Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TỪ 04/04/2022 ĐẾN 10/04/2022

LỊCH HỌC TỪ 04/04/2022 ĐẾN 10/04/2022

Ngày đăng: 04/04/2022 (Lượt xem: 329)

LỊCH HỌC TỪ 04/04/2022 ĐẾN 10/04/2022

STT

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

BUỔI

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

 

 

THỨ 2 04/04/2022 14h30 - 15h30

CN115 (HV Mộc Miên)

 

 

GV Phạm Luân

 

 

 

 

 

THỨ 2 04/04/2022 10h30 - 11h30

CN205 (HV Minh Khôi)

3

THB1

GV Nguyễn Huyền

 

P2

 

OK

 

THỨ 2 04/04/2022 14h00 - 15h00

CN200 (HV Trường Giang)

 

 

GV Phạm Luân

 

 

NGHỈ

 

 

THỨ 2 04/04/2022 15h00 - 16h00

CN198 (HV Gia Hân)

9

THB9

GV Phạm Luân

 

P2

 

OK

 

THỨ 3    05/04/2022     15h00 - 16h00

CN199 (HV Trấn Phong)

11

THB11

GV Phạm Luân

 

P2

 

OK

 

THỨ 3    05/04/2022     18h00 - 19h00

CN117 (HV Phúc Khang)

 

 

GV Phạm Luân

 

 

NGHỈ

 

 

THỨ 3    05/04/2022    20h30 - 21h30

CN 120 (HV Khánh Minh)

10

THB10

GV Phạm Luân

 

Zoom

 

OK

 

THỨ 3    05/04/2022    19h30 - 22h00

GVCN cơ bản K20

4

THB4

Ths Thái Hoa

Huế

Zoom

 

OK

 

THỨ 4 06/04/2022 14h30 - 15h30

CN115 (HV Mộc Miên)

 

 

GV Phạm Luân

 

 

 

 

 

THỨ 4 06/04/2022 10h30 - 11h30

CN205 (HV Minh Khôi)

4

THB4

GV Nguyễn Huyền

 

P2

 

OK

 

THỨ 4 06/04/2022 10h30 - 11h30

CN205 (HV Minh Khôi)

2

THB2

GV Nguyễn Huyền

 

P2

 

OK

 

THỨ 4 06/04/2022 14h00 - 15h00

CN200 (HV Trường Giang)

5

THB5

GV Phạm Luân

 

P2

 

OK

 

THỨ 5    07/04/2022    9h00 - 10h00

CN118 (CN HV Minh Quân)

14

THB14

GV Phạm Luân

 

P2

 

OK

 

THỨ 5  07/04/2022    15h00 - 16h00

CN199 (HV Trấn Phong)

12

THB12

GV Phạm Luân

 

P2

 

OK

 

THỨ 5  07/04/2022    16h00 - 17h00

CN117 (HV Phúc Khang)

 

 

GV Phạm Luân

 

 

NGHỈ

 

 

THỨ 5  07/04/2022    19h30 - 22h00

GVCN cơ bản K20

5

THB5

Ths Thái Hoa

Huế

Zoom

 

OK

 

THỨ 5  07/04/2022    19h30 - 22h00

Kỹ năng giọng đọc chuyên sâu K5

4

THB4

MC Thanh Mai

Khuê

Zoom

 

OK

 

THỨ 6 08/04/2022    20h30 - 21h30

CN 120 (HV Khánh Minh)

11

THB11

GV Phạm Luân

 

Zoom

 

OK

 

THỨ 6 08/04/2022    19h30 - 22h00

Kỹ năng giọng đọc chuyên sâu K6

5

Giọng đọc thu âm 2

MC Thanh Mai

Huế

Zoom

 

OK

 

THỨ 6 08/04/2022    18h00 - 21h00

MC190 BNI

4

Biên tập nội dung 2

BTV Quốc Anh

Việt Chinh

P4+Zoom

 

OK

 

THỨ 7 09/04/2022    8h30 - 11h00

MC N304            (9 - 13T)

4

 

 

 

 

 

 

 

THỨ 7 09/04/2022    8h30 - 11h00

N297 Times (8-11T)

7

 

 

 

 

 

 

 

THỨ 7 09/04/2022    9h00 - 10h00

CN204 (HV Vinh Hiển)

 

 

GV Phạm Luân

 

P2

NGHỈ LỄ

 

 

THỨ 7 09/04/2022    10h30 - 11h30

CN116 (HV Nhật Quang)

16

THB16

GV Phạm Luân

 

P2

NGHỈ LỄ

 

 

THỨ 7 09/04/2022    19h00 - 21h30

N313 (8-11T)

12

 

 

 

 

NGHỈ LỄ

 

 

THỨ 7 09/04/2022    19h00 - 21h30

CN202 (HV Xuân Nguyên)

5

THB5

GV Khuất Thảo

 

Zoom

 

 

 

CHỦ NHẬT   10/04/2022    8h30 - 11h30

N298 Ngô Thì Nhậm

8

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT   10/04/2022    8h30 - 11h30

N303 Times (10-14T)

4

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT   10/04/2022    8h30 - 11h30

N305 (7-10T)

3

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT   10/04/2022    8h30 - 11h30

N306 (6-9T)

2

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT   10/04/2022    8h30 - 11h30

MC187

THÔNG BÁO KẾT THÚC KHÓA HỌC

 

CHỦ NHẬT   10/04/2022    14h00 - 16h30

N301 (11-14T)

7

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT   10/04/2022    14h00 - 16h30

N302 (6-9T)

6

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT       9H00 - 11h30

N299 Sơn Tây

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT       9H00 - 11h30

N300 Sơn Tây

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT       9H00 - 11h30

N308 Sơn Tây

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ NHẬT   10/04/2022    16h00 - 17h00

CN118 (CN HV Minh Quân)

 

 

GV Phạm Luân

 

 

NGHỈ LỄ

 

 

CHỦ NHẬT   10/04/2022    19h00 - 21h30

N313 (8-11T)

 

 

 

 

 

NGHỈ LỄ

 

 

CHỦ NHẬT   10/04/2022    18h00 - 21h00

MC190 BNI

 

 

 

 

 

NGHỈ LỄ

`