Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO

LỊCH HỌC CÁC LỚP THÁNG 5 TUẦN TỪ 26/05/2014 – 1/06/2014

Ngày đăng: 26/05/2014 (Lượt xem: 990)

THỨ/NGÀY

STT

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

THỨ 2

26/ 05

1

18H – 21H

MC 45

PHỎNG VẤN - XLTH

MC LÊ ANH

KIÊN

THỨ 3

27/ 05

2

18H – 21H

MC 46

TIẾNG NÓI 2

CA SĨ VIỆT TÚ

NGA

THỨ 4

28/ 05

3

18H – 21H

MC – NC02

BIÊN TẬP

MC DANH TÙNG

KIÊN

THỨ 5

29/5

4

18H – 21H

MC 44

PHỎNG VẤN - XLTH

MC LÊ ANH

KHANH

THỨ 6

30/05

5

8H30 – 11H30

MC – N30

TIẾNG NÓI

CA SĨ VIỆT TÚ

HÒA

THỨ 6

30/05

6

18H – 21H

MC 45

TIẾNG NÓI 3

MC THANH MAI

NGA

THỨ 6

30/05

7

19H – 21H

CN – L04

THỰC HÀNH B4

GV THANH SƠN

NGA

CHỦ NHẬT

1/06

8

8H30 – 10H30

MC 48

BIÊN TẬP TRUYỀN HÌNH

MC BẢO AN

HÒA

CHỦ NHẬT

1/06

9

8H30 – 10H30

MC 47

TIẾNG NÓI

MC THANH MAI

MI

CHỦ NHẬT

01/06

10

9H - 11H

CN – N06

BUỔI 2

GV THÙY LINH

PHƯƠNG

CHỦ NHẬT

01/ 06

11

8H – 10H30

MC 44, 45

HOẠT NÁO

HỮU HOÀNG

DƯƠNG, KIÊN

CHỦ NHẬT

01/ 06

13

14H – 17H

MC – N29

TIẾNG NÓI

MC THANH MAI

MI