Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TỪ 23/05/2022 ĐẾN 29/05/2022

LỊCH HỌC TỪ 23/05/2022 ĐẾN 29/05/2022

Ngày đăng: 24/05/2022 (Lượt xem: 788)

LỊCH HỌC TỪ 23/05/2022 ĐẾN 29/05/2022

STT

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

BUỔI

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

THỨ 2 23/05/2022 19h30 - 22h00

MC189

NGHỈ

P4

OK

THỨ 3 24/05/2022 19h30 - 22h00

MC191

NGHỈ

P4

OK

THỨ 3 24/05/2022 19h30 - 22h00

GVCN cơ bản K22

6

THB6

THS Thái Hoa

Vân Khanh

Zoom

OK

THỨ 4 25/05/2022 19h30 - 22h00

MC189

10

Talkshow

MC Thanh Mai

Việt Chinh

P4

OK

THỨ 5 26/05/2022 18h00 - 21h00

MC191

5

Biên tập nội dung 1

BTV Bảo An

Minh Hiếu

P4

OK

THỨ 5 26/05/2022 19h30 - 22h00

GVCN cơ bản K22

7

THB7

THS Thái Hoa

Vân Khanh

Zoom

OK

THỨ 5 26/05/2022 18h00 - 21h00

KN giọng đọc K6

3

THB3

MC Thanh Mai

Phương Uyên

Zoom

OK

THỨ 6 27/05/2022 19h30 - 22h00

GVCN chuyên sâu K21

MC Thanh Mai

Nguyễn Huyền

Zoom

OK

THỨ 7 28/05/2022 8h30 - 11h00

N304 (9 - 13T)

10

HD Nội dung ghi hình

Vân Khanh

Phòng 3

OK

THỨ 7 28/05/2022 8h30 - 11h00

N314 (6 - 8T)

6

Xây dựng kịch bản 2

MC Ngân Hà

Thu Thảo

Phòng 4

OK

THỨ 7 28/05/2022 8h30 - 11h00

N316 (5 - 8T)

5

Xây dựng kịch bản 1

Nhật Bình

Hiểu Khánh

Phòng 3

OK

THỨ 7 28/05/2022 14h30 - 16h30

CN220

5

THB5

GV Minh Huyền

Phòng 2

OK

THỨ 7 28/05/2022 14h00 - 16h30

N317 (7 - 10T)

2

Tiếng nói 1

MC Hoàng Linh

Phương Uyên

OK

THỨ 7 28/05/2022 8h30 - 11h00

N320 Hưng Yên

3

Tiếng nói 2

Đạo diễn Trần Hoàng

Hưng Yên

OK

THỨ 7 28/05/2022 14h00 - 16h30

N320 Hưng Yên

4

Diễn xuất

Đạo diễn Trần Hoàng

Hưng Yên

OK

CHỦ NHẬT 29/05/2022 8h30 - 11h30

MC192

2

Tiếng nói 1

NSƯT Phương Nga

Hiểu Khánh

Phòng 3

OK

CHỦ NHẬT 22/05/2022 8h30 - 11h00

N303 Times (10-14T)

7

HOÃN

Solid

CHỦ NHẬT 29/05/2022 8h30 - 11h00

N308 Sơn Tây

4

Tiếng nói 2

THS Khuất Thảo

OK

CHỦ NHẬT 29/05/2022 8h30 - 11h30

N305 + N306 (7-10T)

8

Talkshow

MC Ngân Hà

Việt Tùng

Phòng 4

OK

CHỦ NHẬT 29/05/2022 14h00 - 16h30

N315 (10 - 15T)

6

Xây dựng kịch bản 1

MC Ngân Hà

Việt Tùng

Phòng 4

OK

CHỦ NHẬT 29/05/2022 14h00 - 16h30

N318 (4 - 7T)

2

Diễn xuất

Đạo diễn Trần Hoàng

Khánh Linh

Vietskill

OK

CHỦ NHẬT 22/05/2022 14h00 - 16h30

N319 (8 - 13T)

2

Tiếng nói 1

MC Hoàng Linh

Vân Khanh

Phòng 3

OK

CÁC LỚP CHỮA NGỌNG KÈM RIÊNG

THỨ 2

CN115 (HV Mộc Miên)

GV Phạm Luân

THỨ 2

CN205 (HV Minh Khôi)

ThS Tráng Thúy

P2

THỨ 2

CN206 (HV Tống Khôi Nguyên)

GV Phạm Luân

P2

THỨ 2

CN229 (HV Đức Kiên)

GV Phạm Luân

P2

THỨ 2

CN216 (HV Trọng Bình)

GV Phạm Luân

THỨ 3

CN199 (HV Trấn Phong)

GV Phạm Luân

P2

THỨ 3

CN 120 (HV Khánh Minh)

GV Phạm Luân

Zoom

THỨ 3

CN228 (HV Minh Ngọc)

GV Phạm Luân

P2

THỨ 3

CN223 (HV Thành Đạt)

ThS Tráng Thúy

Zoom

THỨ 3

CN225 (HV Trọng Đúng)

ThS Thái Hoa

Zoom

THỨ 4

CN208 (HV Thái Sơn)

GV Phạm Luân

P2

THỨ 4

CN115 (HV Mộc Miên)

GV Phạm Luân

THỨ 4

CN205 (HV Minh Khôi)

GV Tráng Thúy

P2

THỨ 4

CN216 (HV Trọng Bình)

GV Phạm Luân

THỨ 5

CN199 (HV Trấn Phong)

GV Phạm Luân

P2

THỨ 5

CN223 (HV Thành Đạt)

ThS Tráng Thúy

Zoom

THỨ 5

CN206 (HV Tống Khôi Nguyên)

GV Phạm Luân

P2

THỨ 5

CN228 (HV Minh Ngọc)

GV Phạm Luân

P2

THỨ 6

CN 120 (HV Khánh Minh)

GV Phạm Luân

Zoom

THỨ 6

CN208 (HV Thái Sơn)

GV Phạm Luân

P2

THỨ 6

CN229 (HV Đức Kiên)

GV Phạm Luân

P2

THỨ 6

CN222 (HV Thu Anh)

GV Phạm Luân

P2

THỨ 7

CN204 (HV Vinh Hiển)

GV Phạm Luân

P2

THỨ 7

CN116 (HV Nhật Quang)

GV Phạm Luân

P2

THỨ 7

CN202 (HV Xuân Nguyên)

ThS Khuất Thảo

Zoom

CHỦ NHẬT

CN185 (HV Thảo Nguyên)

GV Phạm Luân

P1

CHỦ NHẬT

CN185 (HV Thu Anh)

GV Phạm Luân

P1