Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TỪ 30/05/2022 ĐẾN 05/06/2022

LỊCH HỌC TỪ 30/05/2022 ĐẾN 05/06/2022

Ngày đăng: 30/05/2022 (Lượt xem: 571)

LỊCH HỌC TỪ 30/05/2022 ĐẾN 05/06/2022

STT

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

BUỔI

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

1

THỨ 2 30/05/2022 19h30 - 22h00

MC189

NGHỈ

P4

2

THỨ 2 30/05/2022 18h00 - 21h00

MC193

1

Nhập môn MC

MC Thanh Mai

Minh Hiếu

P4

OK

3

THỨ 3 31/05/2022 8h30 - 11h00

N321 (8 - 11T)

1

Nhập môn MC

MC Chu Quốc Anh

Vũ Oanh

P4

OK

4

THỨ 3 31/05/2022 8h30 - 11h00

N322 (11 - 15T)

1

Diễn xuất

Đạo diễn Trần Hoàng

P3

OK

5

THỨ 3 31/05/2022 19h30 - 22h00

GVCN cơ bản K22

8

THB8

THS Thái Hoa

Vân Khanh

Zoom

OK

6

THỨ 4 01/06/2022 18h00 - 21h00

MC193

2

Tiếng nói 1

MC Thế Hoàng

Minh Hiếu

P4

OK

7

THỨ 4 01/06/2022 19h30 - 22h00

MC189

11

HD Nội dung ghi hình

MC Thanh Mai

Việt Chinh

P4

OK

8

THỨ 5 02/06/2022 8h30 - 11h00

N321 (8 - 11T)

2

Tiếng nói 1

MC Ngân Hà

Vũ Oanh

P4

OK

9

THỨ 5 02/06/2022 8h30 - 11h00

N322 (11 - 15T)

2

KN Giao tiếp tự tin

MC Chu Quốc Anh

Phương Uyên

P3

OK

10

THỨ 5 02/06/2022 18h00 - 21h00

MC191

7

Kỹ năng dẫn chương trình

MC Lan Hương

Nguyễn Huyền

P4

OK

11

THỨ 5 02/06/2022 19h30 - 22h00

GVCN cơ bản K22

9

THB9

THS Thái Hoa

Vân Khanh

Zoom

OK

12

THỨ 5 02/06/2022 18h00 - 21h00

KN giọng đọc K6

4

THB4

MC Thanh Mai

Phương Uyên

Zoom

OK

13

THỨ 6 03/06/2022 8h30 - 11h00

N323 (9 - 14)

1

Nhập môn MC

MC Chu Quốc Anh

P3

OK

14

THỨ 6 03/06/2022 8h30 - 11h00

N324 (5 - 8T)

2

Nhập môn MC

MC Hạnh Chi

P4

OK

15

THỨ 6 03/06/2022 8h30 - 11h00

N325 Hưng Yên (N02)

1

Nhập môn MC

MC Ngân Hà

Hưng Yên

OK

16

THỨ 6 03/06/2022 8h30 - 11h00

N326 Hưng Yên (N03)

1

Nhập môn MC

MC Ngân Hà

Hưng Yên

OK

17

THỨ 6 03/06/2022 19h30 - 22h00

GVCN chuyên sâu K21

7

THB7

MC Thanh Mai

Nguyễn Huyền

Zoom

18

THỨ 7 04/06/2022 8h30 - 11h00

N326 Kim Thành (N03 Kim Thành)

1

Nhập môn Tiếng nói

Đạo diễn Trần Hoàng

Hải Dương

OK

19

THỨ 7 04/06/2022 14h30 - 16h30

N327 Kim Thành (N03 Kim Thành)

2

Diễn xuất

Đạo diễn Trần Hoàng

Hải Dương

OK

20

THỨ 7 04/06/2022 8h30 - 11h00

N304 (9 - 13T)

10

HD Nội dung ghi hình

Vân Khanh

Phòng 3

21

THỨ 7 04/06/2022 8h30 - 11h00

N314 (6 - 8T)

7

KN Dẫn chương Trình

MC Đỗ Thanh Mai

Thu Thảo

Phòng 4

OK

22

THỨ 7 04/06/2022 8h30 - 11h00

N316 (5 - 8T)

6

Xây dựng kịch bản 2

BTV An Ngọc

Hiểu Khánh

Phòng 3

OK

23

THỨ 7 04/06/2022 14h30 - 16h30

CN220

6

THB6

GV Minh Huyền

Phòng 2

OK

24

THỨ 7 04/06/2022 14h00 - 16h30

N317 (7 - 10T)

