Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO

LỊCH HỌC CÁC LỚP THÁNG 6 TUẦN TỪ 06/06/2016 – 12/06/2016

Ngày đăng: 05/06/2016 (Lượt xem: 1443)

THỜI GIAN

STT

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

PHÒNG HỌC

THỨ 2

06/06/2016

1

8h30 -11h

MC – N66

(10-15 tuổi)

KHAI GIẢNG

MC

 THANH MAI

LAN CHI

 

VIETSKILL

THỨ 2

06/06/2016

2

8h30 -11h

MC – N67

(7-9 tuổi)

KHAI GIẢNG

MC

 QUANG ĐẠO

THU HƯƠNG

 

MICKEY

THỨ 2

06/06/2016

3

18h00-21h00

MC 84

BIÊN TẬP SỰ KIỆN

MC LÊ ANH

HỒNG THỦY

VIETSKILL

THỨ 2

06/06/2016

4

17h30 – 20h

  MC N07ĐA

 (7 - 13tuổi)

TIẾNG NÓI

MC 

MINH TRANG

 

ĐÔNG ANH

THỨ 3

07/06/2016

5

8h30 -11h

MC – N64

(8- 10 tuổi)

TIẾNG NÓI

MC 

MINH TRANG

THU HƯƠNG

VIETSKILL

THỨ 3

07/06/2016

6

18h – 20h

CN N15 NCT

Chữa ngọng nhí

THỰC HÀNH

BUỔI 2

THÙY LINH

NGỌC ANH

NCT

THỨ 4

08/06/2016

7

8h30 -11h

MC – N68

(8-10 tuổi)

GIẢI PHÓNG

 CƠ THỂ

LINH NGA

THU HƯƠNG

MICKEY

THỨ 4

08/06/2016

8

8h30 -11h

MC – N65

(12-15 tuổi)

XÂY DỰNG

KỊCH BẢN

MC QUỐC DUY

PHƯỢNG

VIETSKILL

THỨ 4

08/06/2016

9

18h30-21h

MC N01

Hà Đông

(5 -8 tuổi)

KHAI GIẢNG

MC 

THANH HẰNG

LAN CHI

 

HÀ ĐÔNG

 

THỨ 4

08/06/2016

10

18h00-21h00

MC 84

TALKSHOW

MC BẢO AN

THU HƯƠNG

VIETSKILL

THỨ 5

09/06/2016

11

8h30 -11h

MC – N64

(8 -10 tuổi)

XÂY DỰNG

KỊCH BẢN

MC 

QUANG ĐẠO

HOÀNG

PHÒNG 1

THỨ 5

09/06/2016

12

8h30 -11h

MC – N66

(10-15 tuổi)

TIẾNG NÓI

CA SĨ VIỆT TÚ

TIỂU HỒNG

VIETSKILL

THỨ 5

09/06/2016

  13

8h30 -11h

MC – N67

(7-9 tuổi)

GIẢI PHÓNG

 CƠ THỂ

LINH NGA

HẠNH NHI

MICKEY

THỨ 5

09/06/2016

14

17h30 – 20h

  MC N07ĐA

 (7 - 13tuổi)

TIẾNG NÓI

MC 

THANH HẰNG

 

ĐÔNG ANH

THỨ 5

09/06/2016

15

17h30-19h30

CN N16

Chữa ngọng nhí

THỰC HÀNH

BUỔI 2

THÙY LINH

NGỌC ANH

VIETSKILL

THỨ 6

10/06/2016

16

8h30 -11h

MC – N65

(12-15 tuổi)

DIỄN XUẤT

ĐẠO DIỄN

TRẦN HOÀNG

TIỂU HỒNG

VIETSKILL

THỨ 6

10/06/2016

17

8h30 -11h

MC – N70

(7-9 tuổi)

KHAI GIẢNG

MC 

THANH MAI

THU HƯƠNG

MICKEY

THỨ 6

10/06/2016

18

15h00 – 17h00

ÁNH MAI SÁNG

KHAI GIẢNG

 MC

 THANH MAI

THU HƯƠNG

AMS

THỨ 7

11/06/2016

19

8h30 -11h

MC – N69

(10-12 tuổi)

TIẾNG NÓI

CA SĨ VIỆT TÚ

HỔNG THỦY

VIETSKILL

THỨ 7

11/06/2016

20

14h00 – 16h30

MC – N71

(9-12 tuổi)

KHAI GIẢNG

MC

 HỒNG NGỌC

 TIỂU HỒNG

VIETSKILL

THỨ 7

11/06/2016

21

18h – 20h

CN N15 NCT

Chữa ngọng nhí

THỰC HÀNH

BUỔI 3

THÙY LINH

THU HƯƠNG

NCT

CHỦ NHẬT

12/06/2016

22

8h30 -11h

MC – N63

(9-12 tuổi)

TIẾNG NÓI

MC BẢO AN

TIỂU HỒNG

VIETSKILL

CHỦ NHẬT

12/06/2016

23

9h00 -11h

CN N13

Chữa ngọng nhí

THỰC HÀNH

BUỔI 10

THÙY LINH

HỒNG THỦY

PHÒNG 1

CHỦ NHẬT

12/06/2016

24

18h30-21h

MC N02

Hà Đông

(9-12 tuổi)

KHAI GIẢNG

MC 

HỒNG NGỌC

LAN CHI

HÀ ĐÔNG