Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO

LỊCH HỌC CÁC LỚP THÁNG 2 TUẦN TỪ 22/2/2016 – 29/2/2016

Ngày đăng: 22/02/2016 (Lượt xem: 806)

THỜI GIAN

STT

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

THỨ 2

22/2/2016

1

18h00-21h00

MC 80

KHAI GIẢNG

MC 

THANH MAI

LUẬN

THỨ 3

23/2/2016

2

18h00-21h00

MC 79

BIÊN TẬP

SỰ KIÊN

BTV 

LAN HƯƠNG

PHƯƠNG

THỨ 4

24/2/2016

3

18h00-21h00

MC 80

TIẾNG NÓI

CA SĨ VIỆT TÚ

LINH

THỨ 5

25/2/2016

4

18h00-21h00

MC 79

TIẾNG NÓI

NGHỆ SĨ

XUÂN TÙNG

PHƯƠNG

THỨ 6

26/2/2016

5

18h00-21h00

MC NC 05

MC GAMESHOW

MC 

HOÀNG LINH

LINH

THỨ 7

27/2/2016

6

8h30-11h00

MC – N59

(5 -8 tuổi)

TALKSHOW

MC 

HỒNG NGỌC

HỒNG

THỨ 7

27/2/2016

7

15h00 – 17h00

CN – N12

Chữa ngọng nhí

THỰC HÀNH BUỔI 10

 GV 

THÙY LINH

LUẬN

CHỦ NHẬT

28/2/2016

8

9h30 -11h30

CN - N13

Chữa ngọng nhí

THỰC HÀNH BUỔI 2

GV 

THÙY LINH

VUI

CHỦ NHẬT

28/2/2016

9

14h00 – 16h30

MC 77,78,79

HOẠT NÁO

MC 

ĐỒNG LINH

HỒNG,

KHANH

CHỦ NHẬT

28/2/2016

10

14h00 – 16h30

MC – N60

(8-12 tuổi)

XÂY DỰNG

KỊCH BẢN

MC 

XUÂN QUỲNH

VUI

CHỦ NHẬT

28/2/2016

11

15h-17h30

MC N04 ĐA

(4 -8 tuổi)

HOẠT NÁO

MC 

QUANG ĐẠO

 

THỨ 2

29/2/2016

12

18h00-21h00

MC 80

TIẾNG NÓI

THS. 

CẨM THÚY

VUI