3

Tiếng nói 2

Phương Uyên

OK

25

THỨ 7 04/06/2022 8h30 - 11h00

N320 Hưng Yên

5

Giải phóng cơ thể

MC Hạnh Chi

Hưng Yên

OK

26

THỨ 7 04/06/2022 14h00 - 16h30

N320 Hưng Yên

6

Xây dựng kịch bản 1

MC Hạnh Chi

Hưng Yên

OK

27

CHỦ NHẬT 05/06/2022 8h30 - 11h30

MC192

3

Diễn xuất

Đạo diễn Trần Hoàng

Hiểu Khánh

Phòng 3

OK

28

CHỦ NHẬT 22/05/2022 8h30 - 11h00

N303 Times (10-14T)

7

HOÃN

Solid

29

CHỦ NHẬT 05/06/2022 8h30 - 11h00

N308 Sơn Tây

5

Xây dựng kịch bản 1

MC Hạnh Chi

Sơn Tây

OK

30

CHỦ NHẬT 05/06/2022 8h30 - 11h30

N305 + N306 (7-10T)

9

KN tự lập và chăm sóc bản thân

THS Hương Giang

Việt Tùng

Phòng 4

31

CHỦ NHẬT 05/06/2022 14h00 - 16h30

N315 (10 - 15T)

7

Xây dựng kịch bản 2

MC Hạnh Chi

Việt Tùng

Phòng 4

OK

32

CHỦ NHẬT 05/06/2022 14h00 - 16h30

N318 (4 - 7T)

3

Tiếng nói 1

Ca sĩ Quốc Trịnh

Khánh Linh

Vietskill

OK

33

CHỦ NHẬT 05/06/2022 14h00 - 16h30

N319 (8 - 13T)

3

Tiếng nói 2

Vân Khanh

Phòng 3

OK

34

CHỦ NHẬT 22/05/2022 8h30 - 11h30

N297 Times, N298, N301, N302, N299, N300 Sơn Tây

GHI HÌNH TRƯỜNG QUAY

BTV An Ngọc

Minh Khuê Khánh Huế

11 Cao Bá Quát

OK

CÁC LỚP CHỮA NGỌNG KÈM RIÊNG

35

THỨ 2

CN115 (HV Mộc Miên)

GV Phạm Luân

36

THỨ 2

CN205 (HV Minh Khôi)

ThS Tráng Thúy

P2

37

THỨ 2

CN206 (HV Tống Khôi Nguyên)

GV Phạm Luân

P2

38

THỨ 2

CN229 (HV Đức Kiên)

GV Phạm Luân

P2

39

THỨ 2

CN216 (HV Trọng Bình)

GV Phạm Luân

40

THỨ 3

CN199 (HV Trấn Phong)

GV Phạm Luân

P2

41

THỨ 3

CN 120 (HV Khánh Minh)

GV Phạm Luân

Zoom

42

THỨ 3

CN228 (HV Minh Ngọc)

GV Phạm Luân

P2

43

THỨ 3

CN223 (HV Thành Đạt)

ThS Tráng Thúy

Zoom

44

THỨ 3

CN225 (HV Trọng Đúng)

ThS Thái Hoa

Zoom

45

THỨ 4

CN208 (HV Thái Sơn)

GV Phạm Luân

P2

46

THỨ 4

CN115 (HV Mộc Miên)

GV Phạm Luân

47

THỨ 4

CN205 (HV Minh Khôi)

GV Tráng Thúy

P2

48

THỨ 4

CN216 (HV Trọng Bình)

GV Phạm Luân

49

THỨ 5

CN199 (HV Trấn Phong)

GV Phạm Luân

P2

50

THỨ 5

CN223 (HV Thành Đạt)

ThS Tráng Thúy

Zoom

51

THỨ 5

CN206 (HV Tống Khôi Nguyên)

GV Phạm Luân

P2

52

THỨ 5

CN228 (HV Minh Ngọc)

GV Phạm Luân

P2

53

THỨ 6

CN 120 (HV Khánh Minh)

GV Phạm Luân

Zoom

54

THỨ 6

CN208 (HV Thái Sơn)

GV Phạm Luân

P2

55

THỨ 6

CN229 (HV Đức Kiên)

GV Phạm Luân

P2

56

THỨ 6

CN222 (HV Thu Anh)

GV Phạm Luân

P2

57

THỨ 7

CN204 (HV Vinh Hiển)

GV Phạm Luân

P2