Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO

LỊCH HỌC CÁC LỚP THÁNG 5 TUẦN TỪ 23/05/2016 – 31/05/2016

Ngày đăng: 21/05/2016 (Lượt xem: 1133)

THỜI GIAN

STT

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

THỨ 2

23/05/2016

1

18h00-21h00

MC 84

KHAI GIẢNG

MC 

THANH MAI

THU HƯƠNG

THỨ 3

24/05/2016

2

17h30-19h30

CN N14 -NCT

Chữa ngọng nhí

THỰC HÀNH

 BUỔI 9

THÙY LINH

ĐAN PHƯƠNG

THỨ 4

25/05/2016

3

18h00-21h00

MC 84

TIẾNG NÓI

CA SĨ VIỆT TÚ

PHAN VUI

THỨ 5

26/05/2016

4

17h30-19h30

CN N14 -NCT

Chữa ngọng nhí

THỰC HÀNH

BUỔI 10

THÙY LINH

ĐAN PHƯƠNG

THỨ 5

26/05/2016

5

18h00-21h00

MC 83

TỔNG KẾT

PHƯƠNG LIÊN

PHAN VUI

THỨ 7

28/05/2016

6

14h00 – 16h30

MC – N61+N62

(4 -8 tuổi)

XÂY DỰNG

KỊCH BẢN

MC 

THANH HẰNG

THU HƯƠNG

CHỦ NHẬT

29/05/2016

7

8h30 -11h

MC – N63

(9-12 tuổi)

XÂY DỰNG

KỊCH BẢN

MC 

PHAN TRANG

PHAN VUI

CHỦ NHẬT

29/05/2016

8

9h30 -11h30

CN N13

Chữa ngọng nhí

THỰC HÀNH

BUỔI 8

THÙY LINH

NGỌC ANH

CHỦ NHẬT

29/05/2016

10

17h00 – 19h30

  MC N06ĐA

 (4 - 9tuổi)

XÂY DỰNG

KỊCH BẢN

MC HẢI ĐĂNG

 

THỨ 2

30/05/2016

11

18h00-21h00

MC 84

BIÊN TẬP

BTV

 LAN HƯƠNG

THU HƯƠNG

THỨ 3

31/05/2016

12

8h30-11h00

MC - N64

KHAI GIẢNG

MC 

HỒNG NGỌC

THU HƯƠNG

THỨ 3

31/05/2016

2

17h30-19h30

CN N14 -NCT

Chữa ngọng nhí

THỰC HÀNH

 BUỔI 11

THÙY LINH

ĐAN PHƯƠNG

THỨ 3

31/05/2016

13

18h00-21h00

MC 83

XỬ LÍ

TÌNH HUỐNG

MC LÊ ANH

THU HƯƠNG