Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO

LỊCH HỌC CÁC LỚP TUẦN TỪ 27/06/2016 – 03/07/2016

Ngày đăng: 26/06/2016 (Lượt xem: 1073)

THỜI GIAN

STT

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

PHÒNG HỌC

THỨ 2

27/06/2016

1

8h30 -11h

MC – N66

(10-15 tuổi)

TALKSHOW

MC HOÀNG LINH

PHƯƠNG

 

VIETSKILL

2

8h30 -11h

MC – N67

(7-9 tuổi)

XỬ LÍ

TÌNH HUỐNG

MC QUANG ĐẠO

LY

PHÒNG 1

3

8h30 -11h

MC – N68

(8-10 tuổi)

 

TIẾNG NÓI

 

MC THANH MAI

HƯƠNG

MICKEY

4

14h -16h30

MC – N72

(12-15 tuổi)

XÂY DỰNG

KỊCH BẢN 2

 

MC MINH TRANG

LY

VIETSKILL

5

18h30-21h

MC N01

Hà Đông

(5 -8 tuổi)

XÂY DỰNG

 KỊCH BẢN 2

MC HỒNG NGỌC

PHƯỢNG

HÀ ĐÔNG

6

17h30 – 20h

  MC N07ĐA

 (7 - 13tuổi)

HOẠT NÁO

MC PHÚC NHẠC

 

ĐÔNG ANH

7

18h00-21h00

MC 84

XỬ LÍ

TÌNH HUỐNG

CA SĨ VIỆT TÚ

LY

VIETSKILL

THỨ 3

28/06/2016

8

8h30 -11h

MC – N73

(8- 11 tuổi)

TIẾNG NÓI

MC BẢO AN

M.PHƯƠNG

VIETSKILL

9

8h30 -11h

MC – N70

(4-7 tuổi)

TIẾNG NÓI

MC THANH HUYỀN

HƯƠNG

MICKEY

10

8h30 -11h

MC – N64

(8 - 10 tuổi)

XÂY DỰNG

KỊCH BẢN 2

MC  THANH MAI

LY

PHÒNG 1

11

15h00 – 17h00

ÁNH MAI SÁNG

GIẢI PHÓNG

 CƠ THỂ

YẾN CHI

HƯƠNG

 

12

18h00 – 20h00

CN N15 NCT

Chữa ngọng nhí

THỰC HÀNH

BUỔI 7

THÙY LINH

NGỌC ANH

NCT

13

18h00-21h00

MC 85

BIÊN TẬP

TRUYỀN HÍNH

BTV LAN HƯƠNG

NHI

VIETSKILL

THỨ 4

29/06/2016

14

8h30 -11h

MC – N68

(8-10 tuổi)

TIẾNG NÓI

MC

THANH HUYỀN

M. PHƯƠNG

MICKEY

15

8h30 -11h

MC – N65

(12-15 tuổi)

TALKSHOW

MC THANH MAI

HOÀNG

VIETSKILL

16

18h30-21h

MC N01

Hà Đông

(5 -8 tuổi)

TALKSHOW

MC QUANG ĐẠO

PHƯỢNG

 

HÀ ĐÔNG

 

17

18h-20h30

MC – N74

(11 - 18 tuổi)

DIỄN XUẤT

ĐẠO DIỄN

TRẦN HOÀNG

NHI

VIETSKILL

THỨ 5

30/06/2016

18

8h30 -11h

MC – N64

(8 -10 tuổi)

HƯỚNG DẪN

ND THTQ

MC

THANH HUYỀN

HIỀN

MICKEY

19

8h30 -11h

MC – N66

(10-15 tuổi)

XỬ LÍ

TÌNH HUỐNG

MC DANH TÙNG

PHƯỢNG

VIETSKILL

20

8h30 -11h

MC – N67

(7-9 tuổi)

TALKSHOW

MC VIỆT TÚ

TRANG

PHÒNG 1

21

14h -16h30

MC – N72

(12-15 tuổi)

TALKSHOW

MC QUANG ĐẠO

HƯƠNG

VIETSKILL

22

17h30 – 20h

  MC N07ĐA

 (7 - 13tuổi)

XỬ LÍ

TÌNH HUỐNG

MC VIỆT TÚ

 

ĐÔNG ANH

23

18h00-21h00

MC 85

KỸ NĂNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠO DIỄN

MẠNH CƯỜNG

HƯƠNG

VIETSKILL

24

17h30-19h30

CN N16

Chữa ngọng nhí

THỰC HÀNH

BUỔI 5

THÙY LINH

NGỌC ANH

PHÒNG 1

25

18h30-21h

MC N03

Hà Đông

(5 -9 tuổi)

KHAI GIẢNG

MC QUANG ĐẠO

CHI

HÀ ĐÔNG

THỨ 6

01/07/2016

26

8h30 -11h

MC – N65

(12-15 tuổi)

HƯỚNG DẪN

ND THTQ

MC LAN HƯƠNG

HỒNG

VIETSKILL

27

8h30 -11h

MC – N70

(4-7 tuổi)

TALKSHOW

MC MINH TRANG

HƯƠNG

MICKEY

28

15h00 – 17h00

ÁNH MAI SÁNG

XÂY DỰNG

KỊCH BẢN 2

MC MINH TRANG

HƯƠNG

 

29

18h30-21h

MC N02

Hà Đông

(9 -12 tuổi)

XÂY DỰNG

KỊCH BẢN 2

MC HỒNG NGỌC

CHI

HÀ ĐÔNG

30

18h-20h30

MC – N74

(11 - 18 tuổi)

XÂY DỰNG

KỊCH BẢN 2

MC THÙY LINH

TRANG

VIETSKILL

THỨ 7

02/07/2016

31

8h30 -11h

MC – N69

(10-12 tuổi)

XÂY DỰNG

KỊCH BẢN 1

MC QUANG ĐẠO

THỦY

MICKEY

32

8h30 -11h

MC – N73

(8- 11 tuổi)

XÂY DỰNG

KỊCH BẢN 2

MC QUỐC DUY

VUI

VIETSKILL

33

14h00 – 16h30

MC – N71

(9-12 tuổi)

XÂY DỰNG

KỊCH BẢN 2

MC THANH MAI

VUI

VIETSKILL

34

18h30-21h

MC N03

Hà Đông

(5 -9 tuổi)

Nghỉ

 

HÀ ĐÔNG

35

18h00 – 20h00

CN N15 NCT

Chữa ngọng nhí

THỰC HÀNH

BUỔI 8

THÙY LINH

NGỌC ANH

NCT

CHỦ NHẬT

03/07/2016

36

8h30 -11h

MC – N63

(9-12 tuổi)

GIẢI PHÓNG

CƠ THỂ

GV YẾN CHI

THỦY

MICKEY

37

8h30 -11h

MC – N75

(5-8 tuổi)

TIẾNG NÓI

MC THANH HẰNG

HƯƠNG

VIETSKILL

38

8h -11h

MC N64+65

THỰC HÀNH TRƯỜNG QUAY

MC THANH MAI

VUI,HỒNG

TRƯỜNG QUAY

39

9h -11h

CN N16

Chữa ngọng nhí

THỰC HÀNH

BUỔI 6

THÙY LINH

NGỌC ANH

PHÒNG 1

40

18h30-21h

MC N02

Hà Đông

(9 -12 tuổi)

TIẾNG NÓI

MC LAN HƯƠNG

HƯƠNG

HÀ ĐÔNG