Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO

LỊCH HỌC CÁC LỚP THÁNG 4 TUẦN TỪ 18/04/2016 – 29/04/2016

Ngày đăng: 18/04/2016 (Lượt xem: 1083)

THỜI GIAN

STT

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

THỨ 3

19/04/2016

1

18h00-21h00

MC 81

TỔNG KẾT

LIÊN

HƯƠNG

THỨ 5

21/04/2016

2

18h00-21h00

MC 83

KHAI GIẢNG

MC THANH MAI

HÀ LINH

THỨ 5

21/04/2016

3

18h00-21h00

MC 81

TIẾNG NÓI

NGHỆ SĨ

THIỆN TÙNG

HƯƠNG

THỨ 6

22/04/2016

4

18h00-21h00

MC 82

DIỄN XUẤT

NGHỆ SĨ

TRẦN HOÀNG

HÀ LINH

THỨ 7

23/04/2016

5

14h00 – 16h30

MC – N61

(4 -8 tuổi)

TALKSHOW

MC 

THANH HẰNG

HÀ LINH

CHỦ NHẬT

24/04/2016

6

8h30 -11h

MC – N63

(9-12 tuổi)

KHAI GIẢNG

MC 

HỒNG NGỌC

HÀ LINH

CHỦ NHẬT

24/04/2016

7

9h30 -11h30

CN N13

Chữa ngọng nhí

THỰC HÀNH BUỔI 3

LIÊN

HƯƠNG

CHỦ NHẬT

24/04/2016

8

14h00 – 16h30

MC – N60,

MC 81

(9-12 tuổi)

THỰC HÀNH TRƯỜNG QUAY

LIÊN

HÀ LINH

CHỦ NHẬT

24/04/2016

9

14h00 – 16h30

MC – N62

(4 -8 tuổi)

TALKSHOW

MC 

PHAN TRANG

HƯƠNG

CHỦ NHẬT

24/04/2016

10

17h00 – 19h30

  MC N06ĐA

 (4 - 9tuổi)

HOẠT NÁO

MC 

PHÚC NHẠC

 

THỨ 2

25/04/2016

11

18h03-21h00

MC 82

KỸ NĂNG DẪN

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠO DIỄN

MẠNH CƯỜNG

HÀ LINH

THỨ 3

26/04/2016

12

18h00-21h00

MC 83

TIẾNG NÓI

CA SĨ VIỆT TÚ

VUI

THỨ 5

28/04/2016

13

18h00-21h00

MC 83

TIẾNG NÓI

THS.CẨM THÚY

VUI