Hotline Vietskill (cơ sở Tp. Hà Nội)
0912 354 699
vietskill.mc@gmail.com
Hotline Vietskill 2 (cơ sở Tp. Hà Nội)
0971 188 468
mc.vietskill@gmail.com
Tạ Huyền (cơ sở Tp. Hà Nội)
0975 152 705
tathihuyen95@gmail.com
Nguyễn Thanh Mai (cơ sở Tp. Hà Nội)
0984 888 884
thanhmai@vietskill.com.vn
Phạm Luân (Cơ sở TP Hà Nội)
0823 462 721
luanphamrvg@gmail.com
Minh Khuê (Truyền thông, tài trợ)
037 987 8386
khuedo35@gmail.com
Ngọc Lan (cơ sở Tp. HCM)
0906 994 331
vietskillhcm@gmail.com
Thi Thảo (cơ sở Tp. HCM)
0912 888 129
thithao.salata@gmail.com
LINK LIÊN KẾT
Tin tức Vietskill
QUẢNG CÁO
LỊCH HỌC TỪ 20/12/2021 ĐẾN 26/12/2021

LỊCH HỌC TỪ 20/12/2021 ĐẾN 26/12/2021

Ngày đăng: 20/12/2021 (Lượt xem: 255)

LỊCH HỌC TỪ 20/12/2021 ĐẾN 26/12/2021

STT

GIỜ HỌC

LỚP HỌC

BUỔI

MÔN HỌC

GIẢNG VIÊN

TRỢ GIẢNG

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

 

 

THỨ 2 20/12/2021 14h30 - 15h30

CN115 (HV Mộc Miên)

 

 

GV Phạm Luân

 

 

NGHỈ

 

 

THỨ 2 20/12/2021 18h00 - 21h00

MC186

4

Diễn xuất

Đạo diễn Trần Hoàng

Việt Chinh

P4 + Zoom

 

OK

 

THỨ 2 20/12/2021 20h00 - 21h00

CN111 (HV Quang Huy)

11

THB11

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1 online

OK

 

THỨ 3    21/12/2021    9h00 - 10h00

CN114 (HV Lâm Anh)

5

THB5

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 3    21/12/2021    16h00 - 17h00

CN107 (HV Quang Minh)

14

THB14

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 3    21/12/2021     18h30 - 21h00

CN117 (HV Phúc Khang)

5

THB5

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 4    22/12/2021    10h00 - 11h00

CN93                 (HV Thành Nam)

9

THB9

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 4 22/12/2021 20h00 - 21h00

CN111 (HV Quang Huy)

12

THB12

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1 online

OK

 

THỨ 4 22/12/2021 18h00 - 21h00

MC186

5

Biên tập nội dung 1

BTV Quốc Anh

Việt Chinh

P4 + Zoom

 

OK

 

THỨ 4 22/12/2021 14h30 - 15h30

CN115 (HV Mộc Miên)

 

 

GV Phạm Luân

 

 

NGHỈ

 

 

THỨ 5    23/12/2021    16h00 - 17h01

CN118

1

THB1

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 0

OK

 

THỨ 5    23/12/2021    16h00 - 17h00

CN107 (HV Quang Minh)

15

THB15

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 5    23/12/2021    18h00 - 19h00

CN116 (HV Nhật Quang)

5

THB5

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 6    24/12/2021     10h00 - 11h00

CN93                 (HV Thành Nam)

9

THB9

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 6 24/12/2021    19h30 - 22h00

GVCN chuyên sâu K18

7

THB7

MC Thanh Mai

Huyền

Zoom

 

OK

 

THỨ 6 24/12/2021    15h00 - 16h00

CN117 (HV Phúc Khang)

6

THB6

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 7 25/12/2021    9h00 - 10h00

CN113 (HV Tuấn Kiệt)

15

THB15

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 7 25/12/2021    10h30 - 11h30

CN116 (HV Nhật Quang)

6

THB6

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 7 25/12/2021    10h30 - 11h30

CN108 (HV Tuệ Minh)

20

THB20

GV Đậu Lan

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

THỨ 7 25/12/2021    14h00 - 16h30

MC N311         (6 - 9T)

8

Kỹ năng dẫn chương trình

MC Ngân Hà

Huế

Zoom

 

OK

 

CHỦ NHẬT   26/12/2021    8h30 - 11h30

MC185

7

Talk Show

MC Lê Anh

Nguyễn Huyền

P4 + Zoom

 

OK

 

CHỦ NHẬT   26/12/2021    9h00 - 10h00

CN113 (HV Tuấn Kiệt)

16

THB16

GV Phạm Luân

 

 

kèm 1 - 1

OK

 

CHỦ NHẬT   26/12/2021    9h00 - 11h30

Kỹ năng giọng đọc chuyên sâu K2

6

THB6

MC Thanh Mai

Khuê

Zoom

 

OK

 

CHỦ NHẬT   26/12/2021    14h00 - 16h30

MC N311         (6 - 9T)

9

Kỹ năng dẫn chương trình 2

BTV An Ngọc

Huyền

Zoom

 

OK

 

CHỦ NHẬT       9H00 - 11h30

N308 Sơn Tây

 

 

 

 

 

NGHỈ

 

 

CHỦ NHẬT   26/12/2021    19h30 - 22h00

GVCN chuyên sâu K18

8

THB8

MC Thanh Mai

Huyền

Zoom

 

OK