀ ĐÔNG

42

18h00 – 20h00

CN N15 NCT

Chữa ngọng nhí

THỰC HÀNH

BUỔI 10

THÙY LINH

NGỌC ANH

NCT

CHỦ NHẬT

10/07/2016

43

8h30 -11h

MC – N63

(9-12 tuổi)

HƯỚNG DẪN ND

TH TRƯỜNG QUAY

MC THANH HẰNG

THỦY

MICKEY

44

8h30 -11h

MC – N75

(5-8 tuổi)

TIẾNG NÓI

MC

THANH HUYỀN

HƯƠNG

VIETSKILL

45

9h -11h

CN N16

Chữa ngọng nhí

THỰC HÀNH

BUỔI 8

THÙY LINH

NGỌC ANH

PHÒNG 1

46

18h30-21h

MC N02

Hà Đông

(9 -12 tuổi)

TALKSHOW

MC HỒNG NGỌC

PHƯỢNG

HÀ ĐÔNG