Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TỪ 02/05/2022 ĐẾN 08/05/2022

LỊCH HỌC TỪ 02/05/2022 ĐẾN 08/05/2022

Ngày đăng: 03/05/2022 (Lượt xem: 208)

LỊCH HỌC TỪ 02/05/2022 ĐẾN 08/05/2022

STT

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

BUỔI

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

THỨ 2 02/05/2022 19h30 - 22h00

NGHỈ LỄ 30/04, 01/05

THỨ 3 03/05/2022 19h30 - 22h00

NGHỈ LỄ 30/04, 01/05

THỨ 4 04/05/2022 19h30 - 22h00

MC189

6

Xử lý tình huống

MC Hoàng Linh

Nguyễn Huyền

P4

OK

THỨ 5 05/05/2022 19h30 - 22h00

MC 191

1

MC Thanh Mai

THỨ 5 05/05/2022 18h00 - 21h00

GVCN cơ bản K22

1

THB1

THS Thái Hoa

Vân Khanh

Zoom

OK

THỨ 6 06/05/2022 19h30 - 22h00

GVCN chuyên sâu K21

2

THB2

MC Thanh Mai

Nguyễn Huyền

Zoom

OK

THỨ 6 06/05/2022 18h00 - 21h00

MC190 BNI

8

Hoạt náo

MC Chu Quốc Anh

Việt Chinh

P4+Zoom

OK

THỨ 7 07/05/2022 8h30 - 11h00

N304 (9 - 13T)

7

Kỹ năng dẫn chương trình

MC Luyện Linh

Vân Khanh

Phòng 3

THỨ 7 07/05/2022 8h30 - 11h00

N297 Times (8-11T)

10

Talkshow

MC Ngân Hà

Minh Hiếu

Solid

OK

THỨ 7 07/05/2022 8h30 - 11h00

N314 (6 - 8T)

3

Giải phóng cơ thể

Biên đạo Yến Chi

Thu Thảo

Phòng 4

OK

THỨ 7 07/05/2022 8h30 - 11h00

N316 (5 - 8T)

2

Giải phóng cơ thể

MC Hạnh Chi

Hiểu Khánh

Phòng 3

OK

THỨ 7 07/05/2022 14h30 - 16h30

CN220

2

THB2

GV Minh Huyền

Phòng 2

OK

CHỦ NHẬT 08/05/2022 8h30 - 11h30

N298 Ngô Thì Nhậm

10

HD nội dung ghi hình

MC Ngân Hà

Minh Hiếu

CT2 Ngô Thì Nhậm

OK

CHỦ NHẬT 08/05/2022 8h30 - 11h30

N303 Times (10-14T)

7

HOÃN

Solid

CHỦ NHẬT 08/05/2022 8h30 - 11h30

N305 + N306 (7-10T)

5

Xây dựng kịch bản 1

MC Luyện Linh

Việt Tùng

Phòng 4

OK

CHỦ NHẬT 08/05/2022 14h00 - 16h30

N301 + N302

10

KN Dẫn chương trình

MC Ngân Hà

Vân Khanh

Phòng 3

CHỦ NHẬT 08/05/2022 14h00 - 16h30

9

Hiểu Khánh

Phòng 2

CHỦ NHẬT 08/05/2022 14h00 - 16h30

N315 (10 - 15T)

3

KN GTTT

MC Chu Quốc Anh

Việt Tùng

Phòng 4

OK

CHỦ NHẬT 08/05/2022 18h00 - 21h00

MC190 BNI

10

Talkshow

MC Lê Anh

Việt Chinh

Phòng 4

OK

CÁC LỚP CHỮA NGỌNG

THỨ 2 25/04/2022 14h30 - 15h30

CN115 (HV Mộc Miên)

GV Phạm Luân

THỨ 2 25/04/2022 10h30 - 11h30

CN205 (HV Minh Khôi)

GV Nguyễn Huyền

P2

THỨ 3 26/04/2022 15h00 - 16h00

CN199 (HV Trấn Phong)

GV Phạm Luân

P2

THỨ 3 26/04/2022 20h30 - 21h30

CN 120 (HV Khánh Minh)

GV Phạm Luân

Zoom

THỨ 4 27/04/2022 14h30 - 15h30

CN115 (HV Mộc Miên)

GV Phạm Luân

THỨ 4 27/04/2022 10h30 - 11h30

CN205 (HV Minh Khôi)

GV Nguyễn Huyền

P2

THỨ 5 28/04/2022 9h00 - 10h00

CN118 (CN HV Minh Quân)

GV Phạm Luân

P2

THỨ 5 28/04/2022 15h00 - 16h00

CN199 (HV Trấn Phong)

GV Phạm Luân

P2

THỨ 6 29/04/2022 20h30 - 21h30

CN 120 (HV Khánh Minh)

GV Phạm Luân

Zoom

THỨ 7 30/04/2022 9h00 - 10h00

CN204 (HV Vinh Hiển)

GV Phạm Luân

P2

THỨ 7 30/04/2022 10h30 - 11h30

CN116 (HV Nhật Quang)

GV Phạm Luân

P2

THỨ 7 30/04/2022 19h00 - 21h30

CN202 (HV Xuân Nguyên)

GV Khuất Thảo

Zoom

CHỦ NHẬT 01/05/2022 16h00 - 17h00

CN118 (CN HV Minh Quân)

GV Phạm Luân