Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO

LỊCH HỌC TỪ 17/01/2022 ĐẾN 23/01/2022

LỊCH HỌC TỪ 17/01/2022 ĐẾN 23/01/2022

Ngày đăng: 18/01/2022 (Lượt xem: 152)
 
 
LỊCH HỌC TỪ 17/01/2022 ĐẾN 23/01/2022
STT GIỜ HỌC LỚP HỌC BUỔI MÔN HỌC GIẢNG VIÊN TRỢ GIẢNG ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ  
  THỨ 2 17/01/2022 14h30 - 15h30 CN115 (HV Mộc Miên)     GV Phạm Luân     NGHỈ  
  THỨ 2 17/01/2022 18h00 - 21h00 MC186 THÔNG BÁO KẾT THÚC KHÓA HỌC
  THỨ 2 17/01/2022 20h00 - 21h00 CN111 (HV Quang Huy) 18 THB18 GV Phạm Luân     kèm 1 - 1 online OK
  THỨ 2 17/01/2022 19h00 - 21h30 MC N312 (8 -13T) 1 Nhập môn MC MC Ngân Hà Vân Khanh Zoom   OK
  THỨ 3    18/01/2022    16h00 - 17h00 CN107 (HV Quang Minh) THÔNG BÁO KẾT THÚC KHÓA HỌC
  THỨ 3    18/01/2022     18h30 - 21h00 CN117 (HV Phúc Khang) 12 THB12 GV Phạm Luân     NGHỈ  
  THỨ 3    18/01/2022    18h00 - 19h00 GVCN cơ bản K19 6 THB6 Ths Thái Hoa Huyền Zoom   OK
  THỨ 4 19/01/2022 20h00 - 21h00 CN111 (HV Quang Huy) 19 THB19 GV Phạm Luân     kèm 1 - 1 online OK
  THỨ 4 19/01/2022 14h30 - 15h30 CN115 (HV Mộc Miên)     GV Phạm Luân     NGHỈ  
  THỨ 4 19/01/2022 19h00 - 21h30 MC N312 (8 -13T) 2 Tiếng nói 1 MC Thanh Mai Vân Khanh Zoom   OK
  THỨ 5    20/01/2022    9h00 - 10h00 CN118 (CN HV Minh Quân)     GV Phạm Luân     NGHỈ  
  THỨ 5    20/01/2022    18h00 - 19h00 CN116 (HV Nhật Quang)     GV Phạm Luân     NGHỈ  
  THỨ 5    20/01/2022    18h00 - 19h00 GVCN cơ bản K19 7 THB7 Ths Thái Hoa Huyền Zoom   OK
  THỨ 5  20/01/2022    18h00 - 19h00 Kỹ năng giọng đọc chuyên sâu K3 4 Giọng nói trong diễn xuất MC Thanh Mai Khuê Zoom   OK
  THỨ 6 21/01/2022    15h00 - 16h00 CN117 (HV Phúc Khang)     GV Phạm Luân     NGHỈ  
  THỨ 7 22/01/2022    9h00 - 10h00 CN113 (HV Tuấn Kiệt) 19 THB19 GV Phạm Luân     NGHỈ  
  THỨ 7 22/01/2022    10h30 - 11h30 CN116 (HV Nhật Quang) 11 THB11 GV Phạm Luân     kèm 1 - 1 OK
  THỨ 7 22/01/2022    14h00 - 16h30 MC N311         (6 - 9T) THÔNG BÁO KẾT THÚC KHÓA HỌC
  CHỦ NHẬT   23/01/2022    8h30 - 11h30 MC185 10 Hướng dẫn ghi hình MC Hương Trà Nguyễn Huyền Zoom   OK
  CHỦ NHẬT   23/01/2022    8h30 - 11h30 MC187 2 Tiếng nói 1 MC Thế Hoàng Luân P4 + Zoom   OK
  CHỦ NHẬT   23/01/2022    9h00 - 10h00 CN113 (HV Tuấn Kiệt) 19 THB19 GV Phạm Luân     NGHỈ  
  CHỦ NHẬT       9H00 - 11h30 N308 Sơn Tây              
  CHỦ NHẬT   23/01/2022    16h00 - 17h00 CN118 (CN HV Minh Quân) 6   GV Phạm Luân     NGHỈ