Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO

LỊCH HỌC CÁC LỚP THÁNG 6 TUẦN TỪ 20/06/2016 – 26/06/2016

Ngày đăng: 19/06/2016 (Lượt xem: 1032)

THỜI GIAN

STT

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

PHÒNG HỌC

THỨ 2

20/06/2016

1

8h30 -11h

MC – N66

(10-15 tuổi)

DIỄN XUẤT

ĐẠO DIỄN

TRẦN HOÀNG

PHƯỢNG

 

VIETSKILL

2

8h30 -11h

MC – N67

(7-9 tuổi)

XÂY DƯNG

KỊCH BẢN 2

MC QUỐC ANH

HIỀN

PHÒNG 1

3

8h30 -11h

MC – N68

(8-10 tuổi)

XÂY DƯNG

KỊCH BẢN 1

MC QUANG ĐẠO

HƯƠNG

MICKEY

4

14h -16h30

MC – N72

(12-15 tuổi)

XÂY DỰNG

KỊCH  BẢN 1

MC QUỐC DUY

LY

VIETSKILL

5

18h30-21h

MC N01

Hà Đông

(5 -8 tuổi)

XÂY DỰNG

KỊCH BẢN 1

MC MINH TRANG

PHƯỢNG

HÀ ĐÔNG

6

17h30 – 20h

  MC N07ĐA

 (7 - 13tuổi)

GIẢI PHÓNG

CƠ THỂ

LINH NGA

 

ĐÔNG ANH

7

18h00-21h00

MC 84

TỔNG KẾT

LIÊN

HƯƠNG

VIETSKILL

THỨ 3

21/06/2016

8

8h30 -11h

MC – N73

(8- 11 tuổi)

TIẾNG NÓI

CA SĨ VIỆT TÚ

PHƯƠNG

VIETSKILL

9

8h30 -11h

MC – N70

(4-7 tuổi)

GIẢI PHÓNG

CƠ THỂ

LINH NGA

HƯƠNG

MICKEY

10

8h30 -11h

MC – N64

(8 - 10 tuổi)

XỬ LÍ TÌNH HUỐNG

MC PHÚC NHẠC

LY

PHÒNG 1

11

15h00 – 17h00

ÁNH MAI SÁNG

DIỄN XUẤT

ĐẠO DIỄN

TRẦN HOÀNG

 

 

12

18h00 – 20h00

CN N15 NCT

Chữa ngọng nhí

THỰC HÀNH

BUỔI 5

THÙY LINH

NGỌC ANH

NCT

13

18h00-21h00

MC 85

TIẾNG NÓI

THẠC SĨ

CẨM THÚY

NHI

VIETSKILL

THỨ 4

22/06/2016

14

8h30 -11h

MC – N68

(8-10 tuổi)

XÂY DỰNG

KỊCH BẢN 2

MC MINH TRANG

PHƯƠNG

MICKEY

15

8h30 -11h

MC – N65

(12-15 tuổi)

TIẾNG NÓI

THS. CẨM THÚY

HOÀNG

VIETSKILL

16

18h30-21h

MC N01

Hà Đông

(5 -8 tuổi)

DIỄN XUẤT

ĐẠO DIỄN

TRẦN HOÀNG

PHƯỢNG

 

HÀ ĐÔNG

 

17

18h-20h30

MC – N74

(11 - 18 tuổi)

TIẾNG NÓI

CA SĨ VIỆT TÚ

NHI

VIETSKILL

THỨ 5

23/06/2016

18

8h30 -11h

MC – N64

(8 -10 tuổi)

TALKSHOW

MC QUANG ĐẠO

HIỀN

PHÒNG 1

19

8h30 -11h

MC – N66

(10-15 tuổi)

TIẾNG NÓI

MC THANH HUYỀN

PHƯỢNG

VIETSKILL

20

8h30 -11h

MC – N67

(7-9 tuổi)

DIỄN XUẤT

ĐẠO DIỄN

TRẦN HOÀNG

TRANG

MICKEY

21

14h -16h30

MC – N72

(12-15 tuổi)

DIỄN XUẤT

ĐẠO DIỄN

TRẦN HOÀNG

HƯƠNG

VIETSKILL

22

17h30 – 20h

  MC N07ĐA

 (7 - 13tuổi)

XÂY DỰNG

KỊCH BẢN 2

MC HỒNG NGỌC

 

ĐÔNG ANH

23

18h00-21h00

MC 85

BIÊN TẬP

SỰ KIỆN

MC LÊ ANH

HƯƠNG

VIETSKILL

24

17h30-19h30

CN N16

Chữa ngọng nhí

THỰC HÀNH

BUỔI 4

THÙY LINH

NGỌC ANH

PHÒNG 1

THỨ 6

24/06/2016

25

8h30 -11h

MC – N65

(12-15 tuổi)

KỸ NĂNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠO DIỄN

MẠNH CƯỜNG

HỒNG

VIETSKILL

26

8h30 -11h

MC – N70

(4-7 tuổi)

XÂY DỰNG

KỊCH BẢN 2

MC MINH TRANG

HƯƠNG

MICKEY

27

15h00 – 17h00

ÁNH MAI SÁNG

XÂY DỰNG

 KỊCH BẢN 1

MC QUANG ĐẠO

HƯƠNG

 

28

18h30-21h

MC N02

Hà Đông

(9 -12 tuổi)

TIẾNG NÓI 2

MC THANH HẰNG

CHI

HÀ ĐÔNG

29

18h-20h30

MC – N74

(11 - 18 tuổi)

XÂY DỰNG

 KỊCH BẢN 1

MC HỒNG NGỌC

HƯƠNG

VIETSKILL

THỨ 7

25/06/2016

30

8h30 -11h

MC – N69

(10-12 tuổi)

DIỄN XUẤT

ĐẠO DIỄN

TRẦN HOÀNG

PHƯỢNG

MICKEY

31

8h30 -11h

N64,67,68,63

(5-10 tuổi)

HOẠT NÁO

MC PHÚC NHẠC

HƯƠNG,

 

LY,

VUI

 

TRANG

CÔNG VIÊN

32

8h30 -11h

N65,66,72

(5-10 tuổi)

HOẠT NÁO

MC ĐỒNG LINH

HỒNG,

 

HOÀNG

CHI

CÔNG VIÊN

33

8h30 -11h

MC – N73

(8- 11 tuổi)

XÂY DỰNG

KỊCH BẢN 1

MC QUANG ĐẠO

PHƯƠNG

VIETSKILL

34

14h00 – 16h30

MC – N71

(9-12 tuổi)

XÂY DỰNG

KỊCH BẢN 1

MC THANH HẰNG

 PHƯỢNG

VIETSKILL

35

18h00 – 20h00

CN N15 NCT

Chữa ngọng nhí

THỰC HÀNH

BUỔI 6

THÙY LINH

HƯƠNG

NCT

CHỦ NHẬT

26/06/2016

36

8h30 -11h

MC – N63

(9-12 tuổi)

NGHỈ

 

 

37

8h30 -11h

MC – N75

(5-8 tuổi)

DIỄN XUẤT

ĐẠO DIỄN

TRẦN HOÀNG

HƯƠNG

VIETSKILL

38

9h -11h

CN N16

Chữa ngọng nhí

NGHỈ

 

PHÒNG 1

39

18h30-21h

MC N02

Hà Đông

(9 -12 tuổi)

DIỄN XUẤT

ĐẠO DIỄN

TRẦN HOÀNG

PHƯỢNG

HÀ ĐÔNG