Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO

LỊCH HỌC CÁC LỚP THÁNG 6 TUẦN TỪ 13/06/2016 – 19/06/2016

Ngày đăng: 12/06/2016 (Lượt xem: 1214)

THỜI GIAN

STT

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

PHÒNG HỌC

THỨ 2

13/06/2016

1

8h30 -11h

MC – N66

(10-15 tuổi)

XÂY DỰNG

KỊCH BẢN

BTV 

LAN HƯƠNG

PHƯỢNG

 

VIETSKILL

2

8h30 -11h

MC – N67

(7-9 tuổi)

TIẾNG NÓI

MC

 THANH MAI

HIỀN

PHÒNG 1

3

8h30 -11h

MC – N68

(8-10 tuổi)

DIỄN XUẤT

ĐẠO DIỄN

TRẦN HOÀNG

HƯƠNG

MICKEY

4

14h -16h30

MC – N72

(12-15 tuổi)

KHAI GIẢNG

MC 

THANH MAI

PHƯỢNG

VIETSKILL

5

18h30-21h

MC N01

Hà Đông

(5 -8 tuổi)

GIẢI PHÓNG

CƠ THỂ

GV LINH NGA

CHI

HÀ ĐÔNG

6

17h30 – 20h

  MC N07ĐA

 (7 - 13tuổi)

DIỄN XUẤT

ĐẠO DIỄN

TRẦN HOÀNG

 

ĐÔNG ANH

7

18h00-21h00

MC 84

KỸ NĂNG DẪN

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠO DIỄN

 MẠNH CƯỜNG

HƯƠNG

VIETSKILL

THỨ 3

14/06/2016

8

8h30 -11h

MC – N64

(8 - 10 tuổi)

TIẾNG NÓI

MC 

HOÀNG LINH

PHƯƠNG

MICKEY

9

8h30 -11h

MC – N70

(4-7 tuổi)

DIỄN XUẤT

ĐẠO DIỄN

TRẦN HOÀNG

HƯƠNG

VIETSKILL

10

15h00 – 17h00

ÁNH MAI SÁNG

DIỄN XUẤT

ĐẠO DIỄN

TRẦN HOÀNG

 HƯƠNG

 

11

18h00 – 20h00

CN N15 NCT

Chữa ngọng nhí

THỰC HÀNH

BUỔI 5

THÙY LINH

NGỌC ANH

NCT

12

18h00-21h00

MC 85

KHAI GIẢNG

MC 

THANH MAI

HƯƠNG

VIETSKILL

THỨ 4

15/06/2016

13

8h30 -11h

MC – N68

(8-10 tuổi)

NHẬP MÔN MC

MC 

PHÚC NHẠC

PHƯƠNG

MICKEY

14

8h30 -11h

MC – N65

(12-15 tuổi)

XÂY DỰNG

KỊCH BẢN

MC 

QUANG ĐẠO

HOÀNG

VIETSKILL

15

18h30-21h

MC N01

Hà Đông

(5 -8 tuổi)

TIẾNG NÓI

MC 

THANH HẰNG

LAN CHI

 

HÀ ĐÔNG

 

16

18h00-21h00

MC 84

DIỄN XUẤT

ĐẠO DIỄN

TRẦN HOÀNG

PHƯỢNG

VIETSKILL

THỨ 5

16/06/2016

17

8h30 -11h

MC – N64

(8 -10 tuổi)

DIỄN XUẤT

ĐẠO DIỄN

TRẦN HOÀNG

HIỀN

MICKEY

18

8h30 -11h

MC – N66

(10-15 tuổi)

XÂY DƯNG

KỊCH BẢN

MC ĐẶNG DUY

PHƯỢNG

VIETSKILL

19

8h30 -11h

MC – N67

(7-9 tuổi)

XÂY DƯNG

KỊCH BẢN

MC 

MINH TRANG

TRANG

PHÒNG 1

20

14h -16h30

MC – N72

(12-15 tuổi)

TIẾNG NÓI

CA SĨ VIỆT TÚ

HƯƠNG

VIETSKILL

21

17h30 – 20h

  MC N07ĐA

 (7 - 13tuổi)

XÂY DƯNG

KỊCH BẢN

MC QUỐC ANH

 

ĐÔNG ANH

22

18h00-21h00

MC 85

TIẾNG NÓI

CA SĨ VIỆT TÚ

NHI

VIETSKILL

23

18h00-20h00

CN N16

Chữa ngọng nhí

THỰC HÀNH

BUỔI 3

THÙY LINH

NGỌC ANH

PHÒNG 1

THỨ 6

17/06/2016

24

8h30 -11h

MC – N65

(12-15 tuổi)

XỬ LÍ

TÌNH HUỐNG

MC LÊ ANH

HỒNG

VIETSKILL

25

8h30 -11h

MC – N70

(7-9 tuổi)

XÂY DỰNG

KỊCH BẢN

MC 

QUANG ĐẠO

HƯƠNG

MICKEY

26

15h00 – 17h00

ÁNH MAI SÁNG

NGHỈ

 

 

27

18h30-21h

MC N02

Hà Đông

(9 -12 tuổi)

TIẾNG NÓI

CA SĨ VIỆT TÚ

CHI

HÀ ĐÔNG

28

18h-20h30

MC – N74

(11 - 18 tuổi)

KHAI GIẢNG

MC 

THANH MAI

NHI

VIETSKILL

THỨ 7

18/06/2016

29

8h30 -11h

MC – N69

(10-12 tuổi)

TIẾNG NÓI

MC  

LAN HƯƠNG

HOÀNG

VIETSKILL

30

8h30 -11h

MC – N73

(8- 11 tuổi)

KHAI GIẢNG

MC 

THANH HẰNG

PHƯỢNG

MICKEY

31

14h00 – 16h30

MC – N71

(9-12 tuổi)

TIẾNG NÓI

CA SĨ VIỆT TÚ

 PHƯỢNG

VIETSKILL

32

18h00 – 20h00

CN N15 NCT

Chữa ngọng nhí

NGHỈ

 

NCT

CHỦ NHẬT

19/06/2016

33

8h30 -11h

MC – N63

(9-12 tuổi)

XỬ LÍ TÌNH HUỐNG

MC QUỐC ANH

THỦY

VIETSKILL

34

8h30 -11h

MC – N75

(5-8 tuổi)

KHAI GIẢNG

MC 

HỒNG NGỌC

HƯƠNG

MICKEY

35

9h -11h

CN N16

Chữa ngọng nhí

NGHỈ

 

PHÒNG 1

36

18h30-21h

MC N02

Hà Đông

(9 -12 tuổi)

XÂY DỰNG

KỊCH BẢN

MC

 QUANG ĐẠO

CHI

HÀ ĐÔNG