Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TỪ 03/01/2022 ĐẾN 09/01/2022

LỊCH HỌC TỪ 03/01/2022 ĐẾN 09/01/2022

Ngày đăng: 04/01/2022 (Lượt xem: 263)
 

LỊCH HỌC TỪ 03/01/2022 ĐẾN 09/01/2022

STT

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

BUỔI

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

 

 

THỨ 2 03/01/2022 14h30 - 15h30

CN115 (HV Mộc Miên)

 

 

GV Phạm Luân

 

 

NGHỈ

 

 

THỨ 2 03/01/2022 18h00 - 21h00

MC186

 

 

 

 

 

NGHỈ

 

 

THỨ 2 03/01/2022 20h00 - 21h00

CN111 (HV Quang Huy)

15

THB15

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1 online

OK

 

THỨ 3    04/01/2022    16h00 - 17h00

CN107 (HV Quang Minh)

18

THB18

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 3    04/01/2022     18h30 - 21h00

CN117 (HV Phúc Khang)

8

THB8

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 3    04/01/2022    18h00 - 19h00

GVCN cơ bản K19

2

THB2

Ths Thái Hoa

Huyền

Zoom

 

OK

 

THỨ 4 05/01/2022 20h00 - 21h00

CN111 (HV Quang Huy)

 

 

GV Phạm Luân

 

 

NGHỈ

OK

 

THỨ 4 05/01/2022 18h00 - 21h00

MC186

8

Talk Show

MC Lê Anh

Nguyễn Huyền

P4 + Zoom

 

OK

 

THỨ 4 05/01/2022 14h30 - 15h30

CN115 (HV Mộc Miên)

 

 

GV Phạm Luân

 

 

NGHỈ

 

 

THỨ 5    06/01/2022    9h00 - 10h00

CN118 (CN HV Minh Quân)

4

THB4

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 5    06/01/2022    16h00 - 17h00

CN107 (HV Quang Minh)

19

THB19

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 5    06/01/2022    18h00 - 19h00

CN116 (HV Nhật Quang)

8

THB8

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 5    06/01/2022    18h00 - 19h00

Kỹ năng giọng đọc chuyên sâu K3

2

 

MC Thanh Mai

Khuê

Zoom

 

OK

 

THỨ 5    06/01/2022    18h00 - 19h00

GVCN cơ bản K19

 

 

 

 

 

NGHỈ

 

 

THỨ 6 07/01/2022    19h30 - 22h00

GVCN chuyên sâu K18

THÔNG BÁO KẾT THÚC KHÓA HỌC

 

THỨ 6 07/01/2022    15h00 - 16h00

CN117 (HV Phúc Khang)

9

THB9

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 7 08/01/2022    9h00 - 10h00

CN113 (HV Tuấn Kiệt)

17

THB17

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 7 08/01/2022    10h30 - 11h30

CN116 (HV Nhật Quang)

9

THB9

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 7 08/01/2022    14h00 - 16h30

MC N311         (6 - 9T)

10

Hướng dẫn ghi hình

MC Hạnh Chi

Khuê

Zoom

 

OK

 

THỨ 7    08/01/2022    18h00 - 19h00

GVCN cơ bản K19

3

THB3

Ths Thái Hoa

Huyền

Zoom

 

OK

 

CHỦ NHẬT   09/01/2022    8h30 - 11h30

MC185

8

Kỹ năng dẫn chương trình

BTV Bảo An

Nguyễn Huyền

P4 + Zoom

 

OK

 

CHỦ NHẬT   09/01/2022    9h00 - 10h00

CN113 (HV Tuấn Kiệt)

18

THB18

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

CHỦ NHẬT   09/01/2022    9h00 - 11h30

Kỹ năng giọng đọc chuyên sâu K2

THÔNG BÁO KẾT THÚC KHÓA HỌC

 

CHỦ NHẬT   09/01/2022    14h00 - 16h30

MC N311         (6 - 9T)

11

Kỹ năng Quản lý cảm xúc

Ths Thái Hoa

Huế

Zoom

 

OK

 

CHỦ NHẬT       9H00 - 11h30

N308 Sơn Tây